کلیدواژه‌ها = سینما
تحلیلی بر سینمای دهه نود ایران به میانجی مفهوم طرد و ارتباط آن با امر زنانه مبتنی بر اندیشه ژولیا کریستوا

دوره 13، شماره 29، شهریور 1401، صفحه 5-21

10.30480/dam.2022.4050.1694

نوید جامعی؛ محمدرضا شریف زاده؛ سید مصطفی مختاباد امرئی؛ شهاب الدین عادل


چگونگی بازتاب شهر تهران در آثار سینمایی قبل از انقلاب اسلامی از منظر جامعه شناسی هنر

دوره 10، شماره 20، خرداد 1399، صفحه 35-50

10.30480/dam.2020.894.1220

سمیه روانشادنیا؛ سید مصطفی مختاباد؛ داراب دیبا


نسبت ماهیت سینما با دین و هویت ملی: رهیافتی انتقادی به دیدگاه‌های سید مرتضی آوینی

دوره 9، شماره 18، شهریور 1398، صفحه 45-60

10.30480/dam.2019.694

شهاب اسفندیاری؛ مرضیه پیراوی ونک؛ سیدعماد حسینی؛ سناء شایان


خودبازتابی و کارکردهای آن در سینما

دوره 7، شماره 14، شهریور 1396، صفحه 87-102

10.30480/dam.2017.523

سید محسن هاشمی؛ مریم فیروزی


موسیقی افتتاحیه در سینما

دوره 3، شماره 5، مهر 1391، صفحه 104-87

10.30480/dam.2012.54

سیّدمحسن هاشمی؛ هانی صباحی


بررسی دوازده اصل بازیگری در انیمیشن

دوره 2، شماره 3، شهریور 1390، صفحه 99-81

10.30480/dam.2011.38

محمدرضا حسنائی