بررسی فرم، مد و هارمونی در قطعه ی پروانه اثر امانوئل ملیک-اصلانیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده ی موسیقی دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد رشته ی آهنگسازی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این نوشتار، بررسی عناصر اساسی آهنگسازی نظیر فرم، هارمونی و مد در قطعه ی پروانه اثر ملیک-اصلانیان است. انتخاب این قطعه از آن روست که آهنگساز با استفاده از مصالح موسیقی ایرانی و متناسب با فضای مدال آن، دست به تجربیاتی نو در هارمونیزه کردن مدهای ایرانی زده است. در مورد مبانی نظری موسیقی ملیک-اصلانیان، تاکنون پژوهشی ناظر به جنبه های تحلیلی ارائه نشده است و در مورد پیشینه ی تحقیق تنها می توان چند مصاحبه و نیز توضیحاتی کلی یافت. پرسش اساسی این پژوهش بدین قرار است که «عناصر اساسی آهنگسازی قطعه ی پروانه به خصوص در زمینه ی هارمونی چیست؟» به منظور یافتن پاسخ، پژوهش در سه بخش پی گرفته می شود. از آنجا که شناخت تم ها و طرح قطعه نخستین گام در تحلیل قطعه است، بخش اول پژوهش به تحلیل فرم می پردازد. در بخش دوم، به دلیل نوع نگرش قطعه در زمینه ی مدال، به تحلیل گوشه ها و مدهای مورد استفاده در قطعه پرداخته خواهد شد. بخش سوم پژوهش نیز به تحلیل هارمونی و رابطه ی آن با مدهای مورد استفاده اختصاص خواهد یافت. در آخر، ضمن طبقه بندی عناصر قطعه، می توان نتیجه گرفت گزینش چندصدایی همچون آکوردهای کوارتال بر مبنای ساختار مدال و نت های ساختاری قطعه است. البته هارمونی تیرس مورد استفاده، خویشاوندی های دور را تداعی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying “Parvane” Composed by Emanuel Melik_Aslaninan

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Tafazzoli 1
  • Hosein Ghanbari Ahmadabad 2
چکیده [English]

The purpose of this paper is studying the main compositional elements such as harmony, form, and mode of the piece "Parvane" (Butterfly) composed by the Iranian composer, Emanuel Melik-Aslanian. The main reason for choosing this piece is that the composer established a new musical language based on Iranian traditional modes (Dastgāh), in this case Chahārgāh. Using a new method of harmonizing based on these modes, he achieved a new musical idiom which is different from previous pieces composed by Iranian composers. There is not enough information about Aslanian’s works, and only few interviews can be found about his compositions. Thus, analytical studies about form, mode, and harmony of his works are imperative. The main question of this study is "What are the main compositional elements in this piece. Especially in terms of harmonic techniques, what are the elements which deal with Iranian traditional modes?" To this aim, we pursue our study in three steps. Owing to the prominent role of themes and form in analyzing a thematic piece, the first part of our study associates with formal and thematic features. The form of the piece can be described as compound ternary, ABA’, which has an introduction part at the beginning alongside a coda. In the second step, the study focuses on modal features. Exploiting Iranian modes systems, based on well-tempered system, Aslanian has given an oriental atmosphere to this piece. It can be said that there is a relationship between these modes and harmony in this piece. Therefore, in the third step we try to find these relationships. In this part of the paper, we try to explore the composer’s approach toward harmony. The structure of chords can be described mainly in quartal (and quintal) system, alongside some tertian harmonic constructions. It should be noted that theses tertian chords are different from those of traditional functional harmony. For instance, the composer has used tertian 7th chords with eliminated third, in second or third inversion positions, which are not commonplace in traditional harmony. Sometimes, triad and other chords concerning thirds can be classified as passing chords among quartal and quintal chords. Moreover, in some cases, the tertian chords’ relations are ambiguous, and using tertian harmony with added tones obscures the presence of tonality. Actually, Aslanin, by means of these approaches, avoided using traditional tonal harmony. On the other hand, as mentioned previously, there is a relationship between modes and the choice of chords in this piece. By using the modes’ structural tones, the chords mainly increase the presence of modality of Chahārgāh and other related modes. As a case in point, the first chord of the piece consists of three notes )F#,G, C#(, which are structurally important in F#Chahārgāh. Using natural G, which differentiate between major mode and this mode, can also be demonstrated by using this chord. In the end, studying the elements in this piece, it can be understood how Aslanian has created this piece based on traditional Iranian modes and had a new approach toward harmony, at the same time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quartal Harmony
  • Modes
  • Form
  • Modal Structure
پرسیکتی، وینسنت (1391)، هارمونی در قرن بیستم. ترجمه ی هوشنگ کامکار، انتشارات دانشگاه هنر، تهران.
- پیستون، والتر (1385)،
هارمونی، ترجمه ی سیاوش بیضایی، انتشارات نوگان، تهران.
- تورک، رالف (1387)،
کارکرد هارمونی در قرن بیستم، ترجمه ی محسن الهامیان، نشر افکار.
- دوبفسکی، یوزف. ا. (
1391)، هارمونی. ترجمه ی مسعود ابراهیمی، نشر هم آواز، تهران.
- صهبائی، منوچهر (1382)،
آوازها و تصنیف های ایرانی، موسسه ی فرهنگی-هنری ماهور، تهران.
- مرادیان، حمید (
1393)، 10قطعه، 10آنالیز، نشر هم آواز، تهران.
- Frisch, Walter (1997). The Early Works of Arnold Shoenberg,1893-1908. Los Angeles: University of California Press.
- Reisberg, Horace (1975). The Vertical Dimension in Twentienth-Century Music. H. Reisberg, & G. Wittlich, in
Aspects of 20th Century Music. New Jersey: Prentice-Hall.
- Webern, Anton (1963),
The Path to the New Music, edited b. Willie. Reich, Translated by: L. Black, Pennsylvania: Theodore Presser Company.