نویسنده = محمدجعفر یوسفیان کناری
بازگویی در برابر بازنمایی؛ تحلیل جلوه‌های روایتگری در منتخبی از نمایشنامه‌های بهرام بیضایی

دوره 8، شماره 16، شهریور 1397، صفحه 37-53

10.30480/dam.2018.572

پرستو محبی؛ محمدباقر قهرمانی؛ محمدجعفر یوسفیان کناری


مطالعه‌ی جایگاه مکان در نمایشنامه‌ی ملودی شهر بارانی اثر اکبر رادی با رویکردی نشانه‌شناختی

دوره 6، شماره 12، شهریور 1395، صفحه 19-33

10.30480/dam.2016.297

صبورا شهابی باهر؛ سید مصطفی مختاباد؛ محمدجعفر یوسفیان کناری