تئاتر جنگ (تأثیر و تأثرات متقابل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزشی تئاتر، دانشکده ی سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 دانشیار گروه آموزشی انیمیشن، دانشکده ی سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

هر اندیشه ای متأثر از تاریخ است و وقایع تاریخی، اندیشه ی هنرمندان را سمت و سو می دهد. یکی از این وقایع مهم جنگ است، جنگی که بر هنر تئاتر و دست اندرکارانش نیز تأثیر گذاشته است. هنرمندان تئاتر همواره موضع گیری خود را نسبت به مسائل بشریت داشته اند و رسانه ی تئاتر را محملی بسیار مناسب برای انتقال دیدگاه هایشان نسبت به جنگ دانسته اند، جنگی که گاه از آن گریخته و گاه ناگزیر به انجامش بوده اند. این مقاله مبتنی بر این فرضیه است که جنگ به عنوان پدیدهای اجتماعی-سیاسی همواره بر هنر تئاتر تأثیر گذاشته است و تئاتر نیز در شکل گیری انقلاب ها و روشن سازی اذهان عمومی بی تأثیر نبوده است. بر همین اساس تعامل دو سویه ی تئاتر، جنگ و جنگ، تئاتر، از طریق دو بخش مرور تاریخ تئاتر و جنگ و نیز سبک ها و شیوه های تئاتر ملهم از جنگ مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theater of War (Effects and Interactions)

نویسندگان [English]

  • Saeed Kashan-Fallah 1
  • Mohammad Reza Hosnaee 2
چکیده [English]

War is an important part of human history. The oldest tragedy )written remaining( in the world and the oldest drama that human have until today is ‘The Persians’ or ‘The Iranian’, a tragedy by the ancient Greek playwright Aeschylus. A drama which focuses mainly on ‘War’.
This work is assisted with three other drama that all of them are destroyed. Theater thinking, like any other thinking has always been influenced by history. No doubt that historical events affected the thinking of theater artists. The history of war is one of the major events that have affected the art of theater. War is an important part of human history and its consequences even in times of peace as well as in the works of artists devoted to special status. War has always had a special bond with the theater. The theater artists always have defined their position against war. They consider theater as a very good media to convey their views to the war. The war between nations, ethnic wars, tribal wars, the crusades or the world wars are all areas that have inspired creation of theatrical works. On the other hand, the duty and function of each of the arts [and particularly theater], is to create an aesthetic experience as well as paving the way to enter the field of subjective and objective knowledge. Dramatic Arts, as a result of the long history of the human future, is by far one of the dominant themes of war.
This article is based on the assumption that war as a historical phenomenon has influenced the art of theater and theater has been effective in the revolution and clarification of public opinion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • War
  • Theater
  • History
  • Method
  • Drama
- برشت، برتولت (1347)، درباره تئاتر، ترجمه ی فرزاد بهزاد، انتشارات خوارزمی.
- برشت، برتولت (1352)، (مقدمه)
زندگی گالیه، ترجمه ی عبدالرحیم احمدی، نشر اندیشه.
- شکسپیر، ویلیام (1347)،
کریولانوس، ترجمه ی علاءالدین پازارگادی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- گلدوست، حسن (1385)،
چرایی لزوم ساختارشکنی در تئاتر دفاع مقدس، پایگاه اینترنتی تئاتر مقاومت.
- لسکو، داوید (1383)،
هنر نمایشنامه نویسی جنگ، ترجمه ی نادعلی همدانی، نشر قطره، چاپ اول.
- محسنیان، مشهود (1386)،
تئاتر و جنگ، نشر سوره، تهران.
- ملک پور، جمشید (1364)،
گزیده ای از تاریخ نمایش در جهان، سازمان انتشارات کیهان.
- ناظرزاده کرمانی، فرهاد (1365)،
تئاتر پیشتاز، تجربه گر و عبث نما...، نشر جهاد دانشگاهی.
- هولتن، اورلی (1364)،
مقدمه ای بر تئاتر، آئینه طبیعت، ترجمه ی محبوبه مهاجر، نشر سروش.
- یونسکو، اوژن (1350)،
کرگدن، ترجمه ی جلال آل احمد، نشر دنیای کتاب.