ضد رئالیسم، زبان، و امر مسلط در اولئانا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.عضو هیئت علمی دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، شهر تهران

چکیده

چکیده
نمایشنامه اولئانا نوشته دیوید ممت، به رغم که این در دهه 1990 میلادی مباحثات بسیار فراوانی را پیرامون
مسئله آزار جنسی و آموزش دانشگاهی برانگیخت، از نظر ساختارِ دراماتیک کمتر مورد بحث منتقدین قرار
گرفت. بعد از فرو کش کردن موج اول نقدها و تفاسیر نظری، توجه به لایه های عمیق تر نمایشنامه رفته رفته
جای خود را در مباحث نقد نمایشی باز کرد. به عقیده بسیاری از منتقدین، اولئانا چه از حیث ساختار و چه
از حیث درونمایه، یکی از مهم ترین نمایشنام ههای ممت محسوب می شود. هدف این مقاله پرداختن به همین
موضوع و شکافتن ابعاد جدید تری از نمایشنامه است که تا به حال کمتر مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله
نشان می دهد که اولئانا به رغم ظاهر رئالیستی اش، در نهایت نمایشنامه ای است که سازوکارهای رئالیسم را
خدشه دار می کند و از این حیث به سنت نمایشنامه نویسان مدرنی چون آلبی و پینتر تعلق دارد. روش تحقیق
این مقاله کتابخانه ای بوده و نتیجه گیری پایانی آن، معطوف به ارائه تصویری از نمایشنامه است که بیشتر
تراژیک است تا ملودراماتیک.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anti-realism, Language, and the Dominant in Oleanna

نویسنده [English]

  • Ali akbar Alizad
Department of Cinema and Theater, Department of Theater, the University of Arts, Tehran
چکیده [English]

David Mamet’s Oleanna (1992) is the most controversial play among his plays, including Sexual
Perversity in Chicago (1971) and American Buffalo (1975), which both came as something like a
shock. With Oleanna, the shock was completed; the play provoked many debates on political correctness
and the sexual harassment. Many feminist critics attacked it for the seemingly misogynic
theme supported by the play. After this first wave deflated, critics focused on other themes: power,
language, and gender; now the play was interpreted as a clash between two sexes over power. One of
the most Influential approaches has been McLeod’s suggestion that the narrow critical preoccupation
with sexual harassment, political correctness and beleaguered masculinity in Oleanna had obscured
what was in fact a far wider and more challenging dramatic engagement with issues of power, hierarchy
and the control of language. This essay sees Oleanna from this viewpoint and tries to focus on
the dramatic structure of the play itself, which is unique among the contemporary American plays.
Structure of Oleanna, while seemingly related to American realism, reveals anti-realistic dimensions
which is similar to Pinter’s work and the European dramatists. Mamet’s linguistic model in Oleanna
through pauses, repetitions, and cuts is the instrument of retardation. In Oleanna, structure is in one
sense Aristotelian, but Mamet through this language obscure Aristotelian model. Form and content,
are inseparable: language is the subject of play; its uses and misuses. But language means dominance
too. Also, gender becomes important during the play: Carol uses sexual politics to change her position
in the hierarchy of power. Also I suggest that Oleanna, as Mamet said, is a tragedy on power. John
and Carol’s battle is over more power; both of them are blind, and their recognition is when both fall;
John beats his student and Carol ruins John’s wishes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anti-realism
  • Gender
  • Language
  • Dominant
  • Tragic