کلیدواژه‌ها = سینمای ایران
تأثیرات حذف بلاغی در تدوین برخی از فیلم‌های سینمای ایران

دوره 13، شماره 30، آذر 1401، صفحه 95-110

10.30480/dam.2023.4382.1745

مریم بهفر؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ احمد ضابطی جهرمی


تحلیلی بر زیبایی شناسی حرکت دوربین در سینمای ایران دهه ‏ی 80

دوره 5، شماره 10، خرداد 1394، صفحه 49-66

10.30480/dam.2015.137

سجاد ستوده؛ میلاد ستوده؛ احمد الستی؛ محمدجعفر یوسفیان کناری


کارکردهای دراماتیک عمق میدان در سینمای ایران دهه ی 80

دوره 4، شماره 8، شهریور 1393، صفحه 66-51

10.30480/dam.2014.20

سجاد ستوده؛ میلاد ستوده؛ احمد الستی؛ محمدجعفر یوسفیان کناری


کنش متقابل مرد و زن در ژانر کمدی رمانتیک سینمای ایران ) 1390 - 1369

دوره 4، شماره 8، شهریور 1393، صفحه 97-83

10.30480/dam.2014.22

حمیدرضا مدقق؛ سید محمد مهدی زاده