کلیدواژه‌ها = سینمای ایران
تعداد مقالات: 5
1. نظریه ی خاطره-زمان هانری برگسون و تأثیر آن بر روایت در سینمای معاصر ایران

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-72

10.30480/dam.2018.547

علی روحانی؛ عماد ابوعطااملشی


3. تحلیلی بر زیبایی شناسی حرکت دوربین در سینمای ایران دهه ‏ی 80

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-66

10.30480/dam.2015.137

سجاد ستوده؛ میلاد ستوده؛ احمد الستی؛ محمدجعفر یوسفیان کناری


4. کارکردهای دراماتیک عمق میدان در سینمای ایران دهه ی 80

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1393، صفحه 66-51

10.30480/dam.2014.20

سجاد ستوده؛ میلاد ستوده؛ احمد الستی؛ محمدجعفر یوسفیان کناری


5. کنش متقابل مرد و زن در ژانر کمدی رمانتیک سینمای ایران ) 1390 - 1369

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1393، صفحه 97-83

10.30480/dam.2014.22

حمیدرضا مدقق؛ سید محمد مهدی زاده