روایت‌شناسی سینمای نما - فصل در عصر دیجیتال با تاکید بر دو مفهوم ترتیب رویداد و دیرند مطالعه موردی: فیلم کشتی روسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوِ هیات علمی و استادیارِ دانشگاه هنر دانشکده سینما و تئاتر، گروه سینما، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد سینما، دانشکده‌ی پردیس بین‌المللی فارابی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

10.30480/dam.2022.1447.1340

چکیده

سینمای موسوم به نما-فصل در سالیان اخیر یکی از انواع رایج فیلمسازی بوده‌ است که نزد فیلمسازان متفاوت جهان و ایران اقبال فراوانی یافته است. اگرچه پیشینه ساخت این نوع فیلم به سینمای کلاسیک باز می‌گردد، سینمای نوین نما - فصل به کمک دستاوردهای عصر دیجیتال تحول کمّی و کیفی مهمی بوده و توانسته روایت پردازی در سینمای معاصر را متحول کند و در نتیجه روایت‌شناسی سینمایی را به تحولات ناشی از خود معطوف دارد. در این مقاله ابتدا با تکیه بر آراء نظریه‌پردازان روایت در ادبیات و سینما دو مفهوم مهم دیرند و ترتیب رویداد در فرایند روایتگری بررسی و سپس برای واکاوی بهتر تحولات نوین در این عرصه فیلم نما - فصل «کشتی روسی» تحلیل می‌شود. در پرتو نتایج حاصله از این مقاله مشخص می‌شود که سینمای نما - فصل نوین بر خلاف نمونه‌های کلاسیک روایتی مبتنی بر ترتیب وقایع داستان به صورت متوالی است که توانسته از امکان- به قول ژنت‌ - «نابهنگامیِ» ترتیب وقایع در فیلم بهره گرفته و در نتیجه دیرند آن، برخلاف نمونه‌های متقدم به صورت صحنه که در آن همواره زمان روایت با زمان داستان و زمان نمایش برابری می‌کند نبوده و می‌تواند حالت هایی چون کاهش، افزایش و تراکم مدت داستان را در روایت‌گری تجربه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narratology of Sequence Shot in the Digital Era with Emphasis on the Concepts of Time Order and Duration Case Study: Russian Ark

نویسندگان [English]

 • ali rouhani 1
 • Abtin Eslahpazir 2
1 assistant professor
2 , MA in Cinema Study, Farabi International Campus, University of Art, Tehran, Iran
چکیده [English]

A style of filmmaking, named Sequence shot or Plan-Séquence, has been one of the prevalent styles of filmmaking in the last few years. The term “Sequence shot”, or “Plan-Séquence” in French, is a long take that constitutes an entire scene. The camera movement in this kind of shot covers the whole space of the scene. Various filmmakers from all over the world, including the Iranian Shahram Mokri, Mania Akbari, and Mehdi Fard Ghaderi, have shown interest in the sequence shot style, employed it extensively, and exerted it in their works. “Fish and Cat” (2013), the most famous movie employing such a style) has gained international fame . Although it may seem a modern movement, the sequence shot cinema has its roots in classic cinema, in which the films were shot in a single take owing to the – absence of film editing. However, by using the achievements of digital era, such as the replacing of negative films by hard disks, the duration of cinematography was increased to fit the capacity of hard disks. In contrast with the past, when shooting was limited to only 11 minutes of continuous film recording, the new technologies have brought up the possibility of producing long shots without the use of cinema tricks (Rope, 1948). The modern sequence shot cinema has been able not only to present critical qualitative and quantitative revolutions, but also to change narratology in modern cinema. As a result, the changes brought about by sequence shot influenced narratology in cinema. In this article, “Duration” and “Time Order”, the two concepts of the narrating process are investigated, and then the movie “Russian Ark”, as a prominent sequence shot movie, is analyzed for the further investigations of the new changes brought about by the modern sequence shot cinema. “Russian Ark”, one of the pioneers of the one take films, is an experimental historical drama directed by Alexander Sokurov, entirely filmed in the Hermitage Museum in 96 minutes. It was nominated for Palme d’Or in 2002. The results of this article clarify the differences between in classic cinema and that in the modern sequence shot cinema. In classic cinema, narrating was based on a sequential time order, but in the modern sequence shot cinema, what Gerard Genette called “Anachrony” is used to build a time order in the story. The arrangements of the events in the narrative is called Time Order. Any change in the succession of events will result in Anachrony, which can be divided into two types, Analepsis and Prolepsis. As a result of using “Anachrony”, the duration in films is capable of experiencing different states of decrease, increase, and compression. The term “Duration” indicates the relation between the time needed for particular events to happen and the time taken for them to happen in the text. It is essential to recall the earlier works which were filmed as “Scene”, in which the narrative time is always equivalent to the dramatic time and the event time. In such works, the time order is not disturbed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sequence shot
 • Narrative
 • Time Order
 • Duration
 • Russian Ark
 • فهرست منابع

  • بارت، رولان. تودوروف، تزوتان. پرینس، جرالد. (1394). درآمدی به روایت‌شناسی. (هوشنگ رهنما، مترجم) تهران: هرمس.
  • بردول، دیوید. (1373). روایت در فیلم داستانی، جلد اول. (سید علاءالدین طباطبایی، مترجم) تهران: فارابی. (تاریخ انتشار به زبان‌اصلی 1985)
  • بوردول، دیوید، و تامسون، کریستین. (1389). تاریخ سینما (ویرایش دوم). (روبرت صافاریان) تهران: نشر مرکز.
  • پرینس، جرالد. (1391). روایت‌شناسی: شکل و کارکرد روایت. (محمد شهبا، مترجم) تهران: مینوی خرد. (تاریخ انتشار به زبان‌اصلی 1982)
  • تولان، مایکل. (1393). روایت‌شناسی: درآمدی زبان‌شناسی- انتقادی. (سیده فاطمه علوی و دکتر فاطمه نعمتی، مترجم) تهران: سمت. (تاریخ انتشار به زبان‌اصلی 2001)
  • ریمون-کنان، شلیموت. (1387). روایت داستانی: بوطیقای معاصر. (ابوالفضل حری، مترجم) تهران: نیلوفر. (تاریخ انتشار به زبان‌اصلی 2001)
  • شهبا، محمد، علی‌پناه، ماهرخ. (پاییز و زمستان 1396). «زمان و شخصیت در فیلم جدایی نادر از سیمین اثر اصغر فرهادی». مجله نامه‌ی هنرهای نمایشی و موسیقی. شماره (15)، صفحه‌های 73-88.
  • شهبا، محمد. (پاییز و زمستان 1389). «روایت و روایت‌گری». مجله نامه‌ی هنرهای نمایشی و موسیقی. شماره (1)، صفحه‌های 25-32.
  • گوئنز، ژان پی‌یر. (پاییز 1382) «سی‌نما و عصر دیجیتال: تابلوی دنیای دیجیتال». (مرجان بیدرنگ، مترجم). مجله فارابی. شماره (49)، صفحه‌های 63-74
  • لوته، یاکوب. (1388). مقدمه‌ای بر روایت در ادبیات و سینما. (امید نیک‌فرجام، مترجم) تهران: مینوی خرد.

   

  Katz, S. D. (1991). Film directing shot by shot (1th ed). Florence, Kentucky, USA: Focal press

  Dombrowski, lisa. (n.d.) Camera movement & the long take: Retrieved 2017,10,10 from http://www.filmreference.com.

  Ebert. R. (Februrary 5, 1988). Julia and Julia. Retrieved 14, February, 2018. from https://www.rogerebert.com/reviews/julia-and-julia-1988

  Harte. T. (Spring, 2005). A Visit to the Museum: Alexandr Sokurov’s “Russian Ark” and the Framing of the Eternal. Slavic Review. 64 (1): 43-58. Abstract/retrieved june 18.2014. from http://www.jstor.org/stable/3650066.

  Hermitage museum. (n.d). Retrieved 7, February, 2018. From Http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-3/?lng=en.

  Hermitage Theater. (n.d.). Retrieved 10, February, 2018. from https://hermitagetheater.com/history.

  McGregor, Lewis. 2016. The Sequence Shot: Retrieved 2017,11,21, from http://www.indietips.com.

  Nadel. Alan. (November, 2007). Second mature, cinematic narrative, the Historical Subject, and Russian Ark. Magazine A Companion to Narrative Theory. 427-440.

  Russian Ark. (n.d.) Retrieved 12. February,2018. from https://www.imdb.com/title/tt0318034/fullcredits/?ref_=tt_ov_st_sm

  Corporate History. (n.d.) Retrieved 11. February,2018. from https://www.sony.net/SonyInfo/CorporateInfo/History/history.html

  Thompson, Kristin. & Bordwell, David. 2012. Stretching the Shot: Retrieved 2017,11,10, from http://www.davidbordwell.net.