درباره نشریه

نشریه علمی-پژوهشی نامه هنرهای نمایشی و موسیقی، نشریه ای تخصصی در حوزه های نمایش، سینما، انیمیشن و موسیقی است و هدف اصلی آن، انتشار نتایج پژوهش های انجام یافته در حوزه های مذکور می باشد.