داوران

 

نام داور سمت / سازمان
پویان آزاده عضو هیات علمی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران
محمد رضا آزاده فر دانشگاه هنر تهران
حمیدرضا اردلان دکترای پژوهش هنر، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران
محمود ارژمند
سعید اسدی
شهاب اسفندیاری هیات علمی دانشگاه هنر
ایرج اعتصام
سید نجم الدین امیر شاه کرمی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
رحمت امینی
مرتضی بابک معین هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
شیرین بزرگمهر دانشگاه هنر تهران
اسماعیل بنی اردلان دکترای پژوهش هنر، استادیار دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر تهران، استان تهران
نگار بوبان
رضا پرویززاده
مهدی حامد سقایان استادیاردانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس، استان تهران، شهر تهران
محمدرضا حسنائی .استادیار گروه انیمیشن، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران
فاطمه حسینی شکیب دانشگاه هنر تهران
محمد خزایی
بابک خضرایی مدرس دانشگاه هنر
سارا خلیلی هیئت علمی دانشگاه هنر تهران
حمید دهقانپور هیات علمی دانشگاه هنر، استاد یار دانشکده سینما و تاتر
حوریه دهقان شاد استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد تهران مرکز
نرگس ذاکرجعفری استادیار گروه موسیقی، دانشگاه گیلان
اعظم راودراد
مهرداد رایانی مخصوص استادیار گروه نمای،‌دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،‌ تهران، ایران
مهدی رحیمیان هیات علمی دانشگاه صدا و سیما
ایلناز رهبر استادیار گروه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیدعلی روحانی هیات علمی دانشگاه هنر دانشکده سینما و تئاتر، گروه سینما
علی زاده محمدی عضو هییت علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی پژوهشکده خانواده
شهرام زرگر دانشگاه هنر تهران
کامران سپهران استادیار دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران
فرزان سجودی دانشیار دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران
مسعود سفلائی شهربابک عضو هیات علمی گروه سینما
اسماعیل شفیعی رئیس دانشکده
محمد شهبا استاد تمام گروه سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، شهر تهران، استان تهران
علی شیخ مهدی هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمدعلی صفورا عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
رضا صمیم دانشگاه هنر تهران
احمد ضابطی جهرمی دانشیار گروه آموزشی تولید تلویزیونی، دانشکده صدا و سیما، استان تهران
شهاب الدین عادل دانشیار
محمد عارف دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
اکبر عالمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
حمید عسکری رابری رئیس دانشکده موسیقی- دانشگاه هنر،
علی اکبر علیزاد .عضو هیئت علمی دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، شهر تهران
ساسان فاطمی دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، استان تهران
فرشاد فرشته حکمت عضو هییت علمی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
علی اصغر فهیمی فر عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
مریم قرسو عضو هیات علمی گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبا- دانشگاه تهران
سهراب کاشف گروه موسیقی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
احمد کامیابی مسک
مریم کهوند عضو هیأت علمی گروه گرافیک، دانشگاه هنر
مسعود کوثری دانشگا ه هنر تهران
ناصر گل محمدی
آرش محافظ عضو مرکز تحقیقات اتنوموزیکولوژی در پاریس
سیدعبدالحسین مختاباد
سید مصطفی مختاباد استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس، استان تهران، شهر تهران
نرگس مهرابی دانشجوی دکترای آموزش موسیقی در وین، عضو گروه تحقیقاتی Lifelong learning در کنسرواتوار خرونینگن هلند
سید حسین میثمی عضو هیأت علمی دانشگاه هنر تهران
ارژنگ ناجی
محمد حسین ناصربخت دانشگاه هنر تهران
امیرعلی نجومیان دانشیار ادبیات انگلیسی و نظریه ادبی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، استان تهران
امیر حسن ندایی دانشگاه تربیت مدرس تهران
مسعود نقاش زاده عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما
نظام‌الدین نوری
سید محسن هاشمی هیئت علمی دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر تهران
امین هنرمند استادیار آهنگسازی، دانشکد هی هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، استان تهران
نرگس یزدی عو هیئت علمی/ دانشگاه هنر تهران
محمدجعفر یوسفیان کناری استادیار ادبیات نمایشی- دانشگاه تربیت مدرس