موسیقی دیاسپورایی کُردهای ایرانی مقیم سوئد: کارکرد موسیقی درجامعه‌ی کُردهای ایرانی مقیم سوئد و بررسی روند دگر فرهنگ‌پذیری موسیقایی آنان.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی در گروه اتنوموزیکولوژی دانشگاه هاله آلمان

2 استاد یار گروه موسیقی دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان

10.30480/dam.2022.2968.1586

چکیده

هدف از نگارش این مقاله، شناخت فرهنگ موسیقی دیاسپورایی کُردهای ایرانی مقیم سوئد است که در آن به بررسی کارکرد موسیقی در آن جامعه و واکاوی روند دگرفرهنگ‌پذیری موسیقایی آنان می‌پردازد. به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهش حاضر، این بررسی‌ها بر اساس نظریه‌های دیاسپورای ویلیام سفران، اینتردیاسپورای جُودا کوهن و همچنین طبقه‌بندی‌های چهارگانه‌ی مروین مکلین از فرایند دگرفرهنگ‌پذیری موسیقایی، صورت گرفته است. در این تحقیق، جامعه‌ی کُردهای سوئد، با درنظر گرفتن کشورهای مبدأشان به چهار گروه دیاسپورایی مختلف شامل جامعه‌ی دیاسپورایی کُردهای ایران، سوریه، ترکیه و عراق، تقسیم ‌شده است. همچنین، تقسیم‌بندی دیگری بر روی جامعه‌ی دیاسپورایی کُردهای ایرانی مقیم سوئد و موسیقی‌دانان متعلق به این گروه، انجام ‌گرفته که بر اساس آن، کُردهای ایرانی به نسل‌های اول، دوم، سوم و نیز موسیقی‌دانانی که در دو دهه‌ی اخیر به سوئد مهاجرت کرده‌اند، گروه‌بندی‌ شده‌اند. پس از تطبیق یافته‌های حاصل از کار میدانی بر روی نظریه‌های مذکور، مشخص خواهد شد که موسیقی‌دانان دیاسپورا و مخاطبانشان، همواره از موسیقی به‌عنوان سازوکاری برای بازتعریف هویت، بازنمایی میهن سابق و نیز بازیابی مکانی در جغرافیای جدید، سود جسته‌اند. ازاین‌رو، یکی از کارکردهای موسیقی در میان کُردهای سوئد، بازتعریف هویت «قومی ـ فرهنگی»، شکل‌دهی «میهن» برساخته از موسیقی در فراسوی مرزهای کُردستان و ایجاد نوعی «صمیمیت دیاسپورایی» در سوئد بوده است. در مطالعات انجام‌شده بر روی روند رویارویی موسیقایی کُردهای ایرانی در سوئد این نتیجه حاصل می‌شود که آنان در مواجهه با فرهنگ‌های موسیقایی مختلف، با پدیده‌ای به‌نام «دگرفرهنگ‌پذیری» روبه‌رو شده‌اند؛ که نتیجه‌ی این فرایند در تعامل با هریک از این فرهنگ‌ها، حالت‌های متفاوتی را دربر داشته است. درنهایت، برآیند حالت‌های مختلف منتج از فرایند دگرفرهنگ‌پذیری، تغییرات عمده‌ای است که در فواصل، فرم، سازبندی، بافت و ساختار موسیقی کُردی به‌وجود آمده، تا جایی که این تغییرات منجر به پیدایش گونه‌های جدیدی در موسیقی کُردی دیاسپورایی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Kurdish Diasporic Music in Sweden: The function of music in the Iranian Kurdish community living in Sweden and investigating the process of their musical acculturation

نویسندگان [English]

  • Parang Farazmand 1
  • keivan Aghamohseni 2
1 PhD Candidate at University Halle (Germany)
2 Assistant Professor, Faculty of Architecture and Art,, University of Guilan
چکیده [English]

This article aims to recognize the diasporic musical culture of Iranian Kurds living in Sweden, in which the function of music in that community is examined, as well as the process of their musical acculturation would be analyzed. To achieve the objectives of the present research, these investigations are based on the theories of William Safran’s “diaspora”, Judah Cohen’s “interdiaspora”, and Mervyn McLean’s four classifications of the process of musical “acculturation.” In this study, considering their countries of origin, the Kurdish community in Sweden has been divided into four different diasporic groups, such as the Kurdish diasporic community of Iran, Syria, Turkey, and Iraq. In addition to the above stratification, another division has been developed between the diasporic community of the Iranian Kurds domiciled in Sweden and the musicians belonging to this group, according to which the Iranian Kurds are grouped into first, second, third generations and musicians who have immigrated to Sweden in the last two decades. After adopting the findings of the fieldwork to these theories, it will be comprehensible that both musicians in the diaspora and their audiences have always used music as a mechanism to redefine identity, represent the former homeland, and relocate to new geography. Thus, one of the functions of music amongst Kurds in Sweden has been to redefine “ethnic-cultural” identity, to form a kind of “homeland” made of music, and to create a kind of “diasporic intimacy” in Sweden. Furthermore, studies on the process of the musical interactions of Iranian Kurds living in Sweden show that in the face of different musical cultures in the social context of Sweden they have encountered a phenomenon called “acculturation.” In encounters each of these cultures, the results of acculturation process enjoyed diverse states. Eventually, the outcome of the various states involved in the process of the acculturation is the major changes have taken place in the intervals, form, instruments, texture, and structure of Kurdish music to the point that these changes have contributed to the emergence of new genres in the Kurdish diasporic music.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kurdish Music
  • Kurdish Diaspora
  • Acculturation
  • Musical Changes
  • Migrating Music