گفتمان مادرانگی: بررسی مادرهراسی در نمایشنامه‌ی «سرگذشت هایدی» اثر «وندی واسراشتاین»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزشی نمایش، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

2 کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

چکیده

گفتمان مادرانگی رویکردی است نظری که برداشت متعارف از زنانگی را در راستای حمایت و تقویت مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی، به کار می‌گیرد. مادرانگی نه‌تنها مسئله‌ی زنان بلکه مسئله‌ی جوامعی است که زنان بخشی از آن را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین بقای جوامع انسانی در گرو دریافت درکی عمیق و سالم از مادرانگی است. دهه‌ی هشتاد در غرب دورانی است پرچالش برای مطالعات ادبی زنان. بسیاری از باورها در تقابل با ایده‌های پیشین و شعارهای ضد سنت و خانواده قرار گرفت و در پی آن تفسیری کهن از نقش زن به‌عنوان محور خانواده احیا شد که به‌شدت انسانی و بر اساس فطرت زن بود. در این میان، در مطالعات زنان مفهوم «مادرهراسی»  مطرح گردید. «مادرهراسی» نه ترس از مادر و مادرانگی، بلکه واهمه‌ی دختر از تبدیل‌شدن به مادرِ خویش است. این واهمه پیامدهای عمیقاً رنج‌آور و محدودکننده‌ای در پی دارد و منجر به گسست دختران از مادران و در نهایت شکاف بین نسل‌های زنان می‌شود. در مقاله‌ی پیش رو نمایشنامه‌ی زن‌محور «سرگذشت هایدی»، اثر «وندی واسراشتاین»، نمایشنامه‌نویس سال‌های دهه‌ی هشتاد آمریکا، با هدف درک مادرانگی و چیستی مادرهراسی در گفتمان مادرانگی با بهره‌گیری از چارچوب نقد فمینیستی نقد و بررسی خواهد شد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Maternalism: Matrophobia in Wendy Wasserstein’s “The Heidi Chronicles”

نویسندگان [English]

  • Shirin Bozorgmehr 1
  • Talin Abadian Dogidargh 2
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the maternalistic approach in Wendy Wasserstein’s “The Heidi Chronicles” by focusing on main female characters and their parts as mothers as well as individuals. “The Heidi Chronicles” is one of the most prominent examples of early feminist plays. It traces the coming of age of Heidi Holland from high school in the 1960s to her career as an art historian in the 1980s. Heidi determines her place in society and juggles work, friendship and romance. She later accepts the maternal role and cherishes it as part of her own feminity. Maternalism is the theoretical viewpoint that incorporates a common idea of femininity and applies it as a support for women’s involvement in society. This study considered the maternalistic discourse in the prominent dramatic literature of the 80s. This particular period is most known as the aftermath of women’s right movement in the west, when traditional female roles as mothers and wives were challenged by the young independent and self-sufficient women’s new perspective in the modern-era. Subsequently, the concept of “Matrophobia” is visited. Matrophobia isn’t the fear of your mother or motherhood but the fear of becoming her. Matrophobia is embedded in 1970s feminist women’s past and continues to linger in contemporary women affecting the depiction of motherhood in the literary work of later generations. By considering Matrophobia in the selected play, as a noticeable example of a feminist text, this study is seeking an understanding of Matrophobia and reduce or eliminate it through the acceptance of Maternalism. The maternal approach to the literary pieces is a new one focusing on female characters as mothers and their challenges with the traditional models of motherhood. The analysis of female characters in the play can help better understand the essence of the challenge and the dilemma of contemporary women in accepting the maternal role as an inseperable part of their own femininity. The sources used are those of recent feminist thinkers and academics as well as sources from the 70s and 80s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feminity
  • Motherhood
  • Matrophobia
  • Wendy Wasserstein
  • The Heidi Chronicles