اهداف و چشم انداز

اهداف

نشریه «نامه هنرهای نمایشی و موسیقی»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه هنر است که به معرفی نتایج و دستاوردهای پژوهشگران به جامعه علمی می­ پردازد. هدف این نشریه، انتشار نتایج پژوهش های تخصصیِ بنیادی و کاربردی و تجربه های علمی در زمینه های تئاتر، سینما، انیمیشن و موسیقی، و برداشتن گامی در جهت ارتقای دانش موجود در این رشته ها است.

 

چشم­ انداز

نشریه «نامه هنرهای نمایشی و موسیقی» با رعایت معیارهای کیفی و توجه به ساز و کارهای مناسب و روزآمد در انتشار مقالات علمی‏، به یکی از مراجع موثق و پر­ استناد پژوهشگران، استادان و دانشجویان رشته های سینما، تئاتر، انیمیشن و موسیقی داخل کشور تبدیل شده است. چشم انداز دست اندرکاران نشریه، ارتقا و تلاش جهت تبدیل آن به مرجعی جهانی در حوزه هنرهای نمایشی و موسیقی است.