نظریه‌های مونتاژ اسلاوکو ورکاپیچ و سرگئی آیزنشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه آموزشی سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

چکیده

پیدایش هنر مونتاژ در تاریخ سینما در سال‏ های 1900 تا 1907 بود. به باور بسیاری از مورخان سینما، هنر مونتاژ در فیلم‏ های فیلمساز آمریکایی ادوین اس پورتر به کار گرفته شد، با این وجود نظریه‌ی مونتاژ و زیبایی‏ شناسی این نظریه در روسیه‌ی عصر انقلاب اکتبر 1917، از سوی نظریه‌پردازان بزرگی همچون لف کلوشف، پودوفکین و به‌ویژه، آیزنشتاین مطرح شد و اسلاوکو ورکاپیچ، فیلمساز و مدرس سینما، تدوین‏گر و نظریه‌پرداز حوزه‌ی مونتاژ، در همان ایام و کمی بعدتر به طرح نظریه‌های خود پرداخت. اگرچه نام او کمتر در ردیف نام نظریه‌پردازان بزرگ مونتاژ از جمله آیزنشتاین قرار می گیرد، اما به حق یکی از متفکران نظریه‌ی فیلم و مونتاژ در سینماست. تأثیر اندیشه‌ها و عملکردهای این نظریه‌پرداز در تحول سینمای آمریکا در دهه‌های بیست و سی غیر قابل انکار است . نظریه‌ی کینه استتیک و مسئولیت ارزش آن در سینما و نقطه‌نظر بهم پیوستگی و زنجیره‌ی اتصالی نماها در هنر مونتاژ و تقابل با نظریه‌ی تصادم نماها در ایده‌ی سینماتیک آیزنشتاین قابل تعمق است. این مقاله به بررسی آراء این دو شخصیت درباره‌ی مونتاژ و وجوه تشابه و تمایز این دو دیدگاه می‏ پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theories of Montage by Sergey Eisenstein and Slavko Vorkapich

نویسنده [English]

  • Shahabeddin Adel
چکیده [English]

The art of montage in film history appeared in the years between 1900 and 1907. According to many film historians, montage was first used by American filmmaker Edwin S. Porter. However, montage theory and aesthetics of montage developed after the October Revolution in Russia in 1917 by the great filmmakers and theorists of the era such as Lev Kuleshov, and particularly Sergey Eisenstein and Vsevolod Pudovkin. Slavko Vorkapich, filmmaker, editor and cinema lecturer was another key theorist of montage in the history of cinema who worked on the theorization of montage at the same time, yet his contribution despite being significant is not regarded as highly as that of the Russian masters. The impact of his thoughts and work on American cinema in the 1920s and 1930s is undisputable. The notion of “Kine-aesthetics” and its value in cinema and the issue of interconnectedness and the chain of integration of shots in the art of montage, as opposed to Eisenstein’s cinematic views and the theory of “collision”, is notable. This article attempts to examine the ideas of these two theorists of montage and the similarities and divergences of their views.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Montage
  • Sergey Eisenstein
  • Slavko Vorkapich
  • kine-aesthetics
  • Collision