رویکردهای شرق شناسانه در آثار دبوسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد آهنگسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از نگارش این مقاله، بررسی و تحلیل برخی از آثار کلود دبوسی با هدف نمایش دلبستگی های او به هنر شرق و بررسی صداها و نشانه های جدید در موسیقی غرب در سده ی بیستم است. این آهنگساز فرانسوی وابسته به مکتب امپرسیون، همچون اسلاف خود، و مانند نقاش این مکتب، گوگن، برای پیدا کردن زیبایی های هنر شرق و پیوند دادن آن ها به موسیقی دوران خود تلاش کرد. رویکرد او در مباحث آهنگسازی دریچه های جدید ارتباط دوسویه ی موسیقی شرق و غرب را بر روی هنرمندان پس از خود گشود و تحولی شگرف در موسیقی قرن بیستم پدید آورد. نخستین زمینه ی گرایش به هنر شرقی در دبوسی، به سبب سفر او به روسیه و اقامت در این کشور و مشاهده ی اندیشه های هنرمندان روسی و نیز شنیدن موسیقی مناطقی از جنوب شرق آسیا، نظیر اندونزی، در بازدید از دستاوردهای جدید نمایشگاه پاریس در اواخر سده ی نوزدهم شکل گرفت. مقاله حاضر با نگاهی تاریخ نگارانه و تحلیلی، موضوع را از زوایای هنری و موسیقایی تحلیل خواهد کرد و نشان خواهد داد که تلاش های این هنرمند غربی در حوزه ی آهنگسازی با استفاده از منابع موسیقی شرق، به پیدایش نگاهی نو در هنر موسیقی انجامید. می توان گفت این موضوع همپای دیگر موضوعات هنری، اقتصادی و سیاسی، سنگ بنای اختلاط و امتزاج موسیقی شرق و غرب بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Orientalist Approaches in Debussy’s Works

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nourani
  • Amirhossein Djoz Ramezani
چکیده [English]

This paper aims to study Claude Debussy’s works (1862-1918) in order to display his longing for the Oriental art, and to examine the new sounds and symbols he introduced to the Western music of the twentieth century. This French composer of the impressionist school, like his predecessors –such as Gauguin, the painter of the same school– made a lot of effort to find the beauties of the Oriental art, and to associate them with the music of his era. His approach opened new windows of musical connection for the later musicians, and brought about an outstanding evolution in the twentieth century art, by itself. The first spurs of propensity towards the Oriental art was ignited in Debussy by his several journeys and sojourns in Russia and encounter with the ideas of the artists there, especially those of Mussorgsky, also by viewing the East-Asian, e.g. Indonesian, music concerts when visiting the achievements at Exposition Universelle at the end of the nineteenth century. In order to evade the greatest music of his era, especially the German music, and to escape from its overhanging shadow, he felt the need for an evolution in the structure of the twentieth century music, and this transformation became possible via an exploration in the Oriental music. Having heard the music of the Gamelan ensemble of Java, Debussy fell in love with this music and began to compose pieces using the elements of the Oriental music. Using a historical and analytical outlook within the scope of Debussy’s works, this article analyzes his works from artistic and musical perspectives, and demonstrates that his works, like Estampes and Arabesque, composed in the early years of the twentieth century, all have an Oriental tendency and are inspired by the Oriental music, and that, with a fresh look at the major composition elements, such as rhythm, melody, harmony, and orchestration, Debussy presented a fresh structure of the Western classical music for the later composers. This article will also demonstrate that Debussy opened new pathways of acquaintance for later music enthusiasts and artists, leading the later composers to take firmer steps towards furthering the Western music. Among Debussy’s important achievements in approaching the Oriental music is the founding of schools and movements such as minimalism in music; admittedly, foundations of sciences, such as ethnomusicology, lie in this outlook of Debussy’s. One could observe, since then, that the western composers have been searching for fresh elements and new sounds via affinity and cooperation with the instrumentalists and musician of the Orient, and this, per se, has been a beginning for the spiritual encounter of the artists of the East and the West, a significant development and fusion made possible through Debussy’s efforts, and, quoting Pierre Boulez, Debussy was the turning point of the Western music. By examining Debussy’s works, this study aims to introduce him as the herald of this colossal movement. Lastly, one can claim that this approach set the foundation for the fusion and synthesis of the Eastern and Western music.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Debussy
  • Impressionism
  • Orientalism
  • Gamelan
- باشلار، گاستون (1388)، «دیالکتیک برون و درون (پدایدارشناسی خیال)»، در فلسفه ی هنر و زیبایی شناسی 4 (مجموعه مقالات)، ترجمه ی امیر مازیار، فرهنگستان هنر، تهران.
- بورکهارت، تیتوس (1390)،
هنر مقدس (اصول و روش ها)، ترجمه ی جلال ستاری، سروش، تهران.
- بوکاسپن، مارتین (
1379)، 101 اثر ممتاز از بزرگان موسیقی جهان، ترجمه ی علی اصغر بهرام بیگی، آگاه، تهران.
- بنت، ری (1387)،
تاریخ موسیقی غرب، ترجمه ی پیام روشن، ماهور، تهران.
- خاکسار، علی (1394)، مطالعه ی پدیده ی «ارکستر» در فرهنگ موسیقایی ایران معاصر، با تکیه بر مدلسازی امکان تحقق صور بالقوه ی آن»، در
نشریه ی علمی پژوهشی هنرهای زیبا، هنرهای نمایشی و موسیقی، دوره ی 20، شماره ی 2، صص.48-35.
- دوبال، دیوید (1383)،
هنر پیانو، ترجمه ی علیرضا سید احمدیان، ماهور، تهران.
- ژیمنز، مارک (1393)،
زیباشناسی چیست؟، ترجمه ی محمدرضا ابوالقاسمی، ماهی، تهران.
- فاطمی، ساسان (1390)، «به سوی نظریه ای تازه درباره ی موسیقی مردم پسند»، در
نشریه ی علمی پژوهشی نامه ی هنرهای نمایشی و موسیقی، دوره ی 2، شماره ی 3، صص .132-119
- کیمیین، راجر (1387)،
درک و دریافت موسیقی، ترجمه ی حسین یاسینی، چشمه، تهران.
- گریفیث، پل (1383)،
یک قرن موسیقی مدرن، ترجمه ی کیوان میرهادی، افکار، تهران.
- وینکلسون، رابرت (1388)، «هنر، احساس و بیان،» در
فلسفه ی هنر و زیبایی شناسی 3 (مجموعه مقالات)، ترجمه ی امیر مازیار، فرهنگستان هنر، تهران.
- Lesure, François and Julien Cain (1962), Claude Debussy, Paris: Bibliotheque Nationale Press.
- Malm, William (1975), Music Cultures of the Pacific, the Near East and Asia, New Jersey: PrenticeHall.
- Schmitz, Micheal David (1995), Oriental influences in the piano music of Claude Achille Debussy, The University of Arizona.
- Debussy, Cloude (1907), Arabesque ]Electronic Version[. Received August 21, 2015,
http://imslp.org/wiki/2_Arabesques_(Debussy,_Claude)
- Debussy, Cloude (1907), Images 2ème série ]Electronic Version[. Received August 21, 2015,
http://imslp.org/wiki/Images%2C_2%C3%A8me_s%C3%A9rie_(Debussy%2C_Claude)
- Debussy, Cloude (1903), Estampes ]Electronic Version[. Received August 21, 2015,
http://imslp.org/wiki/Estampes_%28Debussy%2C_Claude%29