موانعِ ارزیابی و ارزش‌گذاری اجرای موسیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه آموزشی موسیقی، دانشکدۀ موسیقی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد نوازندگی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

اجرای صحیح و آگاهانه، آنگونه که از سوی جامعۀ موسیقی درخواست می‌شود، همواره یکی از دغدغه‌های نوازندگان در حال تحصیل علمی این رشته بوده است. در راستای تحقق این امر ارزیابی و ارزش‌گذاری اجراهای موسیقی توسط اساتید شاید یکی از مهم‌ترین ابزار آموزشیِ دانشگاهی برای تمیزدادن اجرای صحیح و ناصحیح در جهت الگوبرداری و آموزش نوازندگان است؛ اما آیا ارزیابی کمّی موسیقی و متعاقب آن نمره‌دهی به اجرای موسیقی ممکن است؟ اگر ممکن است بر اساس کدام معیار؟ نحوۀ ساخت موسیقی، تبدیل آن به متن، یا به‌طور عمومی همان نت‌نوشت و بازخوانی و اجرای آن، وابسته به عواملی است که با معیارهای سنجش دقیق با رویکرد علمی  دانشگاهیِ حال حاضر کمتر مطابقت دارد. همچنین علاوه بر اثر موسیقی که همانند موجودی زنده دارای ثابت‌ها و متغیرهایی است، در سوی دیگر این مسئله نوازنده، آهنگساز و مخاطب قرار دارند که آ نها نیز دارای پیچیدگی‌هایی ذهنی و جسمی هستند که در افراد و در شرایط گوناگون به درجات متفاوت در ارزش‌گذاری اجرای موسیقی مؤثر هستند. پس از بررسی مسائلی پیرامون کرانه‌های اثر هنری، آگاهی و اختیارات مخاطب و اجر اکنندۀ موسیقی در مورد اثر و استدلال در مورد امکان ارزیابی دقیق آثار و اجراهای موسیقی از روی نت‌نوشت، دیدگاهی متفاوت نمایان می‌شود که راه‌حل‌هایی جدید برای ارزیابی اجرای موسیقی می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obstacles in the Assessment & Valuation of Music Performance

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Dibazar 1
  • Farzad Haji Hashemi 2
1 Faculty Member, Department of Music, University of Art, Tehran, Iran.
2 MA in Music, University of Art, Tehran Iran.
چکیده [English]

The accurate and conscious performance, as desired by the music community, has always been one of the major concerns of the players engaged in the scientific and academic acquisition of this field. To achieve this, the assessment and valuation of music performances by the professors and professionals can be noted as the most important academic means in order to distinguish between accurate and inaccurate performance in line with providing patterns and training the players. However, is it possible to assess music in a quantitative manner followed by marking its performance? If positive, based on which criteria and standard? Composing music and translating it into text, or in general, scores and revising and performing it depend on factors which are less adaptable to the current scientific-academic approaches of the date. In addition to the impact by the music that has constants and variables --just like a living phenomenon-- we have the player, the composer and the audience on the other hand, each with their intellectual and physical complications that can affect the valuation of music performance at different levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Score interpretation
  • Assessment
  • Valuation
  • Privilege
  • Fluidity
- بلکمور، سوزان (1387)، (ترجمآ رضا رضایی)، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران.
- بِنسِن، بروس الیس (1394)، پدیدارشناسی موسیقی، (ترجمۀ حسین یاسینی)، انتشارات ققنوس، تهران.
- کَنیا، اندرو، (1394)، فلسفۀ موسیقی، (ترجمۀ گلنار نریمانی)، انتشارات ققنوس، تهران.
- ون گولیک، رابرت (1391)، آگاهی، (ترجمۀ یاسر پوراسماعیل)، انتشارات ققنوس، تهران.
- Thom, Paul, Authentic performance practice, the routledge companion to philosophy and music, Ed. Theodor Gracyk and Andrew Kania, New York: Routledge, 2011.
- Slominsky, N. & Kuhn, Laura Diane, Baker’s biographical dictionary of Musicians, NewYork: Schirmer, 2001.