تعاملات ریتمیک شعر و موسیقی در تصنیف‏ های دوره‌ی قاجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد نوازندگی ساز ایرانی، دانشگاه تهران

چکیده

از سال 1360(ه.ش) به‌منظور تلفیق شعر و موسیقی قواعدی در قالب کتاب تدوین شد. پژوهشگران آن دوره به‌جای آن‏که در پی کشف زیبایی‌شناسی حاکم بر تصنیف‌های قدیمی و تکامل آن باشند، بر اساس چارچوب‌هایی که خود تدوین کرده بودند، به محکوم کردن این قطعات پرداختند. مبنای نظری پژوهش در این دوره، ریتم‌گذاری کلام بر اساس قرائت متریک واژه‌ها بود، اما در تصنیف‏ های دوره‌ی قاجار که پیش از تجویز این قوانین ساخته‌شده‌اند، بین کمیت هجا و کمیت لحن رابطه‌ای نسبی برقرار است، اگرچه در برخی موارد انعطاف‌هایی در تطبیق کمیت هجا و لحن دیده می‌شود. به‌طور طبیعی برای هجاهای کوتاه، در مقایسه با هجاهای بلند، کمیت لحنِ کوتاه‌تری انتخاب می‌شود و ما در این پژوهش این انتخاب را وجه غالب نامیده، مواردی را که در آن‌ها این نسبت رعایت نشده است، نبودِ انطباق نام‌گذاری کرده‌ایم. نبود انطباق‌ها‌ ممکن است به‌واسطه‌ی ضرورت‌های کلامی، موسیقایی و زبانی ایجاد شده باشند. هجاهای بلند نسبت به هجاهای کوتاه و کشیده، انعطاف بیشتری برای پذیرش نبود انطباق دارند و کوتاه شدن هجای بلند بیشترین رواج را دارد. بلند شدن کمیت لحن انواع هجاها نیز تااندازه‌ای رایج است و در اعمال آن محدودیتی مشاهده نمی‌شود. نکته‌ی مهم این است که توالی هجای کوتاه با کمیت لحن بلند و هجای بلند با کمیت لحن کوتاه به‌ندرت دیده می‌شود و این همان نبود انطباق متوالی و معکوس است. تفاوت رویکرد نسبت به هجاهای باز یا بسته دیده نمی‌شود. تمپو و زمان لحن‌ها نیز در پذیرش نبود انطباق‌ها مؤثرند و محدوده‌ی 0.4 تا 0.80 ثانیه آمادگی بیشتری برای پذیرش تغییرات دارد. نسبت تغییرات لحن‌ها به وجه غالب نیز معمولاً نصف یا دو برابر است و نسبت‌های دیگر کمتر دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rhythmic Interactions of Music & Poem in “Tasnif” of Qajar Dynasty

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Amin Mirahmadi
چکیده [English]

Since 1981, some rules have been gathered in the form of a book in order to harmonize poem and music. At that time, the researches were rejecting ancient “Tasnif” based upon the frameworks developed by them rather than seeking to discover aesthetics within such “Tasnif” and their evolution. The theoretical basis of researches in this era was rhythmizing the discourse according to metric reading of vocabulary, while in “Tasnif” of Qajar dynasty, composed prior to prescribing such rules, there is a relative relationship between quantity of syllables and quantity of melody and in some cases flexibility can be seen in paralleling the quantity of syllable and melody. Obviously, for short syllables in comparison with long ones, the quantity is selected as a shorter melody and in this debate we call it “dominant side” and the cases in which such relations have not been met properly are named as “lack of conformity”. The lack of conformities may be caused by verbal, musical and language necessities. The long syllables in comparison with the short and stretched ones have more flexibility to accept non compliances and shortening the long syllables is the most common lack of conformity. Extending the quantity of tone of different kinds of syllables are also common to some extent and there is seen no limitation in using them. The important point is that the sequence of short syllable with the quantity of long melody and long syllable with quantity of short melody are rarely seen and this is the very lack of consecutive and reverse conformity. There is no difference of approach toward open or closed syllables. The tempo and time of melodies are effective in admitting the lack of conformities, as well and they have more preparation to adhere to the changes in a range between 0.4 and 0.80 seconds. The proportion of melodies changes toward the dominant side are normally half or double and other proportions are seen less.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Harmonizing Poem and Music
  • “Tasnif” of Qajar Dynasty
  • Rhythmic Interactions
  • Lack of Conformities between Quantity of Syllable and Melody