داوران

 

نام داور وابستگی سازمانی
محمد باقر Mohammad Bagher دانشیار گروه هنرهای نمایشی دانشگاه تهران
پویان آزاده عضو هیات علمی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران
محمد رضا آزاده فر دانشگاه هنر تهران
حمیدرضا اردلان دکترای پژوهش هنر، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران
محمود ارژمند
سعید اسدی
شهاب اسفندیاری هیات علمی دانشگاه هنر
غزل اسکندرنژاد دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر
داریوش اسماعیلی گروه سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر
ایرج اعتصام
حمیدرضا افشار عضو هیأت علمی گروه تئاتر، دانشکده ی سینما تئاتر، دانشگاه هنرتهران
سید نجم الدین امیر شاه کرمی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
رحمت امینی استادیار دانشکده هنرهای زیبا- دانشگاه تهران
مرتضی بابک معین هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
شیرین بزرگمهر دانشگاه هنر تهران
اسماعیل بنی اردلان دانشیار، عضو هیئت علمی گروه پژوهش هنر، دانشکده علوم عالی و مطالعات نظری هنر، دانشگاه هنر، تهران
نگار بوبان
رضا پرویززاده
مجید تحریری عضو هیات علمی در گروه آهنگسازی، دانشکده موسیقی، دانشگاه هنر تهران، ایران
محمدرضا تفضلی عضو هیئت علمی/ دانشگاه هنر تهران
مریم جلالی دانشیار در دانشگاه شهید بهشتی
بهرام جلالی پور دانشگاه هنر- دانشکده سینما و تئاتر
مهدی حامد سقایان استادیاردانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس، استان تهران، شهر تهران
محمدرضا حسنائی .استادیار گروه انیمیشن، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران
فاطمه حسینی شکیب دانشگاه هنر تهران
محمد خزایی
بابک خضرایی مدرس دانشگاه هنر
سارا خلیلی هیئت علمی دانشگاه هنر تهران
حمید دهقانپور هیات علمی دانشگاه هنر، استاد یار دانشکده سینما و تاتر
حوریه دهقان شاد استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد تهران مرکز
نرگس ذاکرجعفری استادیار گروه موسیقی، دانشگاه گیلان
احسان ذبیحی فر عضو هیات علمی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر، معاون آموزشی دانشکده
اعظم راودراد
مهرداد رایانی مخصوص استادیار گروه نمایش،‌ دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،‌ تهران، ایران
مهدی رحیمیان هیات علمی دانشگاه صدا و سیما
ایلناز رهبر استادیار گروه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیدعلی روحانی هیات علمی دانشگاه هنر دانشکده سینما و تئاتر، گروه سینما
علی زاده محمدی عضو هییت علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی پژوهشکده خانواده
شهرام زرگر دانشگاه هنر تهران
کامران سپهران دانشیار دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران
فرزان سجودی دانشیار دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران
یونس سخاوت
مسعود سفلائی شهربابک عضو هیات علمی گروه سینما
اسماعیل شفیعی رئیس دانشکده
محمد شهبا استاد تمام گروه سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، شهر تهران، استان تهران
رامتین شهبازی دکتری تخصصی فلسفه هنر، دانشکده هنرومعماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
علی شیخ مهدی هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمدعلی صفورا عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
رضا صمیم دانشگاه هنر تهران
احمد ضابطی جهرمی دانشیار گروه آموزشی تولید تلویزیونی، دانشکده صدا و سیما، استان تهران
شهاب الدین عادل دانشیار
محمد عارف دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
اکبر عالمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
حمید عسکری رابری رئیس دانشکده موسیقی- دانشگاه هنر،
علی اکبر علیزاد .عضو هیئت علمی دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، شهر تهران
ساسان فاطمی دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، استان تهران
فرشاد فرشته حکمت عضو هییت علمی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
علی اصغر فهیمی فر عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
مریم قرسو عضو هیات علمی گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبا- دانشگاه تهران
سهراب کاشف گروه موسیقی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
احمد کامیابی مسک
مریم کهوند عضو هیأت علمی گروه گرافیک، دانشگاه هنر
مسعود کوثری دانشگا ه هنر تهران
کارن کیهانی گروه آهنگسازی، دانشکده‌ی موسیقی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
ناصر گل محمدی
آرش محافظ عضو مرکز تحقیقات اتنوموزیکولوژی در پاریس
بهروز محمودی بختیاری دانشگاه تهران
سیدعبدالحسین مختاباد
سید مصطفی مختاباد مدیر گروه ادبیات نمایشی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
نرگس مهرابی دانشجوی دکترای آموزش موسیقی در وین، عضو گروه تحقیقاتی Lifelong learning در کنسرواتوار خرونینگن هلند
سید حسین میثمی عضو هیأت علمی دانشگاه هنر تهران
ارژنگ ناجی
محمد حسین ناصربخت دانشگاه هنر تهران
بهمن نامور مطلق دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
امیرعلی نجومیان دانشیار ادبیات انگلیسی و نظریه ادبی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، استان تهران
امیر حسن ندایی هیات علمی / دانشگاه تربیت مدرس
مسعود نقاش زاده عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما
محسن نورانی مربی/ دانشگاه هنر
نظام‌الدین نوری
سید محسن هاشمی هیئت علمی دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر تهران
امین هنرمند دانشگاه تهران
نرگس یزدی عضو هیئت علمی
محمدجعفر یوسفیان کناری استادیار ادبیات نمایشی- دانشگاه تربیت مدرس