کلیدواژه‌ها = سینما
تعداد مقالات: 8
چگونگی بازتاب شهر تهران در آثار سینمایی قبل از انقلاب اسلامی از منظر جامعه شناسی هنر

دوره 10، شماره 20، خرداد 1399، صفحه 35-50

10.30480/dam.2020.894.1220

سمیه روانشادنیا؛ سید مصطفی مختاباد؛ داراب دیبا


نسبت ماهیت سینما با دین و هویت ملی: رهیافتی انتقادی به دیدگاه‌های سید مرتضی آوینی

دوره 9، شماره 18، شهریور 1398، صفحه 45-60

10.30480/dam.2019.694

شهاب اسفندیاری؛ مرضیه پیراوی ونک؛ سیدعماد حسینی؛ سناء شایان


خودبازتابی و کارکردهای آن در سینما

دوره 7، شماره 14، شهریور 1396، صفحه 87-102

10.30480/dam.2017.523

سید محسن هاشمی؛ مریم فیروزی


موسیقی افتتاحیه در سینما

دوره 3، شماره 5، مهر 1391، صفحه 104-87

10.30480/dam.2012.54

سیّدمحسن هاشمی؛ هانی صباحی


بررسی دوازده اصل بازیگری در انیمیشن

دوره 2، شماره 3، شهریور 1390، صفحه 99-81

10.30480/dam.2011.38

محمدرضا حسنائی