نویسنده = مرضیه پیراوی ونک
نسبت ماهیت سینما با دین و هویت ملی: رهیافتی انتقادی به دیدگاه‌های سید مرتضی آوینی

دوره 9، شماره 18، شهریور 1398، صفحه 45-60

10.30480/dam.2019.694

شهاب اسفندیاری؛ مرضیه پیراوی ونک؛ سیدعماد حسینی؛ سناء شایان


درهم تنیدگی فولدهای فضایی و جسمانی در سینمای باروک

دوره 7، شماره 14، شهریور 1396، صفحه 71-85

10.30480/dam.2017.522

محمد باقر قهرمانی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ حامد مظاهریان؛ علیرضا صیاد