تحلیل روانکاوانة نمایشنامه های عشق فائدرا و پاک شده از سارا کین با تأکید بر مراحل سه گانه در نظریات شخصیتی ژاک لکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نمایش، عمران هنر معماری، علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر، تهران، ایران

10.30480/dam.2022.2293.1490

چکیده

سارا کین درام‌نویس بریتانیایی است که به‌نظر می‌رسد ظهور مجدد تراژدی در بریتانیا با او تجربه می‌شود. او پنج نمایشنامه نوشته که هرکدام وجوهی تازه و ساختارشکن را ارایه می‌دهند. درواقع کین با تابوشکنی و نمایش بی‌سانسور خشونت، جهانِ پر از خشونتِ امروزی را موردانتقاد قرار می‌دهد. شخصیت‌های‏ آثار کین اغلب پر از عقده، نفرت و خشمی هستند که این جهان به آن‌ها اعمال کرده است. در این پژوهش به‌منظور بررسی دو اثر منتخب از کین، نگاه روان‌کاوانه‌ی ژاک لکان انتخاب شده است. لکان هویت آدمی را یکپارچه نمی‌دانست و سه ساحت خیالی، نمادین و واقع را برای هویت تعریف کرد. اولین ساحتی که انسان آن را تجربه می‌کند، ساحت خیالی است که با مرحله‌ی آینه‌ای تعریف می‌شود و مرحله‌ی خودشیفتگی با آن ارتباط مستقیم دارد. ساحت دوم، ساحتِ نمادین است که سوژه در این مرحله، با مفاهیم اساسی همچون عقده‌ی ادیپ و نام پدر مواجه می‌شود و برای شکل‌گیری هویتش باید آن‌ها را به‌سلامت پشت سر بگذارد. ساحت آخر، ساحت واقع است که مفاهیمی چون تروما و ژوئیسانس را درون خود جای داده است.
در این پژوهش، با جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای و روش توصیفی-  تحلیلی، به این نتیجه رسیدیم که مفاهیم موردنظر لکان، تروما، ژوئیسانس، عقده‌ی ادیپ و ... در تحلیل شخصیت‌های‏ دو نمایشنامه‌ی منتخب قابل‌بررسی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Psychoanalytic Analysis of two Plays by Sarah Kane Emphasizing The Triple Stage in Jacques Lacans Personality Theories

نویسندگان [English]

  • dorna soheilizadeh 1
  • Ghazal Eskandarnejad 2
1 theatre, Faculty of Civil, Architecture and Arts, Science and Research Branch, tehran, iran
2 Faculty of cinema and theatre, University of Art, tehran, iran
چکیده [English]

Sarah Kane is a British dramatist who appears to experience the advent of British drama writing. She has written five plays, each of which presents new features and deconstruction. Kane criticizes the world of contemporary violence with a taboo and censorship of violence, and the characters of her work are basically full of the complexity and hatred that the world has imposed on them. To analyze Kane's work, this study has selected Jacques Lacan's psychoanalytic look. Lacan did not integrate a person's identity and defined three imaginary, symbolic and real dimensions for identity. The first area that man experiences is the symbolic sphere defined by the mirror stage, and the narcissism stage is directly related to it. The next dimension of the symbolic domain, which at this stage is the subject with fundamental concepts, such as the Oedipal complex, the name of the father, and to form his identity, they have to leave them intact; the last is the field, which contains concepts such as trauma and jouissance. The data collection in this research is a library. This research, employing a descriptive-analytic method, concludes that Kane's works can be viewed with Lacan's psychoanalysis, and, specifically, the three areas he considered for identity were analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jacques Lacan
  • Sarah Kane
  • Psychosis 4:48
  • Fadera's Love
  • cleared