نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
ساختار سکانس پایانی در سینمای مدرن

دوره 4، شماره 7، مهر 1392، صفحه 73-57

10.30480/dam.2013.77

شهاب الدین عادل؛ پدرام صدرایی طباطبایی