ساختمندی درام آپارتمانی (مکان محور) در تلویزیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه آموزشی تلویزیون، دانشگاه صدا و سیما

چکیده

امروزه تعداد بسیاری مجموعه و سریال تلویزیونی با موضوع های گوناگون ساخته می شود که در شکل دهی محتوی و ساختار آن ها، مکان (لوکیشن) نقشی کلیدی بر عهده دارد. این آثار به عنوان درام مکان محور طبقه بندی می شوند. گونه ی خاصی از درام های تلویزیونی که به زندگی افراد در یک خانه یا مجتمع آپارتمانی می پردازد «درام آپارتمانی » خوانده می شود. با وجود نمونه های بسیار درام های مکان محور، این نوع درام ها هنوز به شکلی اساسی و ساختاری مطالعه نشده اند؛ به همین سبب در این مقاله با تمرکز بر درام آپارتمانی، این پرسش ها مطرح می شوند: «ویژگی ها و مؤلفه های درام های آپارتمانی کدام اند و از چه ساختاری تبعیت می کنند؟» ،«شباهت و تفاوت ساختاری درام های ساختمانی با سایر انواع درام های تلویزیونی چیست؟»، «کاهش هزینه ی ناشی از توجه به درام مکان محور چه تأثیری بر کیفیت این آثار دارد؟». با استفاده از روش اسنادی و با رجوع به منابع کتابخانه ای و نیز با به کارگیری روش تحلیل ساختار شناسانه ی درام، به این پرسش ها پاسخ داده خواهد شد. پژوهش حاضر، با تمرکز بر جزئیات درام آپارتمانی، ساختاری فراهم و نقایص و راهکارهای رفع آن ها را در نمونه های ایرانی این گونه ی نمایشی مطرح می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Structure of Location Based Drama in Television

نویسنده [English]

  • Ali RajabzadehTahmasebi
Associate Professor
چکیده [English]

Nowadays many Television Serials are produced that location plays a key role in shaping their contents and drama structures. In television, these kinds of programs are structurally categorized as Location Based Dramas. Apartment Drama is a special genre of Television Dramas in which characters are going to play in places such as home and apartment complex. Apartment Drama is based on its characters’ lives and stories and real themes. Location is a core element of the content and drama structure. In order to draws the audience, apartment drama are based on themes such as marriage proposal, love and family life within the known locations. These kinds of dramas are close to what happens in real life and they can reach a wide audience. Although these kinds of dramas have a particular place in international television programing and in Iranian television productions as well, they have not been studied properly. Therefore, this study tries to answer the questions about Apartment Dramas: What are their specificities and which dramatic structures they have? What are the differences between these kinds of dramas and other versions of Television Dramas? And what is the cost effect of their production on the quality of such programs? The technique used in this study to answer these questions is library based and structurally analyzing all kinds of Television Dramas. Based on the results of this study, the structures that fit these kinds of dramas have been suggested and some examples of Apartment Dramas in Iranian Television Productions have been given.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apartment Drama
  • Drama Structure
  • Location Based
  • Television Drama
- انوری، حسن (1381)، فرهنگ بزرگ سخن
- اوحدی، مسعود (1391). روایت شناسی سینما و تلویزیون. انتشارات دانشکده ی صدا و سیما، تهران.
- باتلر، جرمی جی (1388). تلویزیون، کاربرد و شیوه های نقد، ترجمه ی مهدی رحیمیان، انتشارات دانشکده ی صدا و سیما، تهران.
- شمیسا، سیروس (1384)، نقد ادبی، انتشارات فردوسی، تهران.
- شهبا، محمد؛ گل محمدی، محمود (1389)، «ساختار شناسی تله تئاتر در ایران»، در نشریه ی هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی، شماره ی 40، صص 64 - 49.
- گراتی، کریستین (1384)، زنان و سریال خانوادگی: بررسی سریال های خانوادگی پخش شده در ساعات پربیننده، ترجمه ی فاطمه کرمعلی، انتشارات اداره ی کل پژوهش های سیما، تهران.
- لطفی، غلامحسین (1387)، تئاتر تلویزیونی، نشر سروش، تهران.
- مؤدبیان، داریوش؛ عطاردی، الهه (1386)، ساختا رهای نمایش در تلویزیون، انتشارات اداره ی کل پژوهش های سیما، تهران.
- ناظرزاده ی کرمانی، فرهاد (1385)، درآمدی به نمایشنامه نویسی، نشر سمت، تهران.
- نیل، استیو؛ کروتینک، فرانک (1378)، کمدی عامیانه و مردمی در سینما و تلویزیون، ترجمه ی مهدی ارجمند، انتشارات سوره ی مهر، تهران.
- Allen, Robert C. (1985), Speaking of Soap operas, Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Casey, Bernadette; Calvert, Ben (2008), Television Studies: The Key Concepts, New York and
London: Routledge.
- Dyer, Richard (1981), with others, Coronation Street, London: British Film Institute.
- Hobson, Dorothy (2003), Soap opera, Oxford: Polity.
- Livingston, Sonia (1990), Making Sense of Television: The Psycholigy of Audience Interpretation,
Oxford: Pergmon.
- Nelson, Robin (1997), TV Drama in Transition: Forms, Values and Cultural Change, Basingstok:
MacMillan.
- Newcomb, Horace (2004), Encyclopedia of Television, London and New York: Routledge.
- Pearson, Roberta E. Simpson, Philip (2005), Critical Dictionary of Film and Television Theory,
London and New York: Routledge.
- Williams, Kevin (2003). Understanding Media Theory. London and New York, Routledge.