داوران

 

نام داور وابستگی سازمانی
پویان آزاده عضو هیات علمی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران
محمد رضا آزاده فر دانشگاه هنر تهران
بهزاد آقاجمالی مدیر گروه ادبیات نمایشی دانشگاه سوره.
حمیدرضا اردلان دکترای پژوهش هنر، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران
سعید اسدی
شهاب اسفندیاری هیات علمی دانشگاه هنر
غزل اسکندرنژاد دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر
داریوش اسماعیلی گروه سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر
حمیدرضا افشار عضو هیأت علمی گروه تئاتر، دانشکده ی سینما تئاتر، دانشگاه هنرتهران
سید نجم الدین امیر شاه کرمی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
رحمت امینی گروه آموزشی هنرهای نمایشی دانشگاه تهران
فرهاد امینی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کارگردانی دانشگاه هنر/ مدرس دانشگاه معماری و هنر پارس
مرتضی بابک معین هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
شیرین بزرگمهر دانشگاه هنر تهران
اسماعیل بنی اردلان دانشیار، عضو هیئت علمی گروه پژوهش هنر، دانشکده علوم عالی و مطالعات نظری هنر، دانشگاه هنر، تهران
مجید تحریری عضو هیات علمی در گروه آهنگسازی، دانشکده موسیقی، دانشگاه هنر تهران، ایران
محمدرضا تفضلی عضو هیئت علمی/ دانشگاه هنر تهران
مریم جلالی دانشیار در دانشگاه شهید بهشتی
بهرام جلالی پور استادیار گروه تئاتر، دانشکده سینما-تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.
مهدی حامد سقایان استادیاردانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس، استان تهران، شهر تهران
محمد رضا حسنائی هیات علمی
فاطمه حسینی شکیب دانشگاه هنر تهران
محمد خزایی
بابک خضرایی مدرس دانشگاه هنر
سارا خلیلی هیئت علمی دانشگاه هنر تهران
حمید دهقانپور هیات علمی دانشگاه هنر، استاد یار دانشکده سینما و تاتر
حوریه دهقان شاد استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد تهران مرکز
نرگس ذاکرجعفری استادیار گروه موسیقی، دانشگاه گیلان
احسان ذبیحی فر عضو هیات علمی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر، معاون آموزشی دانشکده
اعظم راودراد
مهرداد رایانی مخصوص استادیار گروه نمایش،‌ دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،‌ تهران، ایران
مهدی رحیمیان هیات علمی دانشگاه صدا و سیما
ایلناز رهبر استادیار گروه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیدعلی روحانی هیات علمی دانشگاه هنر دانشکده سینما و تئاتر، گروه سینما
علی زاده محمدی عضو هییت علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی پژوهشکده خانواده
شهرام زرگر دانشگاه هنر تهران
کامران سپهران دانشیار دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران
فرزان سجودی دانشیار دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران
یونس سخاوت
مسعود سفلائی شهربابک عضو هیات علمی گروه سینما
سید علیرضا س گلپایگانی کارشناسی ارشد متحرک سازی ( انیمیشن - داننشکده سینما و تاتر- دانشگاه هنر
اسماعیل شفیعی رئیس دانشکده
محمد شهبا استاد تمام گروه سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، شهر تهران، استان تهران
رامتین شهبازی دکتری تخصصی فلسفه هنر، دانشکده هنرومعماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
علی شیخ مهدی هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمدعلی صفورا عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
رضا صمیم دانشگاه هنر تهران
علیرضا صیاد دانشگاه هنر - دانشکده سینما تئاتر
احمد ضابطی جهرمی دانشیار گروه آموزشی تولید تلویزیونی، دانشکده صدا و سیما، استان تهران
شهاب الدین عادل دانشیار
محمد عارف دانشیار و عضو هیات علمی گروه نمایش، دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی. تهران. آیران
حمید عسکری رابری رئیس دانشکده موسیقی- دانشگاه هنر،
میترا علوی طلب استادیار دانشگاه دامغان
رها علی نژاد عضو هیات علمی ،دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر
ساسان فاطمی دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، استان تهران
فرشاد فرشته حکمت عضو هییت علمی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
علی اصغر فهیمی فر عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
مریم قرسو عضو هیات علمی گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبا- دانشگاه تهران
محمد باقر قهرمانی دانشیار گروه هنرهای نمایشی دانشگاه تهران
سهراب کاشف گروه موسیقی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مریم کهوند عضو هیأت علمی گروه گرافیک، دانشگاه هنر
مسعود کوثری دانشگا ه هنر تهران
کارن کیهانی گروه آهنگسازی، دانشکده‌ی موسیقی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
آرش محافظ عضو مرکز تحقیقات اتنوموزیکولوژی در پاریس
بهروز محمودی بختیاری دانشگاه تهران
سیدعبدالحسین مختاباد
سید مصطفی مختاباد مدیر گروه ادبیات نمایشی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
سید حسین میثمی عضو هیأت علمی دانشگاه هنر تهران
محمد حسین ناصربخت دانشگاه هنر تهران
بهمن نامور مطلق دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
اسماعیل نجار گروه ادبیات نمایشی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
امیرعلی نجومیان دانشیار ادبیات انگلیسی و نظریه ادبی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، استان تهران
مسعود نقاش زاده عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما
محسن نورانی مربی/ دانشگاه هنر
سید محسن هاشمی هیئت علمی دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر تهران
محمد هاشمی دکترای تخصصی فلسفه هنر، دانشکده‌ی حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
نکیسا هدایت‌زاده استادیارگروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
امین هنرمند دانشگاه تهران
نرگس یزدی عضو هیئت علمی
محمدجعفر یوسفیان کناری استادیار ادبیات نمایشی- دانشگاه تربیت مدرس