کلیدواژه‌ها = موسیقی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تصویر ساز عود و نوازندگان روی آثار سفالی و فلزی دورۀ سلجوقی

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1398، صفحه 117-126

10.30480/dam.2020.965.1243

سارا بحرانی؛ احمد تندی؛ احسان ذبیحی فر


3. جایگاه بانوان موسیقی دان در دورة صفوی، با نگاهی بر تصاویر نگارگری

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1391، صفحه 132-115

10.30480/dam.2012.48

ایلناز رهبر؛ هومان اسعدی


4. بررسی تطبیقی اکسنت ها در کنش های پریودیک درام و موسیقی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 106-93

10.30480/dam.2010.71

محمدرضا آزاده فر