نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
تحلیل شمایل شناسانه مفهوم شهر در سینمای مستقل و جریان اصلی جهان (2010-1980 میلادی)

دوره 3، شماره 6، مهر 1392، صفحه 89-75

10.30480/dam.2013.62

غلامحسین مهدو ی نژاد؛ محمدجواد مهدو ی نژاد؛ ابوالفضل طغرایی؛ سیامک قاضی پور