نویسنده = ���������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
درهم تنیدگی فولدهای فضایی و جسمانی در سینمای باروک

دوره 7، شماره 14، شهریور 1396، صفحه 71-85

10.30480/dam.2017.522

محمد باقر قهرمانی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ حامد مظاهریان؛ علیرضا صیاد


دلقک واژگون به مثابه ی گونه ی تغییر یافته ی دلقک ایرانی (بررسی موردی شخصیت داود در نمایشنامه لبخند باشکوه آقای گیل)

دوره 4، شماره 7، مهر 1392، صفحه 13-5

10.30480/dam.2013.73

نغمه ثمینی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ محمد باقر قهرمانی؛ شیوا مسعودی؛ رضا صمدپور