تعامل دراماتیک فضا و معماری با تصویر سینمایی بر پایه‌ی بررسی تطبیقی آراء هانس بلتینگ در رسانه‌ی سینما مطالعه‌ی موردی: ادوارددست‌قیچی ساخته‌ی تیم برتون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 دانشیار گروه آموزشی سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

10.30480/dam.2022.2453.1513

چکیده

تصویر سینمایی که حاصل از رسانه‌ی سینما است، ازطریق معماری و فضاسازی، که امروزه تحت‌عنوان « معماری تصویر» موردبررسی قرار می‌گیرد، فراتر از گفت‌وگوهای فیلم، سهم اصلی را در خلق معنا، برقراری ارتباط حسی با مخاطب، گسترش داستان، بیان روایت و شخصیت‌پردازی دارد. امروزه با توجه به رشد و گسترش چشمگیر رسانه‌های تصویری، تعریف، مفهوم و درک تصویر نسبت به نگرش‌های پیشین، تغییرات قابل‌توجهی کرده است. نظریه‌پردازان مختلف با ورود به حوزه‌های جدیدی در باب تصویر، نحوه‌ی ارتباط تصاویر با مخاطب را موردواکاوی قرار داده و به یافته‌های تازه‌ای رسیده‌اند. ازجمله، هانس بلتینگ بیان می‌کند که رسانه در حکم واسطه‌ای برای تصویر نیست. او اثبات می‌کند که در خلق معنا و ایجاد حس موردنظر، رسانه و شیوه‌ی به‌کارگیری ابزارهای آن، نقش اصلی را دارند، نه تصویر. براین‌اساس، می‌توان مفهوم و حس تصویری واحد را با تغییر در رسانه، دست‌کاری و کنترل کرد. در تحقیق حاضر، آراء او بر روی تصویر حاصل از رسانه‌ی سینما تطبیق داده شده‌اند و در انتها نیز به‌عنوان مطالعه‌ی موردی، تعامل دراماتیک معماری و فضاسازی با تصویر سینمایی و همچنین دستاورد حاصل از انطباق آراء بلتینگ بر رسانه‌ی سینما بر روی فیلم « ادوارددست‌قیچی» ساخته‌ی تیم برتون موردبررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dramatic Interaction of Space and Architecture with Cinematic Image Based on Adaptive Study of Hans Belting's Views on the Medium of Cinema Case Study: Edward Scissorhands (Tim Burton)-1990

نویسندگان [English]

  • Babak Rostami Gharagozloo 1
  • Shahabeddin Adel 2
1 University of Art, Tehran, Iran
2 Cinema, Cinema and Theater, University of Art, Tehran, Iran
چکیده [English]

Cinematic image derived from the medium of cinema, through architecture and space, nowadays considered as "Architecture of Image", beyond film dialogues, plays a major role in creating meaning, communicating with the audience, developing the story, narrating and defining the characters of the film. Today, with the dramatic growth of the visual media, the definition, concept, and perception of the image, in comparison with previous attitudes, have changed significantly. Various theorists, by entering new areas of the image, have explored new ways of communicating images with the audience and reached new findings. For example, Hans Belting argues that the media is not a mediator for the image and proves that in the creation of the meaning and sense, the medium and the way its tools are used have the central role, not the image, and accordingly, one can manipulate and control the concept of the same image by changing the medium. In this research, Belting’s views were adapted to the image obtained by the medium of cinema and finally, as a case study, the dramatic interaction of architecture and space with cinematic image, as well as the achievement of the adaptation of Belting's views on the medium of cinema on Tim Burton's film Edward Scissorhands have been studied and analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinema
  • Architecture
  • Hans Belting
  • Tim Burton
  • Edward Scissorhands