تبیین جامعه‏شناختی گرایش جوانان تهرانی به مصرف موسیقی مردم‏پسند بر اساس سن و جنس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

...

چکیده

در این پژوهش که به شیوه‏ی پیمایش به انجام رسیده است، تعداد 355 نفر از جوانان تهرانی که به شیوه‏ی نمونه‏گیری سهمیه‏ای از میان جامعه‏ی آماری انتخاب شده‏اند، به وسیله‏ی پرسشنامه‏ای محقق ساخته مورد پرسش قرار گرفته‏اند. این پرسشنامه گرایش ‏‏‏ به گونه‏های موسیقی مردم‏پسندی را سنجیده است که در این مقاله طبقه‏بندی شده‏اند. هدف سنجش گرایش جوانان به این گونه‏های موسیقی مردم‏پسند با توجه به دو متغیر سن و جنس بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده، گرایش گروه‏های سنی جوانان به گونه‏های موسیقی مردم‏پسند مورد بررسی، هیچ تفاوت معناداری مشاهده نشد. این در حالی است که تفاوت میان میانگین گرایش جوانان زن و مرد به گونه‏های موسیقی مردم‏پسند متأثر از جریان اصلی، متأثر از موسیقی لس ‏آنجلسی و متأثر از موسیقی کوچه بازاری معنادار بود. زنان به شکل معناداری به گونه‏های موسیقایی متأثر از جریان اصلی و موسیقی لس‏ آنجلسی گرایش بیشتری داشتند. از دلایل این تفاوت معنادار، علاقه‏ی زنان به مصرف موسیقی از طریق شبکه‏های تلویزیونی ماهواره‏ای است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Explanation of the Youth’s Tendency toward the Consumption of Popular Music in Tehran, Based on their Age and Gender

نویسنده [English]

  • Reza Samim
...
چکیده [English]

Abstract
Georg Simmel, with a key role in the explanation of the concept of cultural consumption at the end of the 19th century, considers this concept to have a close relationship with modern lifestyle. According to his idea, modern lifestyle can be understood only through the distinction between city in its modern sense and the smaller communities. Simmel believes that it is in the metropolis that the modern lifestyle takes a distinct form. From this viewpoint, consumption in the cities turns into a key concept for analysis. Thus the appearance of the concept of “cultural consumption” has accompanied the criticism of modern culture and society, and has been mainly used in the analysis of lifestyle of modern man. Although all theoretical discussions about consumption are rooted in economy, due to such classical theorizations in sociology, consumption has turned into a sociological term. This sociological term, especially in modern urban contexts, has been used as the basis for numerous studies to describe the identity of citizens. Tehran, as a metropolis with a complex and mixed cultural structure, provides a context for the consumption of many different kinds of cultural products; products whose amount and way of consumption by different classes of people can stimulate reflection, especially on the part of cultural policymakers. Popular music is one of these products whose consumption, because of its unofficial different kinds, has been a concern for the authorities who set the official cultural norms in Iran. The hypotheses of the present article which are based on some domestic sociological research on the consumption of music, are as follows:
     a. The degrees of different age groups’ tendency toward the consumption of different kinds of popular music are significantly different
     b. The degrees of men and women’s tendency toward the consumption of different kinds of popular music are significantly different
These hypotheses are based on the data extracted from a survey on 355 young subjects from Tehran. According to the results, in comparing the different age groups of the youth’s tendencies toward the different kinds of popular music, no significant difference was observed. However, comparing male and female youth’s tendency toward the different kinds of music, including the popular music affected by the mainstream music, the kind influenced by the so-called “Los Angeles music” and the type affected by the so-called “street music” (kouchehbazari), showed a significant difference. Women significantly had a greater tendency toward the music influenced by the main stream music and the Los Angeles music; among the reasons for this significant difference is women’s interest in the consumption of music from satellite TV channels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Musical Consumption
  • Popular Music
  • the Youth
  • Tehran