نمایه نویسندگان

آ

 • آرامش نژاد، آرش شیوه های بکارگیری مجموعه های صوتی در موسیقی آتنال [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 112-105]
 • آقاجمالی، بهزاد بررسی رابطه دولت-ملت با ظهور نهاد درام در دوره پهلوی اول در جستجوی جائی میان رمان ایرانی و درام مشروطه [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 34-21]

ا

 • الیاسی، اتابک شیوه های بکارگیری مجموعه های صوتی در موسیقی آتنال [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 112-105]

ب

 • بزرگمهر، شیرین بررسی نمایشنامه (جشن تولد)هارولد پینتر از منظر روانکاوی ژاک لکان [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 19-5]
 • بنویدی، فاطمه مایکل دوفران: یک نگاه پدیدارشناختی به اپرای تریستان و ایزولده اثر واگنر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 100-91]
 • بنی اردلان، اسماعیل برگسون: زیر بنای فلسفه ی سینمای دلوز [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 63-47]

ح

 • حامد سقایان، مهدی بررسی استحاله ی مکانی در نمایشنامه ی کانال کمیل: رویکرد نشانه-معناشناختی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 46-35]
 • حسنائی، محمّدرضا بررسی اقتباس از متون ادبی در تصویر متحرک [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 54-39]

خ

 • خرازیان، لاله تحول بیانی سینمای هایبرید و بازتولید واقعیت مطالعه موردی: فیلم های کینگ کونگ ساخته شده در(1933)و (2005) [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 71-55]

ر

 • رجبی، محمدفرزان بررسی استحاله ی مکانی در نمایشنامه ی کانال کمیل: رویکرد نشانه-معناشناختی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 46-35]
 • رستمی جلیلیان، فریبا بررسی گونه های روایی در انسان شناسی تصویری [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 85-73]

س

 • سپهران، کامران بررسی رابطه دولت-ملت با ظهور نهاد درام در دوره پهلوی اول در جستجوی جائی میان رمان ایرانی و درام مشروطه [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 34-21]
 • سجودی، فرزان نشانه شناسی موسیقی مردم پسند و ابعاد رسان های آن [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 115-101]
 • سیدین، سید محمد رضا بررسی نظریه های معاصر جامعه شناسی درباره ذوق هنری و لایه بندی اجتماعی و سنجش مصرف موسیقی دانشجویان دانشگاه های تهران [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 129-113]

ش

 • شعیری، حمید رضا بررسی استحاله ی مکانی در نمایشنامه ی کانال کمیل: رویکرد نشانه-معناشناختی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 46-35]
 • شیخ مهدی، علی تحول بیانی سینمای هایبرید و بازتولید واقعیت مطالعه موردی: فیلم های کینگ کونگ ساخته شده در(1933)و (2005) [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 71-55]

ص

 • صباحی، هانی موسیقی افتتاحیه در سینما [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 104-87]

ط

 • طغرایی، ابوالفضل تحلیل شمایل شناسانه مفهوم شهر در سینمای مستقل و جریان اصلی جهان (2010-1980 میلادی) [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 89-75]

ع

 • عادل، شهاب الدین بررسی گونه های روایی در انسان شناسی تصویری [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 85-73]

ف

 • فرهمندفر، مسعود پیوندخوردگی هویّت در نظریۀ پسااستعماری: مطالعۀ موردی فیلم پیانیست ا ثر رومن پُلانسکی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 73-63]

ق

 • قائمی، سپید بررسی نمایشنامه (جشن تولد)هارولد پینتر از منظر روانکاوی ژاک لکان [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 19-5]
 • قاضی پور، سیامک تحلیل شمایل شناسانه مفهوم شهر در سینمای مستقل و جریان اصلی جهان (2010-1980 میلادی) [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 89-75]

ک

 • کشن فلاح، سعید بررسی اقتباس از متون ادبی در تصویر متحرک [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 54-39]
 • کوچک زاده، رضا گفت وگوی ادیان در شبیه خوانی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 17-5]

گ

م

 • محمودی بختیاری، بهروز ویژگی های زبانی گفتمان درام رادیویی: نمونه موردی نمایشنامه پل آلبر [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 38-19]
 • مختاباد، سید مصطفی بررسی گونه های روایی در انسان شناسی تصویری [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 85-73]
 • مرادیان، غزاله ویژگی های زبانی گفتمان درام رادیویی: نمونه موردی نمایشنامه پل آلبر [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 38-19]
 • مهدو ی نژاد، غلامحسین تحلیل شمایل شناسانه مفهوم شهر در سینمای مستقل و جریان اصلی جهان (2010-1980 میلادی) [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 89-75]
 • مهدو ی نژاد، محمدجواد تحلیل شمایل شناسانه مفهوم شهر در سینمای مستقل و جریان اصلی جهان (2010-1980 میلادی) [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 89-75]
 • مهندس پور، فرهاد گفت وگوی ادیان در شبیه خوانی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 17-5]
 • میرحمیدی، فرزاد نشانه شناسی موسیقی مردم پسند و ابعاد رسان های آن [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 115-101]

ن

 • نجومیان، امیرعلی پیوندخوردگی هویّت در نظریۀ پسااستعماری: مطالعۀ موردی فیلم پیانیست ا ثر رومن پُلانسکی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 73-63]

ه

ی

 • یگانه، سیروس بررسی نظریه های معاصر جامعه شناسی درباره ذوق هنری و لایه بندی اجتماعی و سنجش مصرف موسیقی دانشجویان دانشگاه های تهران [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 129-113]