نویسنده = ����������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
موانعِ ارزیابی و ارزش‌گذاری اجرای موسیقی

دوره 9، شماره 17، اسفند 1397، صفحه 123-131

10.30480/dam.2019.684

حمیدرضا دیبازر؛ فرزاد حاجی‌هاشمی