نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار سفالی و فلزی بررسی تصویر ساز عود و نوازندگان روی آثار سفالی و فلزی دورۀ سلجوقی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 117-126]
 • آخر زمان پـژوهشی بر فـیلم «اسـب تورین» با رویـکرد بیـنامتنیت (دیـدگاه خلقی و خوانشی) [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 43-62]
 • آرامسایشگاه کاوشی در نمایشنامه ی آرامسایشگاهِ فُرسی از دریچه ی نوتاریخ‏گرایی (تاریخ‏گرایی نو) [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 17-30]
 • آرامش در حضور دیگران کارکرد مفهوم «بیش‌متنیت» در اقتباس سینمایی از داستان «آرامش در حضور دیگران» [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 5-23]
 • آرکادیا تجلی ادبیات پست مدرن در نمایشنامه های علمی با تأکید بر نمایشنامه ‏ی آرکادیا اثر تام استوپارد [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 5-20]
 • آرکتایپ )کهن الگو( ریخت شناسی کهن الگویی شخصیتهای کمدی معاصر ایرانی بر اساس نظریات نورتروپ فرای [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 50-33]
 • آژانس شیشه‌ای نقش دکوپاژ در سوگیری و قضاوت اخلاقی مخاطب با مطالعۀ دو فیلم آژانس شیشه‌ای و جدایی نادر از سیمین [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 47-65]
 • آفرینش موسیقی موزیکاپوئتیکا؛ واکاوی یک مفهوم در آفرینشِ موسیقی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 111-128]
 • آلازون ریخت شناسی کهن الگویی شخصیتهای کمدی معاصر ایرانی بر اساس نظریات نورتروپ فرای [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 50-33]
 • آلتوسر بررسی جایگاه دولت در نمایشنامه‌ی دشمن مردم اثر ایبسن، از دیدگاه لویی آلتوسر [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 5-19]
 • آلن بدیو تأثیر کارکرد رسانه‌ای سینما بر ویژگی‌های فرمی و محتوایی سینمای مستندنما* [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 89-103]
 • آموزش عالی هنر بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش عالی هنر در ایران (از دیدگاه اعضای هیئت علمی هنرهای نمایشی) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 5-21]
 • آموزش موسیقی تأثیر‌ آموزش‌ موسیقی‌ بر‌ خلاقیت‌ دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 103-116]
 • آموزش موسیقی تکنیک‌های به‌خاطر‌سپاری قطعات موسیقی و بررسیِ تأثیر آن‌ها بر عملکرد نوازندگان پیانو، مطالعه موردی: هنرجویان شهر تهران [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 83-103]
 • آنتونن آرتو سکوت یا اجتناب اجرایی دریدا؛ تأملی انتقادی بر فاصلة نظری تئاتر آرتو و بِکت [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 53-37]
 • آنتونیونی شناخت و سینمای مدرن با نگاهی تحلیلی به سهگانهی میکلآنجلو آنتونیونی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 45-64]
 • آنتی-ادیپ درآمدی بر فهم تئاتر از منظر شیزوآنالیز دلوز [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 5-20]
 • آندروژنی کارکردهای استفاده از نقاب و تمهید آندروژنی در پرداخت شخصیت در نمایشنامه‌های معاصر ایران [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 5-21]
 • آهنگسازی راهکارهای آهنگسازی بر اساس موسیقی ایرانی برای پیانو با نگاهی بر قطعه پردازش روی یک نت، یک آکورد، یک موتیف، یک تم (پنج قطعه برای پیانو ) از محمدرضا درویشی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 99-110]
 • آهنگسازی موسیقی ایرانی ضوابط موسیقایی فرامرز پایور [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 93-115]
 • آواز ایرانی طبقه‌بندی الگوهای تحریر در ردیف آواز ایرانی بر اساس نمونه‌های اجرایی محمدرضا شجریان [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 89-101]
 • آوانگاری سیاوچمانه موسیقی هورامان [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 114-91]
 • آیرون ریخت شناسی کهن الگویی شخصیتهای کمدی معاصر ایرانی بر اساس نظریات نورتروپ فرای [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 50-33]
 • آیزنشتاین نظریه‌های مونتاژ اسلاوکو ورکاپیچ و سرگئی آیزنشتاین [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 53-63]
 • آ یین بررسی جنبه های نمایشی در آ یینها و رسم های مردم کمیجان ایران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 17-5]
 • آیین شیر آیین نمایشی شیر در ششتمد سبزوار: بازنمایی جهان‌بینی‌ها و ارزش‌های فرهنگی در آیین [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 35-48]
 • آیی نهای سنتی عزاداری آیین نمایشی شیر در ششتمد سبزوار: بازنمایی جهان‌بینی‌ها و ارزش‌های فرهنگی در آیین [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 35-48]

ا

 • ابژه ی زیبای یشناختی مایکل دوفران: یک نگاه پدیدارشناختی به اپرای تریستان و ایزولده اثر واگنر [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 100-91]
 • اپرای تریستان و ایزولده مایکل دوفران: یک نگاه پدیدارشناختی به اپرای تریستان و ایزولده اثر واگنر [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 100-91]
 • اتللو بررسی تطبیقی دو ترجمة اتللو با رو یکرد نشانه شناسی فرهنگی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 36-23]
 • اتنوموزیکولوژی پژوهشی در ویژگی‌های نمادین نقاره در دیلمان (استان گیلان) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 135-153]
 • اثر مشترک مالکیت مشاع هنرهای نمایشی( عروسک) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 5-15]
 • اجرا مطالعه ی تطبیقی «الگو »های ارتباطی میان متن و اجرا و تأثیر آن بر چگونگی درک و دریافت تماشاگر [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 31-17]
 • اجرا- گفتار لکچر-پرفورمنس و خلق معنا: چگونگی شکل‌گیری معنا در دوگانۀ سخنرانی و اجرا با تکیه بر نقد رتوریکی [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 21-36]
 • اجرای خیابانی مطالعه تغییرات گونه‌های موسیقی خیابانی در تهران از سال 1380 تا 1395 [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 77-93]
 • اخلاق واکاوی نسبت میان چهره و اخلاق در سینما در چارچوب آرای امانوئل لویناس مطالعۀ موردی: دو فیلم کلوزآپ و جدایی نادر از سیمین [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 65-77]
 • اخلاق نیکوماخوس جنبه‌های اخلاقی کاتارسیس تراژیک در پیوند با کاتارسیس موسیقایی نزد ارسطو [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 27-43]
 • ادبیات نمایشی طنز کلامی در آثار نمایشی وودی آلن: رویکردی تحلیل گفتمانی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 51-69]
 • ادبیات نمایشی بررسی تأثیرات روان‌پالایی در موسیقی و ادبیات نمایشی و بازتاب آن درنقاشی و گراوورسازی غرب [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 113-133]
 • ادبیات‌نمایشی ایران سه خوانش از ایده‌ی «گلدونه»، در نمایشنامه «گلدونه خانوم» اسماعیل خلج [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 49-62]
 • ادوارد دست قیچی تعامل دراماتیک فضا و معماری با تصویر سینمایی بر پایه‌ی بررسی تطبیقی آراء هانس بلتینگ در رسانه‌ی سینما مطالعه‌ی موردی: ادوارددست‌قیچی ساخته‌ی تیم برتون [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 63-81]
 • ارتباطات مکمل شیوه های بکارگیری مجموعه های صوتی در موسیقی آتنال [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 112-105]
 • ارزش عوامل موثر بر شکل گیری زنجیره ارزش در صنعت سینمای ایران [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 137-143]
 • ارزش‌گذاری موانعِ ارزیابی و ارزش‌گذاری اجرای موسیقی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 123-131]
 • ارزیابی موانعِ ارزیابی و ارزش‌گذاری اجرای موسیقی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 123-131]
 • ارسطو جنبه‌های اخلاقی کاتارسیس تراژیک در پیوند با کاتارسیس موسیقایی نزد ارسطو [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 27-43]
 • ارکان بداهه ارکان بداهه در موسیقی سنتی ایران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 97-111]
 • ارکستر سازهای ایرانی «گفت و واگفت» در ساز‌آرایی سازهای ایرانی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 41-63]
 • ارول موریس زیبایی‌شناسی مستند انعکاسی با تاکید بر آثار ارول موریس [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 39-50]
 • اساطیر یونان تحلیل و بررسی اپرای دیونیزُس اثر ولفگانگ ریم؛ روایت داستانی و نمادگزینی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 97-112]
 • اسباب تنافر ریشه‌یابی ایجاد و کارکرد نت‌های متغیّر در گوشه‌های دستگاه همایون از ردیف میرزاعبدالله (نت نگاری داریوش طلایی) [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 35-47]
 • اسب تورین پـژوهشی بر فـیلم «اسـب تورین» با رویـکرد بیـنامتنیت (دیـدگاه خلقی و خوانشی) [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 43-62]
 • اسب تورین مطالعه ملال هایدگری در سینمای بلاتار ؛مطالعات موردی: «تانگوی شیطان» و «اسب تورین» [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 25-49]
 • استاپ موشن انیمیشن پست مدرن مطالعه ای بر انیمیشن های خارج از استودیو [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 89-75]
 • استعاره اندیشه ی استعاری در طراحی صحنه [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 27-15]
 • استعلا بررسی استحاله ی مکانی در نمایشنامه ی کانال کمیل: رویکرد نشانه-معناشناختی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 46-35]
 • استعمار تولد تراژدی از روح طنز: هویت و ژانر در نمایشنامه های نجف بیگ وزیرف [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 22-5]
 • استیلا بررسی ساز‏و‏کار خُرد قدرت فوکو در نمایش‏نامه‏ی تنها راه ممکن [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 1-13]
 • استیون اسپیلبرگ اقتباس عکاسانه در فیلم نجات سرباز رایان [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 79-94]
 • اسطوره ریخت شناسی کهن الگویی شخصیتهای کمدی معاصر ایرانی بر اساس نظریات نورتروپ فرای [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 50-33]
 • اسلاوکو ورکاپیچ نظریه‌های مونتاژ اسلاوکو ورکاپیچ و سرگئی آیزنشتاین [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 53-63]
 • اسلاوی ژیژک بررسی «امر واقع» در سینمای اصغر فرهادی بر اساس آرای اسلاوی ژیژک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 45-59]
 • اسماعیل خلج سه خوانش از ایده‌ی «گلدونه»، در نمایشنامه «گلدونه خانوم» اسماعیل خلج [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 49-62]
 • اشتراک اشتراک و هویت پسامدرن: رویکرد جامعه‌شناسانه به «تئاتر باز » امریکا [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 21-39]
 • اصالت وجودی نقش مفهوم انتخاب مستقل و اصالت وجودی در نمایشنامه فعل از منظر هایدگر [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 5-21]
 • اصغر فرهادی بررسی «امر واقع» در سینمای اصغر فرهادی بر اساس آرای اسلاوی ژیژک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 45-59]
 • اصغر فرهادی زمان و شخصیت در فیلم جدایی نادر از سیمین اثر اصغر فرهادی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 73-88]
 • اصغر فرهادی کارکردهای بیانی مقدمه و صحنه‌های آغازین در فیلمنامه گذشته اثر اصغر فرهادی با رویکرد نئوفرمالیسم [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 53-72]
 • اقتباس بررسی اقتباس از متون ادبی در تصویر متحرک [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 54-39]
 • اقتباس در سینما بررسی تطبیقی اقتباس از نمایشنامه ی مد هآ (مطالعه ی موردی: فیلم های پی یر پائولو پازولینی و لارس فون تریه) [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 56-41]
 • اقتباس سینمایی کارکرد مفهوم «بیش‌متنیت» در اقتباس سینمایی از داستان «آرامش در حضور دیگران» [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 5-23]
 • اقتباس سینمایی اقتباس عکاسانه در فیلم نجات سرباز رایان [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 79-94]
 • اقتباس سینمایی مطالعه‌ای بر اقتباس سینمایی رمان «پدر آن دیگری» بر مبنای مفهوم بیش‌متنیت ژرار ژنت [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 43-59]
 • اقتصاد سینما تحلیل محتوای خط‌مشی‌های اقتصاد سینما در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی و ارزیابی اولویت‌ها و نتایج عملکرد آنها [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 35-55]
 • اقتصاد فرهنگ تحلیل محتوای خط‌مشی‌های اقتصاد سینما در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی و ارزیابی اولویت‌ها و نتایج عملکرد آنها [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 35-55]
 • اقتصادی تحلیل کارکرد اقتصادی سینما در عصر مشروطۀ ایران (۱۲۸۵ - ۱۳۰۵ ش/ ۱۹۰۶ - ۱۹۲۶ م) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 71-96]
 • اکبر رادی دلقک واژگون به مثابه ی گونه ی تغییر یافته ی دلقک ایرانی (بررسی موردی شخصیت داود در نمایشنامه لبخند باشکوه آقای گیل) [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 13-5]
 • اکبر رادی "منجی در صبح نمناک" اکبر رادی به مثابه بازنمایی میدان تئاتر در سالهای پایانی دهه پنجاه شمسی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 129-145]
 • اکسنت بررسی تطبیقی اکسنت ها در کنش های پریودیک درام و موسیقی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 106-93]
 • الگو مطالعه ی تطبیقی «الگو »های ارتباطی میان متن و اجرا و تأثیر آن بر چگونگی درک و دریافت تماشاگر [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 31-17]
 • الگوهای تحریر طبقه‌بندی الگوهای تحریر در ردیف آواز ایرانی بر اساس نمونه‌های اجرایی محمدرضا شجریان [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 89-101]
 • الگوهای کاربردی حرکت دوربین در رابطه با روایت در انیمیشن: مطالعه‌ای در جهت استخراج الگوهای کاربردی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 81-95]
 • الگوی ارتباطی نشانه شناسی موسیقی مردم پسند و ابعاد رسان های آن [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 115-101]
 • الهیات شیعی آیین نمایشی شیر در ششتمد سبزوار: بازنمایی جهان‌بینی‌ها و ارزش‌های فرهنگی در آیین [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 35-48]
 • الیوت کارتر ساختار و تکنیک های آهنگسازی «دیالوگ ها» اثر الیوت کارتر [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 109-125]
 • امپرسیونیسم رویکردهای شرق شناسانه در آثار دبوسی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 117-131]
 • امر زنانه تحلیلی بر سینمای دهه نود ایران به میانجی مفهوم طرد و ارتباط آن با امر زنانه مبتنی بر اندیشه ژولیا کریستوا [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 5-21]
 • امر گشوده هایدگر و درام امر گشوده؛ خوانشی تئاتری از «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 19-32]
 • امر مادرانه تحلیلی بر سینمای دهه نود ایران به میانجی مفهوم طرد و ارتباط آن با امر زنانه مبتنی بر اندیشه ژولیا کریستوا [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 5-21]
 • امر مسلط ضد رئالیسم، زبان، و امر مسلط در اولئانا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 47-33]
 • امر واقع بررسی «امر واقع» در سینمای اصغر فرهادی بر اساس آرای اسلاوی ژیژک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 45-59]
 • انتخابات 1388 سنجش چگونگی تغییر ذائقه و سبک شنیداری عمومی موسیقایی در ایران بین سال‏های 1387تا 1389 بر مبنای آلبوم‏های منتشر شده و اجرای کنسرت‏ها [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 97-104]
 • انتشار موسیقی ایران سنجش چگونگی تغییر ذائقه و سبک شنیداری عمومی موسیقایی در ایران بین سال‏های 1387تا 1389 بر مبنای آلبوم‏های منتشر شده و اجرای کنسرت‏ها [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 97-104]
 • انجمن اخوت شکل‏ گیری کنسرت در دوران قاجار [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 95-109]
 • انحنای ملودیک نمای حرکت ملودیک در گوشه‌های ردیف موسیقی ایران [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 99-115]
 • اندیشه اندیشه ی استعاری در طراحی صحنه [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 27-15]
 • اندیشۀ سیاسی سینمای ایرانی به‌مثابه محمل اندیشه‌ورزی سیاسی: مطالعۀ سینمای 1332-1357 [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 51-68]
 • انسا ن شناسی بررسی گونه های روایی در انسان شناسی تصویری [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 85-73]
 • انسا ن شناسی تصویری بررسی گونه های روایی در انسان شناسی تصویری [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 85-73]
 • انسان شناسی مهاجرت هنر دایاسپورایی به مثابة عامل هویت سازی جماعتی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-5]
 • انسان شناسی‌نمادین پژوهشی در ویژگی‌های نمادین نقاره در دیلمان (استان گیلان) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 135-153]
 • انسان شناسی هنر هنر دایاسپورایی به مثابة عامل هویت سازی جماعتی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-5]
 • انسانی بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش عالی هنر در ایران (از دیدگاه اعضای هیئت علمی هنرهای نمایشی) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 5-21]
 • انعکاس بررسی تنیّت انعکاسی و سیاسی در آخرین نوار کراپ و فاجعة ساموئل بکت [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 21-36]
 • انیماتور نکاتی پیرامون بازیگری در انیمیشن [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 64-49]
 • انیمیشن بررسی دوازده اصل بازیگری در انیمیشن [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 99-81]
 • انیمیشن حرکت دوربین در رابطه با روایت در انیمیشن: مطالعه‌ای در جهت استخراج الگوهای کاربردی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 81-95]
 • انیمیشن منِ راوی؛ بررسی حالت های گوناگون من مؤلف در انیمیشن، با تکیه بر نظریه ی تحلیل رفتار متقابل اریک برن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 93-109]
 • انیمیشن بنیان‌های سیاست‌گذاری رسانه‌ای در انیمیشن؛ مطالعه‌ای بر رویکرد ایران به انیمیشن به عنوان ابزار قدرت نرم [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 79-98]
 • انیمیشن ایران تأثیر تکنیک کات اوت در طراحی شخصیت و حرکت بخشی در انیمیشن ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 124-101]
 • انیمیشن خارج از استودیو انیمیشن پست مدرن مطالعه ای بر انیمیشن های خارج از استودیو [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 89-75]
 • انیمیشن دیزنی بازنمایی گفتمان زن باوری در قهرمان پردازی انیمیشن های دلیر(2012) و موآنا (2016) [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 101-117]
 • انیمیشن رایانه ای تأثیر فناوری رایانه بر زیبایی شناسی هنر انیمیشن [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 100-87]
 • اوریپید بررسی تطبیقی اقتباس از نمایشنامه ی مد هآ (مطالعه ی موردی: فیلم های پی یر پائولو پازولینی و لارس فون تریه) [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 56-41]
 • ایدئولوژی تحلیل نشانه‌شناختی کلیشه‌های جنسیتی و پایگاه اجتماعی در دو فیلم برف روی کاج‌ها و یه حبه قند [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 49-64]
 • ایدئولوژی بررسی جایگاه دولت در نمایشنامه‌ی دشمن مردم اثر ایبسن، از دیدگاه لویی آلتوسر [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 5-19]
 • ایران چگونگی بیان مضامین عرفان اسلامی در موسیقی اصیل ایرانی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 113-101]
 • ایران عوامل موثر بر شکل گیری زنجیره ارزش در صنعت سینمای ایران [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 137-143]
 • ایروینگ گافمن بررسی داغ ننگ ایروینگ گافمن و داغ شرافت در نمایشنامه‌های منتخب درام معاصر ایران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 23-44]
 • ایقاع بررسی بنیان‌ها و سامانه‌های زمان‌مند موسیقی با تکیه بر آراء افضل‌الدین مَرَقی کاشانی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 105-121]
 • ایگور استراوینسکی چگونگی تاثیر مطالعات جانبی بر درک محتوای پارتیتور، تفسیر و باز خلق در اجرای ارکستر(با تمرکز بر باله پتروشکا اثر ایگور استراوینسکی) [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 111-127]
 • ایگور استراوینسکی چگونگی تأثیر مطالعات جانبی بر درک محتوای پارتیتور، تفسیر و بازخلق در اجرای ارکستر (با تمرکز بر « باله‌ی پتروشکا» اثر ایگور استراوینسکی) [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 77-94]
 • ایمانوئل کانت زیبایی شناسی کانت و زیبایی ” جشن تولد” پینتر به کاربردن زیبایی شناسی ذهنی کانت در “ جشن تولد” به مثابة عین مدعی زیبایی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-5]
 • اینک آخرالزمان بررسی تطبیقی دو فیلم اینک آخرالزمان و راننده تاکسی بر اساس مفهوم خشونت در گفتمان فوکویی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 67-81]
 • این‌همانی تحلیل و بررسی فضاهای مورد استفاده در سینمای کیارستمی ازمنظر روح مکان بر اساس رویکرد پدیدارشناسی کریستین نوربرگ شولتز (نمونۀ موردی: سه‌گانۀ کوکر) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 53-65]
 • ایوانف «ملال اگزیستانسیال » در کاراکتر «ایوانف»؛ خوانشی بر اساس آراء مارتین هایدگر [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 23-41]

ب

 • بابا افضل کاشانی بررسی بنیان‌ها و سامانه‌های زمان‌مند موسیقی با تکیه بر آراء افضل‌الدین مَرَقی کاشانی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 105-121]
 • باختین بازتاب مفهوم کارناوالی باختین در نمایش های تخت حوضی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 21-33]
 • بارتوک مطالعه ی برخی از رویکردهای بلابارتوک در آهنگسازی، بر اساس ملودیهای محلی مجار [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 120-99]
 • بازتابندگی زیبایی‌شناسی مستند انعکاسی با تاکید بر آثار ارول موریس [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 39-50]
 • با زشناخت برگسون: زیر بنای فلسفه ی سینمای دلوز [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 63-47]
 • بازگشت به گذشته گفتار روی تصویر و بررسی کارکردهای آن در فیلم های داستانی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 70-55]
 • بازنمایی هایدگر و درام امر گشوده؛ خوانشی تئاتری از «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 19-32]
 • بازنمایی تحلیل نشانه‌شناختی کلیشه‌های جنسیتی و پایگاه اجتماعی در دو فیلم برف روی کاج‌ها و یه حبه قند [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 49-64]
 • بازنمایی تروماتیکی ظهور تراژدی نو در تئاتر بریتانیا با تأکید بر نمایشنامۀ «جنون» 4.48 اثر سارا کین [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 55-70]
 • بازنمایی سینمایی بازنمایی سینمایی واقعیت در دو رویکرد پدیدارشناسی و متافیزیک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 55-39]
 • بازنمایی قهرمان بازنمایی گفتمان زن باوری در قهرمان پردازی انیمیشن های دلیر(2012) و موآنا (2016) [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 101-117]
 • بازیگر از بداهه پردازی تا اجرا [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 38-21]
 • بازیگری بررسی دوازده اصل بازیگری در انیمیشن [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 99-81]
 • بازیگری نکاتی پیرامون بازیگری در انیمیشن [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 64-49]
 • بازی های زبانی بررسی ساختار زبانی نمایشنامه های هملت ِ داگ، مکبث کاهوت تام استوپارد از منظر ویتگنشتاین [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 5-18]
 • بازی ویدیویی خشن طنز در بازی های ویدیویی خشن و ارزیابی مخاطب ایرانی از آن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 73-91]
 • باستان شناسی سینمای مستند باستان شناختی ایران [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 99-83]
 • باغشی مطالعۀ سیر تحولِ نقش و مفهومِ باغشی در فرهنگ موسیقایی ترکمن‌های ترکمن‌صحرا [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 117-130]
 • بافت موسیقی «گفت و واگفت» در ساز‌آرایی سازهای ایرانی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 41-63]
 • بانوی دریایی عملکردِ «انتخاب» و «دیگری در خویش» در نمایشنامه‌ی «بانوی دریایی» اثر هنریک ایبسن براساسِ گفتمانِ پل والری [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 85-100]
 • بحران هویت بررسی داغ ننگ ایروینگ گافمن و داغ شرافت در نمایشنامه‌های منتخب درام معاصر ایران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 23-44]
 • بحر طویل ساختار بحرِ طویل در موسیقی و شعر )بررسی تطبیقی سه گونه بحر طویل در حوز ه ی موسیقی نواحی و موسیقی عامه پسند ایران( [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 141-121]
 • بَخشی مطالعۀ سیر تحولِ نقش و مفهومِ باغشی در فرهنگ موسیقایی ترکمن‌های ترکمن‌صحرا [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 117-130]
 • بداهه‌پردازی پدیدارشناسی بداهه‌پردازی در موسیقی اصیل ایرانی با رویکرد هرمنوتیک فلسفی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 69-88]
 • بداهه‌پردازی ارکان بداهه در موسیقی سنتی ایران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 97-111]
 • بداهه پردازی از بداهه پردازی تا اجرا [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 38-21]
 • بدن سه خوانش از ایده‌ی «گلدونه»، در نمایشنامه «گلدونه خانوم» اسماعیل خلج [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 49-62]
 • بدن صوتی دراماتورژی صوتی: بدن های صوتی بر صحنه های شنیداری و شنیدار صحنه ای در تئاتر پست دراماتیک [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 19-33]
 • براکتینگ ساختار سکانس پایانی در سینمای مدرن [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 73-57]
 • برشت سواد رسانه ای و تئاتر (بررسی مفاهیم بنیادین سواد رسانه ای در دیدگاه و شگردهای نمایشنامه نویسی برشت) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 33-49]
 • بکت بررسی تنیّت انعکاسی و سیاسی در آخرین نوار کراپ و فاجعة ساموئل بکت [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 21-36]
 • بلا تار پـژوهشی بر فـیلم «اسـب تورین» با رویـکرد بیـنامتنیت (دیـدگاه خلقی و خوانشی) [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 43-62]
 • بلاتار مطالعه ملال هایدگری در سینمای بلاتار ؛مطالعات موردی: «تانگوی شیطان» و «اسب تورین» [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 25-49]
 • بهار بررسی کارکرد هنرهای آیینی ذن در فیلم بهار، تابستان، پاییز، زمستان و دوباره بهار [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 51-63]
 • بهرام بیضایی گونه شناسی نمایش نامۀ «سلطان مار» بر اساس نظریۀ میتوس «فرای» [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 5-18]
 • بهرام توکلی زیبایی‌شناسی فرم دیداری در فیلم‌های بهرام توکلی (با بررسی سه فیلم پرسه در مه، اینجا بدون من و آسمان زرد کم‌عمق) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 61-75]
 • بهمن فرمان‌آرا روایت شناسی تطبیقی داستان معصوم اول هوشنگ گلشیری و فیلم سایه های بلند باد بهمن فرمان آرا بر اساس آراء ژرار ژنت [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 5-17]
 • بومی گرایی مطالعه تطبیقی «سینمای معناگرای ایران » از دو منظر: بومی گرایی و شرق شناسی (با رویکردی به فیلمهای: “زندگی و دیگر هیچ“؛ “رنگ خدا“؛ و “خیلی دور، خیلی نزدیک“) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 34-19]
 • بیان ادبی هنر دایاسپورایی به مثابة عامل هویت سازی جماعتی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-5]
 • بیش‌متنیت کارکرد مفهوم «بیش‌متنیت» در اقتباس سینمایی از داستان «آرامش در حضور دیگران» [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 5-23]
 • بیش متنیّت مطالعه‌ای بر اقتباس سینمایی رمان «پدر آن دیگری» بر مبنای مفهوم بیش‌متنیت ژرار ژنت [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 43-59]
 • بیضایی بازگویی در برابر بازنمایی؛ تحلیل جلوه‌های روایتگری در منتخبی از نمایشنامه‌های بهرام بیضایی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 37-53]
 • بینارسانه نقش مفهوم همزمانی جان کیج در ترکیب هنرها در جنبش فلاکسوس (مطالعه ی موردی: 60-1950) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 89-107]
 • بینامتنیت پـژوهشی بر فـیلم «اسـب تورین» با رویـکرد بیـنامتنیت (دیـدگاه خلقی و خوانشی) [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 43-62]
 • بینامتنیت معناکاوی پرفورمنس‌آرت‌های غیرتکنولوژیک هنرمندان ایرانی مقیم امریکا بر مبنای دیدگاه ژولیا کریستوا (دو دهه اول قرن بیست و یک میلادی) [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 23-39]

پ

 • پادشاهی خانه بررسی جنبه های نمایشی در آ یینها و رسم های مردم کمیجان ایران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 17-5]
 • پارتیتور چگونگی تاثیر مطالعات جانبی بر درک محتوای پارتیتور، تفسیر و باز خلق در اجرای ارکستر(با تمرکز بر باله پتروشکا اثر ایگور استراوینسکی) [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 111-127]
 • پارتیتور چگونگی تأثیر مطالعات جانبی بر درک محتوای پارتیتور، تفسیر و بازخلق در اجرای ارکستر (با تمرکز بر « باله‌ی پتروشکا» اثر ایگور استراوینسکی) [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 77-94]
 • پارودی پاستیش، پست‌مدرنیسم، و سینمای تجاری نمونه مطالعاتی: سری سینمایی فیلم کینگ‌کونگ (King Kong) تهیه‌شده در سال‌های 1933، 1976، 2005 و2017 [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 65-81]
 • پاستیژ واکاوی مؤلفه‌های پست‌مدرنیسم در سینمای روی اندرسون [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 63-83]
 • پاستیش پاستیش، پست‌مدرنیسم، و سینمای تجاری نمونه مطالعاتی: سری سینمایی فیلم کینگ‌کونگ (King Kong) تهیه‌شده در سال‌های 1933، 1976، 2005 و2017 [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 65-81]
 • پاک‌شده تحلیل روانکاوانة نمایشنامه های عشق فائدرا و پاک شده از سارا کین با تأکید بر مراحل سه گانه در نظریات شخصیتی ژاک لکان [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 5-22]
 • پایان باز ساختار سکانس پایانی در سینمای مدرن [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 73-57]
 • پایان‌بندی بی پایانی، پایان بندی نوین در سینمای پسا مدرن با نگاهی به جاده مالهالند [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 87-109]
 • پایگاه اجتماعی تحلیل نشانه‌شناختی کلیشه‌های جنسیتی و پایگاه اجتماعی در دو فیلم برف روی کاج‌ها و یه حبه قند [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 49-64]
 • پاییز بررسی کارکرد هنرهای آیینی ذن در فیلم بهار، تابستان، پاییز، زمستان و دوباره بهار [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 51-63]
 • پتروشکا چگونگی تاثیر مطالعات جانبی بر درک محتوای پارتیتور، تفسیر و باز خلق در اجرای ارکستر(با تمرکز بر باله پتروشکا اثر ایگور استراوینسکی) [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 111-127]
 • پتروشکا چگونگی تأثیر مطالعات جانبی بر درک محتوای پارتیتور، تفسیر و بازخلق در اجرای ارکستر (با تمرکز بر « باله‌ی پتروشکا» اثر ایگور استراوینسکی) [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 77-94]
 • پدر آن دیگری مطالعه‌ای بر اقتباس سینمایی رمان «پدر آن دیگری» بر مبنای مفهوم بیش‌متنیت ژرار ژنت [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 43-59]
 • پدیدارشناسی بازنمایی سینمایی واقعیت در دو رویکرد پدیدارشناسی و متافیزیک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 55-39]
 • پدیدارشناسی مایکل دوفران: یک نگاه پدیدارشناختی به اپرای تریستان و ایزولده اثر واگنر [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 100-91]
 • پدیدارشناسی شناخت و تحلیل تن فیلم در سینمای کیارستمی از منظر پدیدارشناسی فیلم ویوین سوبچاک [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 65-77]
 • پدیدارشناسی تحلیل و بررسی فضاهای مورد استفاده در سینمای کیارستمی ازمنظر روح مکان بر اساس رویکرد پدیدارشناسی کریستین نوربرگ شولتز (نمونۀ موردی: سه‌گانۀ کوکر) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 53-65]
 • پدیدارشناسی پدیدارشناسی بداهه‌پردازی در موسیقی اصیل ایرانی با رویکرد هرمنوتیک فلسفی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 69-88]
 • پدیدارشناسی اجرا مطالعۀ ریشه‌های مشارکت متناقض‌نما در نمایشگری‌های کاروانی نمونۀ موردی قالی‌شویان مشهد اردهال کاشان [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 5-19]
 • پدیدارشناسی سینما رهیافتی پدیدارشناختی - هرمنوتیک نسبت به سینما [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 62-47]
 • پدیدارشناسی مرلوپونتی خوانش مؤلفه‌های ترکیبی معماری در سینمای کیارستمی با نگاه پدیدارشناسانه [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 5-20]
 • پدیدارشناسی مکان تحلیل روایت مکان و مناسبات سوژه با آن در برداشتی پدیدارشناسانه از متن فیلم‌نامه «داستان توکیو» [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 71-99]
 • پدیدارشناسی - هرمنوتیک رهیافتی پدیدارشناختی - هرمنوتیک نسبت به سینما [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 62-47]
 • پدیدارشناسی هرمنوتیک بررسی امکان وقوع «رویداد حقیقت » در سینما در طریق تفکر هایدگر [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 82-67]
 • پرخاشگری طنزآلود طنز در بازی های ویدیویی خشن و ارزیابی مخاطب ایرانی از آن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 73-91]
 • پرسه‌زنی مطالعه پرسه زنیِ والتر بنیامین در فیلمهای بلند داستانی ایرانی از ابتدای دهه هفتاد تا نیمه دهه نود خورشیدی، مطالعه موردی: فیلم «شبهای روشن» [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 37-53]
 • پرفورمنس‌آرت معناکاوی پرفورمنس‌آرت‌های غیرتکنولوژیک هنرمندان ایرانی مقیم امریکا بر مبنای دیدگاه ژولیا کریستوا (دو دهه اول قرن بیست و یک میلادی) [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 23-39]
 • پرویز مشکاتیان تحلیل رویکرد محمدرضا درویشی در تنظیم قطعه‌ی گنبد مینا اثر پرویز مشکاتیان، از منظر تغییرات مُدال، هارمونی و کنترپوان [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 113-126]
 • پسا استعماری تحلیل انگاره‌های پسااستعماری در نمایشنامۀ کلیدداران اثر میلان کوندرا [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 39-53]
 • پساساختارگرایی خوانش پسا ساختارگرایانه نمایش آکروپلیس [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 141-5]
 • پساساختارگرایی وضعیت واقعیت در گذر از سینمای آنالوگ به دیجیتال [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 68-55]
 • پسامدرنیسم خودبازتابی و کارکردهای آن در سینما [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 87-102]
 • پسامدرنیسم بی پایانی، پایان بندی نوین در سینمای پسا مدرن با نگاهی به جاده مالهالند [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 87-109]
 • پست‌مدرنیسم واکاوی مؤلفه‌های پست‌مدرنیسم در سینمای روی اندرسون [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 63-83]
 • پست مدرنیسم انیمیشن پست مدرن مطالعه ای بر انیمیشن های خارج از استودیو [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 89-75]
 • پل آلبرت ویژگی های زبانی گفتمان درام رادیویی: نمونه موردی نمایشنامه پل آلبر [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 38-19]
 • پل والری عملکردِ «انتخاب» و «دیگری در خویش» در نمایشنامه‌ی «بانوی دریایی» اثر هنریک ایبسن براساسِ گفتمانِ پل والری [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 85-100]
 • پلی مدال راهکارهای آهنگسازی بر اساس موسیقی ایرانی برای پیانو با نگاهی بر قطعه پردازش روی یک نت، یک آکورد، یک موتیف، یک تم (پنج قطعه برای پیانو ) از محمدرضا درویشی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 99-110]
 • پنجر ههای کانونی شدگی پنجره های کانون شدگی: بررسی مکانیسم “پنجره های کانون شدگی” راوی در فیلم ساعتها اثر استفان دالدری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 76-65]
 • پنجره‌های کانونی‌شدگی ساز و کار نظریۀ پنجره‌های کانونی‌شدگیِ منفرد یان در شکل‌گیری روایت‌های تازه از متون نئوکلاسیک (مورد مطالعاتی: نمایشنامۀ روزنکرانتز و گیلدنسترن مرده‌اند اثر تام استوپارد) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 15-27]
 • پوشیدگی و ناپوشیدگی بررسی امکان وقوع «رویداد حقیقت » در سینما در طریق تفکر هایدگر [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 82-67]
 • پیانو راهکارهای آهنگسازی بر اساس موسیقی ایرانی برای پیانو با نگاهی بر قطعه پردازش روی یک نت، یک آکورد، یک موتیف، یک تم (پنج قطعه برای پیانو ) از محمدرضا درویشی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 99-110]
 • پیانیست پیوندخوردگی هویّت در نظریۀ پسااستعماری: مطالعۀ موردی فیلم پیانیست ا ثر رومن پُلانسکی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 73-63]
 • پیپا روابط متقابل میان سازهای موسیقایی ایران و چین [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 113-126]
 • پیر بوردیو تکوینِ میدانِ تولیدِ درامِ ایران پیش از انقلاب مشروطه و نقش میرزاآقا تبریزی در ساخت‌یابیِ آن [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 95-110]
 • پی‌رنگ تحلیل ساختاری فرم‌های پیرنگ نمایشی نمونۀ مطالعاتی؛ هیولاخوانی (نغمه ثمینی) و کبوتری ناگهان (محمدچرمشیر) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 5-20]
 • پیرنگ دوگانه بازخوانی وحدت شخصیت در ساختار فیلم‌نامه‌های مبتنی بر شاه‌پیرنگ؛ مطالعۀ سازوکارهای تغییر و جایگزینی شخصیت اصلی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 97-112]
 • پیش درآمد شکل‏ گیری کنسرت در دوران قاجار [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 95-109]
 • پیشواگرایی آیین نمایشی شیر در ششتمد سبزوار: بازنمایی جهان‌بینی‌ها و ارزش‌های فرهنگی در آیین [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 35-48]
 • پیوندخوردگی پیوندخوردگی هویّت در نظریۀ پسااستعماری: مطالعۀ موردی فیلم پیانیست ا ثر رومن پُلانسکی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 73-63]
 • پی یر پائولو پازولینی بررسی تطبیقی اقتباس از نمایشنامه ی مد هآ (مطالعه ی موردی: فیلم های پی یر پائولو پازولینی و لارس فون تریه) [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 56-41]

ت

 • تئاتر از بداهه پردازی تا اجرا [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 38-21]
 • تئاتر بررسی دوازده اصل بازیگری در انیمیشن [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 99-81]
 • تئاتر سواد رسانه ای و تئاتر (بررسی مفاهیم بنیادین سواد رسانه ای در دیدگاه و شگردهای نمایشنامه نویسی برشت) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 33-49]
 • تئاتر تئاتر جنگ (تأثیر و تأثرات متقابل) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 23-39]
 • تئاتر ابسورد بررسی نمایشنامه (جشن تولد)هارولد پینتر از منظر روانکاوی ژاک لکان [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 19-5]
 • تئاتر اپیک سفر قهرمان در دل تراژدی اپیک براساس تحلیل باله – نمایش تک پرده ای "هفت گناه بزرگ خرده بورژواها " اثر برتولت برشت [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 21-45]
 • تئاتر اثر هنری هایدگر و درام امر گشوده؛ خوانشی تئاتری از «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 19-32]
 • تئاتر باز اشتراک و هویت پسامدرن: رویکرد جامعه‌شناسانه به «تئاتر باز » امریکا [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 21-39]
 • تئاتر بریتانیا ظهور تراژدی نو در تئاتر بریتانیا با تأکید بر نمایشنامۀ «جنون» 4.48 اثر سارا کین [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 55-70]
 • تئاتر پست‌دراماتیک دراماتورژی صوتی: بدن های صوتی بر صحنه های شنیداری و شنیدار صحنه ای در تئاتر پست دراماتیک [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 19-33]
 • تئاتر خلاق مقایسه ی اثربخشی طراحی محیط ها ی یادگیری تلفیقی به روش تئاتر پداگوژیک برنامه ای و خلاق [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 40-29]
 • تئاتر دایجتیک بازگویی در برابر بازنمایی؛ تحلیل جلوه‌های روایتگری در منتخبی از نمایشنامه‌های بهرام بیضایی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 37-53]
 • تئاتر مشارکتی برنامه ای مقایسه ی اثربخشی طراحی محیط ها ی یادگیری تلفیقی به روش تئاتر پداگوژیک برنامه ای و خلاق [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 40-29]
 • تئوری مجموعه ها ساختار و تکنیک های آهنگسازی «دیالوگ ها» اثر الیوت کارتر [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 109-125]
 • تئوری مکمل واکاوی قطعه «در جست‌وجوی زمان از دست رفته» اثر علیرضا مشایخی با تکیه بر تئوری‌مکمل [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 61-78]
 • تابستان بررسی کارکرد هنرهای آیینی ذن در فیلم بهار، تابستان، پاییز، زمستان و دوباره بهار [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 51-63]
 • تاریخ سینما و تاریخ‏نگاری: گفتمان «گونه‏ ی فیلم تاریخی» [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 31-44]
 • تاریخ تئاتر جنگ (تأثیر و تأثرات متقابل) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 23-39]
 • تاریخ ایلامیان بررسی تطبیقی سازها و نوازندگان در نقش ‏برجسته‏ های I، III و IV کول فرح در هزاره‏ ی اول پیش از میلاد (ایلامی نو) [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 111-127]
 • تاریخ موسیقی تقابل گفتمانی در موسیقی قرن سوم: براساس کتاب الملاهی و اسمائها من قبل الموسیقی [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 111-125]
 • تاریخِ موسیقی سنخ‌شناسی متون موسیقایی ایران [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 45-60]
 • تاریخ‏نگاری سینما و تاریخ‏نگاری: گفتمان «گونه‏ ی فیلم تاریخی» [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 31-44]
 • تاریخ‏نگاری بصری‏-‏فیلمیک سینما و تاریخ‏نگاری: گفتمان «گونه‏ ی فیلم تاریخی» [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 31-44]
 • تام استوپارد ویژگی های زبانی گفتمان درام رادیویی: نمونه موردی نمایشنامه پل آلبر [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 38-19]
 • تام استوپارد تجلی ادبیات پست مدرن در نمایشنامه های علمی با تأکید بر نمایشنامه ‏ی آرکادیا اثر تام استوپارد [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 5-20]
 • تام استوپارد بررسی ساختار زبانی نمایشنامه های هملت ِ داگ، مکبث کاهوت تام استوپارد از منظر ویتگنشتاین [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 5-18]
 • تانگوی شیطان مطالعه ملال هایدگری در سینمای بلاتار ؛مطالعات موردی: «تانگوی شیطان» و «اسب تورین» [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 25-49]
 • تبلیغات ایدئولوژیک بنیان‌های سیاست‌گذاری رسانه‌ای در انیمیشن؛ مطالعه‌ای بر رویکرد ایران به انیمیشن به عنوان ابزار قدرت نرم [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 79-98]
 • تتراکوردهای تمام فاصله ای ساختار و تکنیک های آهنگسازی «دیالوگ ها» اثر الیوت کارتر [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 109-125]
 • تجربه گرایی تحلیل زمان روایی و کانونی‌سازی در نمایشنامه قصهِ غریبِ سفرِ شادِ شینِ شادِ... براساس نظریات ژرار ژنت [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 23-35]
 • تجربه ی زیبای یشناختی مایکل دوفران: یک نگاه پدیدارشناختی به اپرای تریستان و ایزولده اثر واگنر [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 100-91]
 • تجزیه و تحلیل دستگاه نمای حرکت ملودیک در گوشه‌های ردیف موسیقی ایران [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 99-115]
 • تحلیل تطبیقی ویژگی های زبانی گفتمان درام رادیویی: نمونه موردی نمایشنامه پل آلبر [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 38-19]
 • تحلیل ژانرکمدی کنش متقابل مرد و زن در ژانر کمدی رمانتیک سینمای ایران ) 1390 - 1369 [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 97-83]
 • تحلیل ساختاری کنش متقابل مرد و زن در ژانر کمدی رمانتیک سینمای ایران ) 1390 - 1369 [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 97-83]
 • تحلیل گفتمان ویژگی های زبانی گفتمان درام رادیویی: نمونه موردی نمایشنامه پل آلبر [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 38-19]
 • تحلیل گفتمان طنز کلامی در آثار نمایشی وودی آلن: رویکردی تحلیل گفتمانی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 51-69]
 • تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف راهبردهای زبانی در بازنمایی خشونت در ژانر درام اجتماعی فیلم‌های فارسی: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی (تحلیل موردی 3 فیلم سینمایی) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 27-47]
 • تخت حوضی بازتاب مفهوم کارناوالی باختین در نمایش های تخت حوضی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 21-33]
 • تدوین فیلم تأثیرات حذف بلاغی در تدوین برخی از فیلم‌های سینمای ایران [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 95-110]
 • تراژدی ظهور تراژدی نو در تئاتر بریتانیا با تأکید بر نمایشنامۀ «جنون» 4.48 اثر سارا کین [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 55-70]
 • تراژدی بررسی تراژدی در اورتور فانتزی رومئو و ژولیت چایکوفسکی بر مبنای الگوی فریتاگ [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 101-115]
 • تراژدی سفر قهرمان در دل تراژدی اپیک براساس تحلیل باله – نمایش تک پرده ای "هفت گناه بزرگ خرده بورژواها " اثر برتولت برشت [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 21-45]
 • تراژیک ضد رئالیسم، زبان، و امر مسلط در اولئانا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 47-33]
 • ترانه ساختار بحرِ طویل در موسیقی و شعر )بررسی تطبیقی سه گونه بحر طویل در حوز ه ی موسیقی نواحی و موسیقی عامه پسند ایران( [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 141-121]
 • ترانه ساختار و کارکرد روایی صحنه‌های ترانه در انیمیشن‌های بلند دیزنی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 81-98]
 • ترتیب رویدادها روایت‌شناسی سینمای نما - فصل در عصر دیجیتال با تاکید بر دو مفهوم ترتیب رویداد و دیرند مطالعه موردی: فیلم کشتی روسی [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 37-54]
 • ترجمه بررسی تطبیقی دو ترجمة اتللو با رو یکرد نشانه شناسی فرهنگی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 36-23]
 • ترجیح موانعِ ارزیابی و ارزش‌گذاری اجرای موسیقی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 123-131]
 • ترکمن‌صحرا مطالعۀ سیر تحولِ نقش و مفهومِ باغشی در فرهنگ موسیقایی ترکمن‌های ترکمن‌صحرا [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 117-130]
 • ترکیب بندی زیبایی‌شناسی فرم دیداری در فیلم‌های بهرام توکلی (با بررسی سه فیلم پرسه در مه، اینجا بدون من و آسمان زرد کم‌عمق) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 61-75]
 • ترکیب هنرها نقش مفهوم همزمانی جان کیج در ترکیب هنرها در جنبش فلاکسوس (مطالعه ی موردی: 60-1950) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 89-107]
 • تزیینات آوازی طبقه‌بندی الگوهای تحریر در ردیف آواز ایرانی بر اساس نمونه‌های اجرایی محمدرضا شجریان [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 89-101]
 • تصادم نظریه‌های مونتاژ اسلاوکو ورکاپیچ و سرگئی آیزنشتاین [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 53-63]
 • تصنیف به سوی نظریه ای تازه دربارة موسیقی مردم پسند [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 132-119]
 • تصنیف های دوره‌ی قاجار تعاملات ریتمیک شعر و موسیقی در تصنیف‏ های دوره‌ی قاجار [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 117-136]
 • تصویر تخت کارکردهای دراماتیک عمق میدان در سینمای ایران دهه ی 80 [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 66-51]
 • تصویر-تفکّر برگسون: زیر بنای فلسفه ی سینمای دلوز [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 63-47]
 • تصویر فرهنگی امام آیین نمایشی شیر در ششتمد سبزوار: بازنمایی جهان‌بینی‌ها و ارزش‌های فرهنگی در آیین [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 35-48]
 • تصویر متحرک بررسی اقتباس از متون ادبی در تصویر متحرک [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 54-39]
 • تعاملات ریتمیک بین شعر و موسیقی تعاملات ریتمیک شعر و موسیقی در تصنیف‏ های دوره‌ی قاجار [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 117-136]
 • تعزیه بررسی نشانه شناسی موسیقی ایرانی در نمایش تعزیه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 121-107]
 • تغییرات مُدال تحلیل رویکرد محمدرضا درویشی در تنظیم قطعه‌ی گنبد مینا اثر پرویز مشکاتیان، از منظر تغییرات مُدال، هارمونی و کنترپوان [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 113-126]
 • تغییرناپذیرها شیوه های بکارگیری مجموعه های صوتی در موسیقی آتنال [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 112-105]
 • تفسیر چگونگی تأثیر مطالعات جانبی بر درک محتوای پارتیتور، تفسیر و بازخلق در اجرای ارکستر (با تمرکز بر « باله‌ی پتروشکا» اثر ایگور استراوینسکی) [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 77-94]
 • تفسیر نت‌نوشت موانعِ ارزیابی و ارزش‌گذاری اجرای موسیقی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 123-131]
 • تفکر متافیزیکی بازنمایی سینمایی واقعیت در دو رویکرد پدیدارشناسی و متافیزیک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 55-39]
 • تقابل گفتمانی تقابل گفتمانی در موسیقی قرن سوم: براساس کتاب الملاهی و اسمائها من قبل الموسیقی [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 111-125]
 • تک اسطوره‏ ی سفر قهرمان تلفیق تک اسطوره‏ ی سفر قهرمان و کهن الگوی زن وحشی در انیمیشن ژاپنی شهر اشباح (2001) [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 79-93]
 • تکنولوژی و هنر تأثیر فناوری رایانه بر زیبایی شناسی هنر انیمیشن [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 100-87]
 • تکنیک های آهنگسازی مطالعه ی برخی از رویکردهای بلابارتوک در آهنگسازی، بر اساس ملودیهای محلی مجار [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 120-99]
 • تکنیک‌های به‌خاطر‌سپاری موسیقی تکنیک‌های به‌خاطر‌سپاری قطعات موسیقی و بررسیِ تأثیر آن‌ها بر عملکرد نوازندگان پیانو، مطالعه موردی: هنرجویان شهر تهران [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 83-103]
 • تکیه تکیه و آهنگ در موسیقی آوازی ایران ضرورت‌ها و روش‌ها [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 117-131]
 • تلفیق شعر و موسیقی تعاملات ریتمیک شعر و موسیقی در تصنیف‏ های دوره‌ی قاجار [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 117-136]
 • تماشاگر مطالعه ی تطبیقی «الگو »های ارتباطی میان متن و اجرا و تأثیر آن بر چگونگی درک و دریافت تماشاگر [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 31-17]
 • تمایز فرهنگی مطالعه تطبیقی «سینمای معناگرای ایران » از دو منظر: بومی گرایی و شرق شناسی (با رویکردی به فیلمهای: “زندگی و دیگر هیچ“؛ “رنگ خدا“؛ و “خیلی دور، خیلی نزدیک“) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 34-19]
 • تمرین ذهنی موسیقی تکنیک‌های به‌خاطر‌سپاری قطعات موسیقی و بررسیِ تأثیر آن‌ها بر عملکرد نوازندگان پیانو، مطالعه موردی: هنرجویان شهر تهران [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 83-103]
 • تن شناخت و تحلیل تن فیلم در سینمای کیارستمی از منظر پدیدارشناسی فیلم ویوین سوبچاک [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 65-77]
 • تنیّت بررسی تنیّت انعکاسی و سیاسی در آخرین نوار کراپ و فاجعة ساموئل بکت [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 21-36]
 • تهران تبیین جامعه‏شناختی گرایش جوانان تهرانی به مصرف موسیقی مردم‏پسند بر اساس سن و جنس [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 105-118]
 • تولید معنا لکچر-پرفورمنس و خلق معنا: چگونگی شکل‌گیری معنا در دوگانۀ سخنرانی و اجرا با تکیه بر نقد رتوریکی [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 21-36]
 • تیم برتون تعامل دراماتیک فضا و معماری با تصویر سینمایی بر پایه‌ی بررسی تطبیقی آراء هانس بلتینگ در رسانه‌ی سینما مطالعه‌ی موردی: ادوارددست‌قیچی ساخته‌ی تیم برتون [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 63-81]

ج

 • جاده مالهالند بی پایانی، پایان بندی نوین در سینمای پسا مدرن با نگاهی به جاده مالهالند [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 87-109]
 • جامعه اشتراک و هویت پسامدرن: رویکرد جامعه‌شناسانه به «تئاتر باز » امریکا [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 21-39]
 • جامعه‌شناسی تبیین مولفه‌های جامعه‌شناسانه تقابل سنت و مدرنیسم در خانواده ایرانی و نمود آن در آثار سینمایی دهه هفتاد (مورد پژوهی: دو فیلم زیر پوست شهر و دو زن) [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 73-93]
 • جامع هشناسی موسیقی تفوق بستر اجتماعی بر مکتب آموزشی، در درک و دریافت موسیقی (مطالعه موردی: نوازندگان سازهای غربی ساکن در ایران) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 135-125]
 • جامعه شناسی هنر چگونگی بازتاب شهر تهران در آثار سینمایی قبل از انقلاب اسلامی از منظر جامعه شناسی هنر [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 35-50]
 • جان کیج نقش مفهوم همزمانی جان کیج در ترکیب هنرها در جنبش فلاکسوس (مطالعه ی موردی: 60-1950) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 89-107]
 • جبچیق روابط متقابل میان سازهای موسیقایی ایران و چین [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 113-126]
 • جدایی نادر از سیمین زمان و شخصیت در فیلم جدایی نادر از سیمین اثر اصغر فرهادی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 73-88]
 • جدایی نادر از سیمین نقش دکوپاژ در سوگیری و قضاوت اخلاقی مخاطب با مطالعۀ دو فیلم آژانس شیشه‌ای و جدایی نادر از سیمین [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 47-65]
 • جشن بازتاب مفهوم کارناوالی باختین در نمایش های تخت حوضی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 21-33]
 • جلال تهرانی نشانه‌شناسی مکان در تئاتر معاصر ایران با تأکید بر اجرای سیندرلا [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 23-38]
 • جلوهی صوتی نگرهی کارکردی به جلوههای صوتی فیلم [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 65-82]
 • جنبه‌های هنری بازی ویدیویی جایگاه رسانه بازی ویدیویی در هنر معاصر [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 115-128]
 • جنسیت ضد رئالیسم، زبان، و امر مسلط در اولئانا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 47-33]
 • جنسیت بررسی داغ ننگ ایروینگ گافمن و داغ شرافت در نمایشنامه‌های منتخب درام معاصر ایران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 23-44]
 • جنگ تئاتر جنگ (تأثیر و تأثرات متقابل) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 23-39]
 • جنون 4.48 ظهور تراژدی نو در تئاتر بریتانیا با تأکید بر نمایشنامۀ «جنون» 4.48 اثر سارا کین [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 55-70]
 • جوانان تبیین جامعه‏شناختی گرایش جوانان تهرانی به مصرف موسیقی مردم‏پسند بر اساس سن و جنس [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 105-118]

چ

 • چایکوفسکی بررسی تراژدی در اورتور فانتزی رومئو و ژولیت چایکوفسکی بر مبنای الگوی فریتاگ [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 101-115]
 • چخوف «ملال اگزیستانسیال » در کاراکتر «ایوانف»؛ خوانشی بر اساس آراء مارتین هایدگر [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 23-41]
 • چَمر واکاوی جایگاه نماد و نمادپردازی در مراسم آیینی-نمایشی «چَمر» (مطالعه ی موردی بر روی قوم کرد در غرب ایران) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 5-21]
 • چنگ افقی بررسی چنگ‌های افقی در حیات موسیقایی بین‌النهرین و ایلام [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 91-100]
 • چنگ عمودی بررسی چنگ‌های افقی در حیات موسیقایی بین‌النهرین و ایلام [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 91-100]
 • چهره واکاوی نسبت میان چهره و اخلاق در سینما در چارچوب آرای امانوئل لویناس مطالعۀ موردی: دو فیلم کلوزآپ و جدایی نادر از سیمین [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 65-77]

ح

 • حالت های من منِ راوی؛ بررسی حالت های گوناگون من مؤلف در انیمیشن، با تکیه بر نظریه ی تحلیل رفتار متقابل اریک برن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 93-109]
 • حذف بلاغی تأثیرات حذف بلاغی در تدوین برخی از فیلم‌های سینمای ایران [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 95-110]
 • حرکت برگسون: زیر بنای فلسفه ی سینمای دلوز [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 63-47]
 • حرکت بخشی تأثیر تکنیک کات اوت در طراحی شخصیت و حرکت بخشی در انیمیشن ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 124-101]
 • حرکت دوربین حرکت دوربین در رابطه با روایت در انیمیشن: مطالعه‌ای در جهت استخراج الگوهای کاربردی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 81-95]
 • حزب توده «زیباشناسی موج‌نوی سینمای ایران» واکاوی دسته‌بندی‌های سبکی و زیباشناسانه موج‌نوی سینمای ایران و ارتباط با ادبیات و هنر نوگرای ایران. [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 47-63]
 • حس مکان تحلیل و بررسی فضاهای مورد استفاده در سینمای کیارستمی ازمنظر روح مکان بر اساس رویکرد پدیدارشناسی کریستین نوربرگ شولتز (نمونۀ موردی: سه‌گانۀ کوکر) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 53-65]
 • حسن کسایی شیوۀ نوازندگی استاد حسن کسایی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 101-115]
 • حقوق مرتبط مالکیت مشاع هنرهای نمایشی( عروسک) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 5-15]
 • حقیقت تأثیر کارکرد رسانه‌ای سینما بر ویژگی‌های فرمی و محتوایی سینمای مستندنما* [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 89-103]
 • حوزۀ صوتی تعدد گستره ها و ناحیه های صوتی در محدودۀ صوتی آوازخوانان مرد موسیقی ایرانی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 61-77]

خ

 • خاطره و زمان نظریه ی خاطره-زمان هانری برگسون و تأثیر آن بر روایت در سینمای معاصر ایران [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 55-72]
 • خانه جستاری بر هستی شناسی مفهوم نمادین خانه در فیلم های داریوش مهرجویی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 41-53]
 • خشت و آینه سبک و ژانر در سینمای هنری ایران (موردکاوی فیلم‌های خشت و آینه، سیاوش در تخت جمشید، طبیعت بی‌جان و مرثیه) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 83-99]
 • خشونت بررسی تطبیقی دو فیلم اینک آخرالزمان و راننده تاکسی بر اساس مفهوم خشونت در گفتمان فوکویی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 67-81]
 • خشونت زبانی راهبردهای زبانی در بازنمایی خشونت در ژانر درام اجتماعی فیلم‌های فارسی: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی (تحلیل موردی 3 فیلم سینمایی) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 27-47]
 • خط داستانی ساختارهای زمانی نو در سینما، با رو یکرد به روایت شبکه ای فیلم [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 82-69]
 • خط‌مشی‌گذاری تحلیل محتوای خط‌مشی‌های اقتصاد سینما در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی و ارزیابی اولویت‌ها و نتایج عملکرد آنها [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 35-55]
 • خلاقیت از بداهه پردازی تا اجرا [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 38-21]
 • خلاقیت اندیشه ی استعاری در طراحی صحنه [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 27-15]
 • خلاقیت تأثیر‌ آموزش‌ موسیقی‌ بر‌ خلاقیت‌ دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 103-116]
 • خُنیاگران ترکمن مطالعۀ سیر تحولِ نقش و مفهومِ باغشی در فرهنگ موسیقایی ترکمن‌های ترکمن‌صحرا [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 117-130]
 • خواب در فنجان خالی بررسی مفهوم قهرمان تراوئراشپیل از منظر والتر بنیامین در نمایشنامه‌های مرگ یزدگرد اثر بهرام بیضایی، خواب در فنجان خالی اثر نغمه ثمینی و قلندرخونه اثر ایرج صغیری [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 73-88]
 • خوانش لکانی خوانش فیلم “ ساحره“ از منظر مباحث لکان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 46-35]
 • خودآگاهی ماشین تاثیر نظریه‌های خوداگاهی ماشین ها بر بازنمایی هوش مصنوعی در فیلم ها و سریال ها: مورد مطالعاتی فیلم اکس -ماشینا، سریال دنیای غرب و مینی سریال دِوز [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 105-119]
 • خودبازتابی خودبازتابی و کارکردهای آن در سینما [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 87-102]
 • خوشه ی صوتی بررسی رنگهای صوتی، مایکرو پلی فونی و هرج و مرج در آثار دهه ی 1960 لیگتی با تمرکز بر کنسرتو برای ویولنسل [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 125-115]
 • خویشاوندی‌های پنجم واکاوی قطعه «در جست‌وجوی زمان از دست رفته» اثر علیرضا مشایخی با تکیه بر تئوری‌مکمل [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 61-78]
 • خیلی دور خیلی نزد کی مطالعه تطبیقی «سینمای معناگرای ایران » از دو منظر: بومی گرایی و شرق شناسی (با رویکردی به فیلمهای: “زندگی و دیگر هیچ“؛ “رنگ خدا“؛ و “خیلی دور، خیلی نزدیک“) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 34-19]
 • خیمه‌شب‌بازی بازشناسی نخستین نسخۀ مکتوبِ خیمه‌شب‌بازی در ایران [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 17-34]

د

 • دارـحسنک هایدگر و درام امر گشوده؛ خوانشی تئاتری از «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 19-32]
 • داریوش شایگان جستاری بر هستی شناسی مفهوم نمادین خانه در فیلم های داریوش مهرجویی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 41-53]
 • داریوش مهرجویی جستاری بر هستی شناسی مفهوم نمادین خانه در فیلم های داریوش مهرجویی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 41-53]
 • داستان توکیو تحلیل روایت مکان و مناسبات سوژه با آن در برداشتی پدیدارشناسانه از متن فیلم‌نامه «داستان توکیو» [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 71-99]
 • داستان «معصوم اول» روایت شناسی تطبیقی داستان معصوم اول هوشنگ گلشیری و فیلم سایه های بلند باد بهمن فرمان آرا بر اساس آراء ژرار ژنت [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 5-17]
 • داغ ننگ بررسی داغ ننگ ایروینگ گافمن و داغ شرافت در نمایشنامه‌های منتخب درام معاصر ایران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 23-44]
 • دانش آموزان تأثیر‌ آموزش‌ موسیقی‌ بر‌ خلاقیت‌ دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 103-116]
 • دانشجویان دانشگاه های تهران بررسی نظریه های معاصر جامعه شناسی درباره ذوق هنری و لایه بندی اجتماعی و سنجش مصرف موسیقی دانشجویان دانشگاه های تهران [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 129-113]
 • داوری ذوقی زیبایی شناسی کانت و زیبایی ” جشن تولد” پینتر به کاربردن زیبایی شناسی ذهنی کانت در “ جشن تولد” به مثابة عین مدعی زیبایی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-5]
 • دایاسپورا هنر دایاسپورایی به مثابة عامل هویت سازی جماعتی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-5]
 • دایجسیس بازگویی در برابر بازنمایی؛ تحلیل جلوه‌های روایتگری در منتخبی از نمایشنامه‌های بهرام بیضایی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 37-53]
 • دبوسی رویکردهای شرق شناسانه در آثار دبوسی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 117-131]
 • درام بررسی تطبیقی اکسنت ها در کنش های پریودیک درام و موسیقی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 106-93]
 • درام مطالعه‌ی جایگاه مکان در نمایشنامه‌ی ملودی شهر بارانی اثر اکبر رادی با رویکردی نشانه‌شناختی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 19-33]
 • درام آپارتمانی ساختمندی درام آپارتمانی (مکان محور) در تلویزیون [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 23-43]
 • دراماتورژی صوتی دراماتورژی صوتی: بدن های صوتی بر صحنه های شنیداری و شنیدار صحنه ای در تئاتر پست دراماتیک [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 19-33]
 • درام تلویزیونی ساختمندی درام آپارتمانی (مکان محور) در تلویزیون [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 23-43]
 • درام دوره رضاخان بررسی رابطه دولت-ملت با ظهور نهاد درام در دوره پهلوی اول در جستجوی جائی میان رمان ایرانی و درام مشروطه [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 34-21]
 • درام مدرن نمایشنامۀ غرب حقیقی و نسبت آن با گفتمان رؤیای آمریکایی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 21-34]
 • درام مشروطه بررسی رابطه دولت-ملت با ظهور نهاد درام در دوره پهلوی اول در جستجوی جائی میان رمان ایرانی و درام مشروطه [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 34-21]
 • درباره‌ی حقیقت لکچر-پرفورمنس و خلق معنا: چگونگی شکل‌گیری معنا در دوگانۀ سخنرانی و اجرا با تکیه بر نقد رتوریکی [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 21-36]
 • درجات عقلانی‏سازی بررسی ساز‏و‏کار خُرد قدرت فوکو در نمایش‏نامه‏ی تنها راه ممکن [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 1-13]
 • در جست‌وجوی زمان ازدست‌رفته واکاوی قطعه «در جست‌وجوی زمان از دست رفته» اثر علیرضا مشایخی با تکیه بر تئوری‌مکمل [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 61-78]
 • درک و دریافت موسیقی تفوق بستر اجتماعی بر مکتب آموزشی، در درک و دریافت موسیقی (مطالعه موردی: نوازندگان سازهای غربی ساکن در ایران) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 135-125]
 • دست آخر ماخولیا از فروید تا کریستوا در خوانش دو اثر از ساموئل بکت، همه افتادگان و دست آخر [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 6-26]
 • دستگاه مطالعه‌ی تحلیلی و تطبیقی ساختار «سه‌گاه» در موسیقی دستگاهی ایران و موغامی جمهوری آذربایجان [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 23-41]
 • دستگاه همایون بررسی «کارکرد» و «شیوه‌های اجرایی» عناصر ارتباطی در گوشه‌های دستگاه همایون از ردیف میرزاعبدالله [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 123-141]
 • دستگاه همایون ریشه‌یابی ایجاد و کارکرد نت‌های متغیّر در گوشه‌های دستگاه همایون از ردیف میرزاعبدالله (نت نگاری داریوش طلایی) [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 35-47]
 • دشمن مردم بررسی جایگاه دولت در نمایشنامه‌ی دشمن مردم اثر ایبسن، از دیدگاه لویی آلتوسر [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 5-19]
 • دکنستراکسیون سکوت یا اجتناب اجرایی دریدا؛ تأملی انتقادی بر فاصلة نظری تئاتر آرتو و بِکت [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 53-37]
 • دکوپاژ نقش دکوپاژ در سوگیری و قضاوت اخلاقی مخاطب با مطالعۀ دو فیلم آژانس شیشه‌ای و جدایی نادر از سیمین [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 47-65]
 • دگرمکان برساخت هویت از طریق مکان در آثار فیلم‌سازان کرد [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 51-72]
 • دلقک واژگون دلقک واژگون به مثابه ی گونه ی تغییر یافته ی دلقک ایرانی (بررسی موردی شخصیت داود در نمایشنامه لبخند باشکوه آقای گیل) [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 13-5]
 • دلوز درآمدی بر فهم تئاتر از منظر شیزوآنالیز دلوز [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 5-20]
 • دنیای سینمایی مارول واکاوی انگاره‌ها و پنداره‌های معمارانه در سینمای ابرقهرمانی دنیای مارول [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 101-121]
 • دوربین پرسه زن تحلیلی بر زیبایی شناسی حرکت دوربین در سینمای ایران دهه ‏ی 80 [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 49-66]
 • دوربین خودکار تحلیلی بر زیبایی شناسی حرکت دوربین در سینمای ایران دهه ‏ی 80 [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 49-66]
 • دورة صفوی جایگاه بانوان موسیقی دان در دورة صفوی، با نگاهی بر تصاویر نگارگری [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 132-115]
 • دوزن تبیین مولفه‌های جامعه‌شناسانه تقابل سنت و مدرنیسم در خانواده ایرانی و نمود آن در آثار سینمایی دهه هفتاد (مورد پژوهی: دو فیلم زیر پوست شهر و دو زن) [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 73-93]
 • دولت بررسی جایگاه دولت در نمایشنامه‌ی دشمن مردم اثر ایبسن، از دیدگاه لویی آلتوسر [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 5-19]
 • دولت-ملت بررسی رابطه دولت-ملت با ظهور نهاد درام در دوره پهلوی اول در جستجوی جائی میان رمان ایرانی و درام مشروطه [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 34-21]
 • دیالکتیک منفی سفر قهرمان در دل تراژدی اپیک براساس تحلیل باله – نمایش تک پرده ای "هفت گناه بزرگ خرده بورژواها " اثر برتولت برشت [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 21-45]
 • دیرند برگسون: زیر بنای فلسفه ی سینمای دلوز [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 63-47]
 • دیرند روایت‌شناسی سینمای نما - فصل در عصر دیجیتال با تاکید بر دو مفهوم ترتیب رویداد و دیرند مطالعه موردی: فیلم کشتی روسی [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 37-54]
 • دیزنی ساختار و کارکرد روایی صحنه‌های ترانه در انیمیشن‌های بلند دیزنی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 81-98]
 • دیگری واکاوی نسبت میان چهره و اخلاق در سینما در چارچوب آرای امانوئل لویناس مطالعۀ موردی: دو فیلم کلوزآپ و جدایی نادر از سیمین [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 65-77]
 • دیگری در خویش عملکردِ «انتخاب» و «دیگری در خویش» در نمایشنامه‌ی «بانوی دریایی» اثر هنریک ایبسن براساسِ گفتمانِ پل والری [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 85-100]
 • دین گفت وگوی ادیان در شبیه خوانی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 17-5]

ر

 • رؤیای آمریکایی نمایشنامۀ غرب حقیقی و نسبت آن با گفتمان رؤیای آمریکایی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 21-34]
 • رابرت کاپا اقتباس عکاسانه در فیلم نجات سرباز رایان [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 79-94]
 • رادی مطالعه‌ی جایگاه مکان در نمایشنامه‌ی ملودی شهر بارانی اثر اکبر رادی با رویکردی نشانه‌شناختی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 19-33]
 • رادیو فضاسازی در نمایش رادیویی؛ «تحلیل نشانه‌شناختی فضا در نمایش رادیویی» [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 5-22]
 • راست‌کوک تعدد گستره ها و ناحیه های صوتی در محدودۀ صوتی آوازخوانان مرد موسیقی ایرانی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 61-77]
 • راننده تاکسی بررسی تطبیقی دو فیلم اینک آخرالزمان و راننده تاکسی بر اساس مفهوم خشونت در گفتمان فوکویی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 67-81]
 • راهبردهای زبانی راهبردهای زبانی در بازنمایی خشونت در ژانر درام اجتماعی فیلم‌های فارسی: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی (تحلیل موردی 3 فیلم سینمایی) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 27-47]
 • راوی گفتار روی تصویر و بررسی کارکردهای آن در فیلم های داستانی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 70-55]
 • راوی پنجره های کانون شدگی: بررسی مکانیسم “پنجره های کانون شدگی” راوی در فیلم ساعتها اثر استفان دالدری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 76-65]
 • رایانش احساسی تاثیر نظریه‌های خوداگاهی ماشین ها بر بازنمایی هوش مصنوعی در فیلم ها و سریال ها: مورد مطالعاتی فیلم اکس -ماشینا، سریال دنیای غرب و مینی سریال دِوز [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 105-119]
 • رتوریک موزیکاپوئتیکا؛ واکاوی یک مفهوم در آفرینشِ موسیقی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 111-128]
 • رخداد تأثیر کارکرد رسانه‌ای سینما بر ویژگی‌های فرمی و محتوایی سینمای مستندنما* [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 89-103]
 • ردیف آوازی طبقه‌بندی الگوهای تحریر در ردیف آواز ایرانی بر اساس نمونه‌های اجرایی محمدرضا شجریان [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 89-101]
 • ردیف فروتن منابع ردیف فروتن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 131-145]
 • ردیف میرزاعبدالله بررسی «کارکرد» و «شیوه‌های اجرایی» عناصر ارتباطی در گوشه‌های دستگاه همایون از ردیف میرزاعبدالله [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 123-141]
 • ردیف میرزاعبدالله ریشه‌یابی ایجاد و کارکرد نت‌های متغیّر در گوشه‌های دستگاه همایون از ردیف میرزاعبدالله (نت نگاری داریوش طلایی) [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 35-47]
 • رسانه نشانه شناسی موسیقی مردم پسند و ابعاد رسان های آن [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 115-101]
 • رسانه تأثیر کارکرد رسانه‌ای سینما بر ویژگی‌های فرمی و محتوایی سینمای مستندنما* [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 89-103]
 • رسانه ها هنر دایاسپورایی به مثابة عامل هویت سازی جماعتی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-5]
 • رفع اسباب تنافر بررسی «کارکرد» و «شیوه‌های اجرایی» عناصر ارتباطی در گوشه‌های دستگاه همایون از ردیف میرزاعبدالله [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 123-141]
 • رمان دوره رضاخان بررسی رابطه دولت-ملت با ظهور نهاد درام در دوره پهلوی اول در جستجوی جائی میان رمان ایرانی و درام مشروطه [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 34-21]
 • رنگ خدا مطالعه تطبیقی «سینمای معناگرای ایران » از دو منظر: بومی گرایی و شرق شناسی (با رویکردی به فیلمهای: “زندگی و دیگر هیچ“؛ “رنگ خدا“؛ و “خیلی دور، خیلی نزدیک“) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 34-19]
 • رنگ های صوتی بررسی رنگهای صوتی، مایکرو پلی فونی و هرج و مرج در آثار دهه ی 1960 لیگتی با تمرکز بر کنسرتو برای ویولنسل [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 125-115]
 • روان پالایی بررسی تأثیرات روان‌پالایی در موسیقی و ادبیات نمایشی و بازتاب آن درنقاشی و گراوورسازی غرب [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 113-133]
 • روانکاوی بررسی نمایشنامه (جشن تولد)هارولد پینتر از منظر روانکاوی ژاک لکان [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 19-5]
 • روانکاوی بررسی «امر واقع» در سینمای اصغر فرهادی بر اساس آرای اسلاوی ژیژک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 45-59]
 • روایت گفتار روی تصویر و بررسی کارکردهای آن در فیلم های داستانی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 70-55]
 • روایت روایت و روایت گری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 32-25]
 • روایت پنجره های کانون شدگی: بررسی مکانیسم “پنجره های کانون شدگی” راوی در فیلم ساعتها اثر استفان دالدری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 76-65]
 • روایت بررسی ساختار فرمی انیمیشن‏های بی‏کلام در دوران طلایی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 83-96]
 • روایت حرکت دوربین در رابطه با روایت در انیمیشن: مطالعه‌ای در جهت استخراج الگوهای کاربردی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 81-95]
 • روایت ساختار و کارکرد روایی صحنه‌های ترانه در انیمیشن‌های بلند دیزنی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 81-98]
 • روایت منِ راوی؛ بررسی حالت های گوناگون من مؤلف در انیمیشن، با تکیه بر نظریه ی تحلیل رفتار متقابل اریک برن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 93-109]
 • روایت نظریه ی خاطره-زمان هانری برگسون و تأثیر آن بر روایت در سینمای معاصر ایران [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 55-72]
 • روایت روایت‌شناسی سینمای نما - فصل در عصر دیجیتال با تاکید بر دو مفهوم ترتیب رویداد و دیرند مطالعه موردی: فیلم کشتی روسی [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 37-54]
 • روایت کارکرد مفهوم «بیش‌متنیت» در اقتباس سینمایی از داستان «آرامش در حضور دیگران» [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 5-23]
 • روایت اسطورهای روایت اسطورهای در فیلم داستانی با بررسی فیلم جویندگان [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 67-78]
 • روایت اول شخص منِ راوی؛ بررسی حالت های گوناگون من مؤلف در انیمیشن، با تکیه بر نظریه ی تحلیل رفتار متقابل اریک برن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 93-109]
 • روایت داستانی تحلیل و بررسی اپرای دیونیزُس اثر ولفگانگ ریم؛ روایت داستانی و نمادگزینی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 97-112]
 • روایت در فیلم روایت و روایت گری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 32-25]
 • روایت شبکه ای فیلم ساختارهای زمانی نو در سینما، با رو یکرد به روایت شبکه ای فیلم [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 82-69]
 • روایت‌شناسی بازگویی در برابر بازنمایی؛ تحلیل جلوه‌های روایتگری در منتخبی از نمایشنامه‌های بهرام بیضایی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 37-53]
 • روایت‌شناسی ساز و کار نظریۀ پنجره‌های کانونی‌شدگیِ منفرد یان در شکل‌گیری روایت‌های تازه از متون نئوکلاسیک (مورد مطالعاتی: نمایشنامۀ روزنکرانتز و گیلدنسترن مرده‌اند اثر تام استوپارد) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 15-27]
 • روایت شناسی روایت و روایت گری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 32-25]
 • روایت شناسی ساختارگرا زمان و شخصیت در فیلم جدایی نادر از سیمین اثر اصغر فرهادی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 73-88]
 • روایت فیلم ساختارهای زمانی نو در سینما، با رو یکرد به روایت شبکه ای فیلم [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 82-69]
 • روایت گری روایت و روایت گری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 32-25]
 • روایت گری در فیلم روایت و روایت گری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 32-25]
 • روبنس درهم تنیدگی فولدهای فضایی و جسمانی در سینمای باروک [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 71-85]
 • روزنکرانتز و گیلدنسترن مرده‌اند ساز و کار نظریۀ پنجره‌های کانونی‌شدگیِ منفرد یان در شکل‌گیری روایت‌های تازه از متون نئوکلاسیک (مورد مطالعاتی: نمایشنامۀ روزنکرانتز و گیلدنسترن مرده‌اند اثر تام استوپارد) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 15-27]
 • رومئو و ژولیت بررسی تراژدی در اورتور فانتزی رومئو و ژولیت چایکوفسکی بر مبنای الگوی فریتاگ [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 101-115]
 • روی اندرسون واکاوی مؤلفه‌های پست‌مدرنیسم در سینمای روی اندرسون [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 63-83]
 • رویداد حقیقت بررسی امکان وقوع «رویداد حقیقت » در سینما در طریق تفکر هایدگر [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 82-67]
 • رویداد صوتی بررسی بنیان‌ها و سامانه‌های زمان‌مند موسیقی با تکیه بر آراء افضل‌الدین مَرَقی کاشانی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 105-121]
 • ریتم بررسی بنیان‌ها و سامانه‌های زمان‌مند موسیقی با تکیه بر آراء افضل‌الدین مَرَقی کاشانی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 105-121]

ز

 • زابل مطالعه‌ی تحلیلی و تطبیقی ساختار «سه‌گاه» در موسیقی دستگاهی ایران و موغامی جمهوری آذربایجان [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 23-41]
 • زبان ضد رئالیسم، زبان، و امر مسلط در اولئانا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 47-33]
 • زبان نقش مفهوم انتخاب مستقل و اصالت وجودی در نمایشنامه فعل از منظر هایدگر [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 5-21]
 • زبان سه خوانش از ایده‌ی «گلدونه»، در نمایشنامه «گلدونه خانوم» اسماعیل خلج [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 49-62]
 • زبان جنسیتی زبان جنسیتی و نقش آن در خلق کنش و شخصیت در درام‌های رادیویی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 5-16]
 • زبان شناسی طنز کلامی در آثار نمایشی وودی آلن: رویکردی تحلیل گفتمانی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 51-69]
 • زردشتی گفت وگوی ادیان در شبیه خوانی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 17-5]
 • زمان روایت ساختارهای زمانی نو در سینما، با رو یکرد به روایت شبکه ای فیلم [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 82-69]
 • زمستان و دوباره بهار بررسی کارکرد هنرهای آیینی ذن در فیلم بهار، تابستان، پاییز، زمستان و دوباره بهار [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 51-63]
 • زنانگی گفتمان مادرانگی: بررسی مادرهراسی در نمایشنامه‌ی «سرگذشت هایدی» اثر «وندی واسراشتاین» [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 5-18]
 • زنان نمایشگر بررسی جنبه های نمایشی در آ یینها و رسم های مردم کمیجان ایران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 17-5]
 • زن‌باوری بازنمایی گفتمان زن باوری در قهرمان پردازی انیمیشن های دلیر(2012) و موآنا (2016) [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 101-117]
 • زنجیره ارزش عوامل موثر بر شکل گیری زنجیره ارزش در صنعت سینمای ایران [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 137-143]
 • زندگی و دیگر هیچ مطالعه تطبیقی «سینمای معناگرای ایران » از دو منظر: بومی گرایی و شرق شناسی (با رویکردی به فیلمهای: “زندگی و دیگر هیچ“؛ “رنگ خدا“؛ و “خیلی دور، خیلی نزدیک“) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 34-19]
 • زن‌محوری بازنمایی گفتمان زن باوری در قهرمان پردازی انیمیشن های دلیر(2012) و موآنا (2016) [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 101-117]
 • زیبای یشناسی زیبایی شناسی کانت و زیبایی ” جشن تولد” پینتر به کاربردن زیبایی شناسی ذهنی کانت در “ جشن تولد” به مثابة عین مدعی زیبایی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-5]
 • زیبایی شناسی انیمیشن تأثیر فناوری رایانه بر زیبایی شناسی هنر انیمیشن [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 100-87]
 • زیبایی‌شناسی بازی ویدیویی جایگاه رسانه بازی ویدیویی در هنر معاصر [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 115-128]
 • زیبای یشناسی تصویر کارکردهای دراماتیک عمق میدان در سینمای ایران دهه ی 80 [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 66-51]
 • زیبایی‏ شناسی دریافت خوانش عروسک‏های نمایشی بر اساس نظریه زیبایی‏ شناسی دریافت آیزر [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 21-31]
 • زیرپوست‌شهر تبیین مولفه‌های جامعه‌شناسانه تقابل سنت و مدرنیسم در خانواده ایرانی و نمود آن در آثار سینمایی دهه هفتاد (مورد پژوهی: دو فیلم زیر پوست شهر و دو زن) [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 73-93]
 • زیگموند فروید ماخولیا از فروید تا کریستوا در خوانش دو اثر از ساموئل بکت، همه افتادگان و دست آخر [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 6-26]

ژ

 • ژاک تاتی بررسی تاثیر معماری مدرن بر میزانسن های فیلم وقت بازی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 65-85]
 • ژاک دریدا سکوت یا اجتناب اجرایی دریدا؛ تأملی انتقادی بر فاصلة نظری تئاتر آرتو و بِکت [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 53-37]
 • ژاک لاکان تولد تراژدی از روح طنز: هویت و ژانر در نمایشنامه های نجف بیگ وزیرف [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 22-5]
 • ژاک لکان بررسی هویت شخصیت‌های نمایشنامۀ نفرین طبقۀ گرسنه اثر «سم شپرد» بر اساس نظریات «ژاک لکان» [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 21-36]
 • ژاک لکان تحلیل روانکاوانة نمایشنامه های عشق فائدرا و پاک شده از سارا کین با تأکید بر مراحل سه گانه در نظریات شخصیتی ژاک لکان [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 5-22]
 • ژان بودریار تجلی ادبیات پست مدرن در نمایشنامه های علمی با تأکید بر نمایشنامه ‏ی آرکادیا اثر تام استوپارد [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 5-20]
 • ژانر موسیقی افتتاحیه در سینما [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 104-87]
 • ژانر سبک و ژانر در سینمای هنری ایران (موردکاوی فیلم‌های خشت و آینه، سیاوش در تخت جمشید، طبیعت بی‌جان و مرثیه) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 83-99]
 • ژانر درام اجتماعی راهبردهای زبانی در بازنمایی خشونت در ژانر درام اجتماعی فیلم‌های فارسی: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی (تحلیل موردی 3 فیلم سینمایی) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 27-47]
 • ژانر موسیقی بررسی نظریه های معاصر جامعه شناسی درباره ذوق هنری و لایه بندی اجتماعی و سنجش مصرف موسیقی دانشجویان دانشگاه های تهران [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 129-113]
 • ژرار ژنت زمان و شخصیت در فیلم جدایی نادر از سیمین اثر اصغر فرهادی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 73-88]
 • ژرار ژنت روایت شناسی تطبیقی داستان معصوم اول هوشنگ گلشیری و فیلم سایه های بلند باد بهمن فرمان آرا بر اساس آراء ژرار ژنت [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 5-17]
 • ژرار ژنت کارکرد مفهوم «بیش‌متنیت» در اقتباس سینمایی از داستان «آرامش در حضور دیگران» [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 5-23]
 • ژرار ژنت مطالعه‌ای بر اقتباس سینمایی رمان «پدر آن دیگری» بر مبنای مفهوم بیش‌متنیت ژرار ژنت [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 43-59]
 • ژک لکان بررسی «امر واقع» در سینمای اصغر فرهادی بر اساس آرای اسلاوی ژیژک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 45-59]
 • ژک لکان ماخولیا از فروید تا کریستوا در خوانش دو اثر از ساموئل بکت، همه افتادگان و دست آخر [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 6-26]
 • ژولیا کریستوا تحلیلی بر سینمای دهه نود ایران به میانجی مفهوم طرد و ارتباط آن با امر زنانه مبتنی بر اندیشه ژولیا کریستوا [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 5-21]
 • ژولیا کریستوا معناکاوی پرفورمنس‌آرت‌های غیرتکنولوژیک هنرمندان ایرانی مقیم امریکا بر مبنای دیدگاه ژولیا کریستوا (دو دهه اول قرن بیست و یک میلادی) [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 23-39]
 • ژولیا کریستوا ماخولیا از فروید تا کریستوا در خوانش دو اثر از ساموئل بکت، همه افتادگان و دست آخر [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 6-26]
 • ژیل دلوز درهم تنیدگی فولدهای فضایی و جسمانی در سینمای باروک [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 71-85]
 • ژیل دلوز نظریه ی خاطره-زمان هانری برگسون و تأثیر آن بر روایت در سینمای معاصر ایران [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 55-72]

س

 • ساختار تحلیل ساختاری فرم‌های پیرنگ نمایشی نمونۀ مطالعاتی؛ هیولاخوانی (نغمه ثمینی) و کبوتری ناگهان (محمدچرمشیر) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 5-20]
 • ساختار چهارمضراب ضوابط موسیقایی فرامرز پایور [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 93-115]
 • ساختار زمانی نو ساختارهای زمانی نو در سینما، با رو یکرد به روایت شبکه ای فیلم [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 82-69]
 • ساختار سینمایی بررسی تطبیقی دو فیلم اینک آخرالزمان و راننده تاکسی بر اساس مفهوم خشونت در گفتمان فوکویی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 67-81]
 • ساختارگرایی ساختار و کارکرد روایی صحنه‌های ترانه در انیمیشن‌های بلند دیزنی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 81-98]
 • ساختارگرایی تحلیل زمان روایی و کانونی‌سازی در نمایشنامه قصهِ غریبِ سفرِ شادِ شینِ شادِ... براساس نظریات ژرار ژنت [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 23-35]
 • ساختار مجموعه ها شیوه های بکارگیری مجموعه های صوتی در موسیقی آتنال [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 112-105]
 • ساختارمدال بررسی فرم، مد و هارمونی در قطعه ی پروانه اثر امانوئل ملیک-اصلانیان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 127-142]
 • ساختار مُدال بررسی مفهوم و ساختار مُدالِ مقام در موسیقی کردستان عراق (تجزیه وتحلیل دو مقام ا لله‌وَیسی و آی آی) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 99-123]
 • ساختار مُدال ضوابط موسیقایی فرامرز پایور [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 93-115]
 • ساختار ملودی نمای حرکت ملودیک در گوشه‌های ردیف موسیقی ایران [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 99-115]
 • ساختار موسیقی ایرانی نمای حرکت ملودیک در گوشه‌های ردیف موسیقی ایران [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 99-115]
 • ساختمندی ساختمندی درام آپارتمانی (مکان محور) در تلویزیون [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 23-43]
 • سارا کین ظهور تراژدی نو در تئاتر بریتانیا با تأکید بر نمایشنامۀ «جنون» 4.48 اثر سارا کین [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 55-70]
 • سارا کین تحلیل روانکاوانة نمایشنامه های عشق فائدرا و پاک شده از سارا کین با تأکید بر مراحل سه گانه در نظریات شخصیتی ژاک لکان [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 5-22]
 • سازآرایی سازهای ایرانی «گفت و واگفت» در ساز‌آرایی سازهای ایرانی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 41-63]
 • ساز بادی بررسی آکوستیکی نغمات بالقوه و بالفعل نی با تأملی بر امکان افزایش نغمات بالقوه [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 77-97]
 • ساز عود بررسی تصویر ساز عود و نوازندگان روی آثار سفالی و فلزی دورۀ سلجوقی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 117-126]
 • سازهای ایرانی در چین روابط متقابل میان سازهای موسیقایی ایران و چین [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 113-126]
 • سازهای ایلام بررسی چنگ‌های افقی در حیات موسیقایی بین‌النهرین و ایلام [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 91-100]
 • سازهای ‌بین‌النهرین بررسی چنگ‌های افقی در حیات موسیقایی بین‌النهرین و ایلام [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 91-100]
 • سازهای چینی در ایران روابط متقابل میان سازهای موسیقایی ایران و چین [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 113-126]
 • سازهای زهی-کمانی مطالعه سازهای زهی-کمانی(آرشه‌ای) در عصر صفویان و گورکانیان با نگاهی بر نگارگری [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 95-113]
 • سامانه صوتی بررسی بنیان‌ها و سامانه‌های زمان‌مند موسیقی با تکیه بر آراء افضل‌الدین مَرَقی کاشانی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 105-121]
 • ساموئل بکت سکوت یا اجتناب اجرایی دریدا؛ تأملی انتقادی بر فاصلة نظری تئاتر آرتو و بِکت [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 53-37]
 • ساموئل بکت ماخولیا از فروید تا کریستوا در خوانش دو اثر از ساموئل بکت، همه افتادگان و دست آخر [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 6-26]
 • سبک تئاتر جنگ (تأثیر و تأثرات متقابل) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 23-39]
 • سرگذشت هایدی گفتمان مادرانگی: بررسی مادرهراسی در نمایشنامه‌ی «سرگذشت هایدی» اثر «وندی واسراشتاین» [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 5-18]
 • سرمایه داری متأخر تحول بیانی سینمای هایبرید و بازتولید واقعیت مطالعه موردی: فیلم های کینگ کونگ ساخته شده در(1933)و (2005) [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 71-55]
 • سرمایه نمادین "منجی در صبح نمناک" اکبر رادی به مثابه بازنمایی میدان تئاتر در سالهای پایانی دهه پنجاه شمسی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 129-145]
 • سرمایه ی اقتصادی بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فرهنگی و اقتصادی با قضاوت موسیقایی (با تأکید بر هنرجویان موسیقی شهر شیراز) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 111-129]
 • سرمایه ی فرهنگی بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فرهنگی و اقتصادی با قضاوت موسیقایی (با تأکید بر هنرجویان موسیقی شهر شیراز) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 111-129]
 • سطوح راهبردی نشانه شناسی موسیقی مردم پسند و ابعاد رسان های آن [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 115-101]
 • سطوح متفاوت تصویر کارکردهای دراماتیک عمق میدان در سینمای ایران دهه ی 80 [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 66-51]
 • سفر قهرمان روایت اسطورهای در فیلم داستانی با بررسی فیلم جویندگان [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 67-78]
 • سفر قهرمان سفر قهرمان در دل تراژدی اپیک براساس تحلیل باله – نمایش تک پرده ای "هفت گناه بزرگ خرده بورژواها " اثر برتولت برشت [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 21-45]
 • سکانس افتتاحیه موسیقی افتتاحیه در سینما [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 104-87]
 • سکانس پایانی ساختار سکانس پایانی در سینمای مدرن [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 73-57]
 • سکوت تحلیل بازنمایی سکوت بر اساس کارکرد تنشی گفتمان در سینمای کیشلوفسکی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 65-80]
 • سلیقه بررسی نظریه های معاصر جامعه شناسی درباره ذوق هنری و لایه بندی اجتماعی و سنجش مصرف موسیقی دانشجویان دانشگاه های تهران [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 129-113]
 • سمبولیسم عملکردِ «انتخاب» و «دیگری در خویش» در نمایشنامه‌ی «بانوی دریایی» اثر هنریک ایبسن براساسِ گفتمانِ پل والری [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 85-100]
 • سم شپارد نمایشنامۀ غرب حقیقی و نسبت آن با گفتمان رؤیای آمریکایی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 21-34]
 • سم شپرد بررسی هویت شخصیت‌های نمایشنامۀ نفرین طبقۀ گرسنه اثر «سم شپرد» بر اساس نظریات «ژاک لکان» [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 21-36]
 • سنت جستاری بر هستی شناسی مفهوم نمادین خانه در فیلم های داریوش مهرجویی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 41-53]
 • سنت تبیین مولفه‌های جامعه‌شناسانه تقابل سنت و مدرنیسم در خانواده ایرانی و نمود آن در آثار سینمایی دهه هفتاد (مورد پژوهی: دو فیلم زیر پوست شهر و دو زن) [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 73-93]
 • سنخ‌شناسی سنخ‌شناسی متون موسیقایی ایران [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 45-60]
 • سه تار منابع ردیف فروتن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 131-145]
 • سه‌گاه مطالعه‌ی تحلیلی و تطبیقی ساختار «سه‌گاه» در موسیقی دستگاهی ایران و موغامی جمهوری آذربایجان [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 23-41]
 • سواد رسانه ای سواد رسانه ای و تئاتر (بررسی مفاهیم بنیادین سواد رسانه ای در دیدگاه و شگردهای نمایشنامه نویسی برشت) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 33-49]
 • سوژه و مکان تحلیل روایت مکان و مناسبات سوژه با آن در برداشتی پدیدارشناسانه از متن فیلم‌نامه «داستان توکیو» [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 71-99]
 • سوگ واکاوی جایگاه نماد و نمادپردازی در مراسم آیینی-نمایشی «چَمر» (مطالعه ی موردی بر روی قوم کرد در غرب ایران) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 5-21]
 • سیاست جنبه‌های اخلاقی کاتارسیس تراژیک در پیوند با کاتارسیس موسیقایی نزد ارسطو [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 27-43]
 • سیاست رسان های بنیان‌های سیاست‌گذاری رسانه‌ای در انیمیشن؛ مطالعه‌ای بر رویکرد ایران به انیمیشن به عنوان ابزار قدرت نرم [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 79-98]
 • سیاست‌گذاری فرهنگی تحلیل محتوای خط‌مشی‌های اقتصاد سینما در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی و ارزیابی اولویت‌ها و نتایج عملکرد آنها [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 35-55]
 • سیالیت موانعِ ارزیابی و ارزش‌گذاری اجرای موسیقی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 123-131]
 • سیاوچمانه موسیقی هورامان [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 114-91]
 • سیاوش در تخت جمشید سبک و ژانر در سینمای هنری ایران (موردکاوی فیلم‌های خشت و آینه، سیاوش در تخت جمشید، طبیعت بی‌جان و مرثیه) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 83-99]
 • سید مرتضی آوینی نسبت ماهیت سینما با دین و هویت ملی: رهیافتی انتقادی به دیدگاه‌های سید مرتضی آوینی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 45-60]
 • سینما بررسی دوازده اصل بازیگری در انیمیشن [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 99-81]
 • سینما موسیقی افتتاحیه در سینما [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 104-87]
 • سینما خودبازتابی و کارکردهای آن در سینما [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 87-102]
 • سینما تحلیل کارکرد اقتصادی سینما در عصر مشروطۀ ایران (۱۲۸۵ - ۱۳۰۵ ش/ ۱۹۰۶ - ۱۹۲۶ م) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 71-96]
 • سینما نسبت ماهیت سینما با دین و هویت ملی: رهیافتی انتقادی به دیدگاه‌های سید مرتضی آوینی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 45-60]
 • سینما چگونگی بازتاب شهر تهران در آثار سینمایی قبل از انقلاب اسلامی از منظر جامعه شناسی هنر [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 35-50]
 • سینما سینمای ایرانی به‌مثابه محمل اندیشه‌ورزی سیاسی: مطالعۀ سینمای 1332-1357 [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 51-68]
 • سینما تعامل دراماتیک فضا و معماری با تصویر سینمایی بر پایه‌ی بررسی تطبیقی آراء هانس بلتینگ در رسانه‌ی سینما مطالعه‌ی موردی: ادوارددست‌قیچی ساخته‌ی تیم برتون [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 63-81]
 • سینما تحلیلی بر سینمای دهه نود ایران به میانجی مفهوم طرد و ارتباط آن با امر زنانه مبتنی بر اندیشه ژولیا کریستوا [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 5-21]
 • سینما مطالعه‌ای بر بازنمایی مرگ در سینمای عباس کیارستمی بر اساس مفهوم مرگ در اندیشه هایدگر [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 37-51]
 • سینما تاثیر نظریه‌های خوداگاهی ماشین ها بر بازنمایی هوش مصنوعی در فیلم ها و سریال ها: مورد مطالعاتی فیلم اکس -ماشینا، سریال دنیای غرب و مینی سریال دِوز [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 105-119]
 • سینما واکاوی انگاره‌ها و پنداره‌های معمارانه در سینمای ابرقهرمانی دنیای مارول [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 101-121]
 • سینما. تکنولوژی. سایبورگ فیزیکی. سایبورگ ذهنی تجـلی سایبـورگ در سیـنما [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 77-90]
 • سینمای آنالوگ وضعیت واقعیت در گذر از سینمای آنالوگ به دیجیتال [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 68-55]
 • سینمای استعلایی بررسی کارکرد هنرهای آیینی ذن در فیلم بهار، تابستان، پاییز، زمستان و دوباره بهار [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 51-63]
 • سینمای استنلی کوبریک بحران عقلانیت ابزاری و نمود آن در سینمای استنلی کوبریک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 61-71]
 • سینمای ایران کارکردهای دراماتیک عمق میدان در سینمای ایران دهه ی 80 [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 66-51]
 • سینمای ایران کنش متقابل مرد و زن در ژانر کمدی رمانتیک سینمای ایران ) 1390 - 1369 [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 97-83]
 • سینمای ایران تحلیلی بر زیبایی شناسی حرکت دوربین در سینمای ایران دهه ‏ی 80 [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 49-66]
 • سینمای ایران نقش نظام خوراک به مثابه‌ی یک نظام نشانه‌ای با نگاهی به 10 فیلم از سینمای ایران [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 35-51]
 • سینمای ایران نظریه ی خاطره-زمان هانری برگسون و تأثیر آن بر روایت در سینمای معاصر ایران [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 55-72]
 • سینمای ایران تأثیرات حذف بلاغی در تدوین برخی از فیلم‌های سینمای ایران [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 95-110]
 • سینمای باروک درهم تنیدگی فولدهای فضایی و جسمانی در سینمای باروک [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 71-85]
 • سینمای پسامدرن بی پایانی، پایان بندی نوین در سینمای پسا مدرن با نگاهی به جاده مالهالند [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 87-109]
 • سینمای پست‌مدرن پاستیش، پست‌مدرنیسم، و سینمای تجاری نمونه مطالعاتی: سری سینمایی فیلم کینگ‌کونگ (King Kong) تهیه‌شده در سال‌های 1933، 1976، 2005 و2017 [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 65-81]
 • سینمای پست‌مدرن واکاوی مؤلفه‌های پست‌مدرنیسم در سینمای روی اندرسون [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 63-83]
 • سینمای جریان اصلی تحلیل شمایل شناسانه مفهوم شهر در سینمای مستقل و جریان اصلی جهان (2010-1980 میلادی) [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 89-75]
 • سینمای جهان تحلیل مناسبات نافرجام بِینافرهنگی در سه گانة روایی فیلم “ بلیتها" (اُلمی ، کیارستمی ،لوچ) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 86-71]
 • سینمای دیجیتال وضعیت واقعیت در گذر از سینمای آنالوگ به دیجیتال [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 68-55]
 • سینمای شرق بررسی کارکرد هنرهای آیینی ذن در فیلم بهار، تابستان، پاییز، زمستان و دوباره بهار [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 51-63]
 • سینمای کُرد برساخت هویت از طریق مکان در آثار فیلم‌سازان کرد [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 51-72]
 • سینمای کلاسیک شناخت و سینمای مدرن با نگاهی تحلیلی به سهگانهی میکلآنجلو آنتونیونی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 45-64]
 • سینمای کیارستمی تحلیل و بررسی فضاهای مورد استفاده در سینمای کیارستمی ازمنظر روح مکان بر اساس رویکرد پدیدارشناسی کریستین نوربرگ شولتز (نمونۀ موردی: سه‌گانۀ کوکر) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 53-65]
 • سینمای کیارستمی خوانش مؤلفه‌های ترکیبی معماری در سینمای کیارستمی با نگاه پدیدارشناسانه [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 5-20]
 • سینمای مؤلف بررسی تطبیقی ویژگی ها و ابعاد نظریه‏ ی مؤلف و نظریه ژانر فیلم [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 33-48]
 • سینمای مدرن ساختار سکانس پایانی در سینمای مدرن [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 73-57]
 • سینمای مدرن بررسی تاثیر معماری مدرن بر میزانسن های فیلم وقت بازی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 65-85]
 • سینمای مستقل تحلیل شمایل شناسانه مفهوم شهر در سینمای مستقل و جریان اصلی جهان (2010-1980 میلادی) [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 89-75]
 • سینمای مستند سینمای مستند باستان شناختی ایران [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 99-83]
 • سینمای مستند زیبایی‌شناسی مستند انعکاسی با تاکید بر آثار ارول موریس [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 39-50]
 • سینمای معناگرای ایران مطالعه تطبیقی «سینمای معناگرای ایران » از دو منظر: بومی گرایی و شرق شناسی (با رویکردی به فیلمهای: “زندگی و دیگر هیچ“؛ “رنگ خدا“؛ و “خیلی دور، خیلی نزدیک“) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 34-19]
 • سینمای ملی نسبت ماهیت سینما با دین و هویت ملی: رهیافتی انتقادی به دیدگاه‌های سید مرتضی آوینی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 45-60]
 • سینمای نما - فصل روایت‌شناسی سینمای نما - فصل در عصر دیجیتال با تاکید بر دو مفهوم ترتیب رویداد و دیرند مطالعه موردی: فیلم کشتی روسی [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 37-54]
 • سینمای هایبرید تحول بیانی سینمای هایبرید و بازتولید واقعیت مطالعه موردی: فیلم های کینگ کونگ ساخته شده در(1933)و (2005) [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 71-55]
 • سینمای هنری سبک و ژانر در سینمای هنری ایران (موردکاوی فیلم‌های خشت و آینه، سیاوش در تخت جمشید، طبیعت بی‌جان و مرثیه) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 83-99]

ش

 • شاه‌پی رنگ بازخوانی وحدت شخصیت در ساختار فیلم‌نامه‌های مبتنی بر شاه‌پیرنگ؛ مطالعۀ سازوکارهای تغییر و جایگزینی شخصیت اصلی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 97-112]
 • شب شناخت و سینمای مدرن با نگاهی تحلیلی به سهگانهی میکلآنجلو آنتونیونی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 45-64]
 • شب‌های روشن مطالعه پرسه زنیِ والتر بنیامین در فیلمهای بلند داستانی ایرانی از ابتدای دهه هفتاد تا نیمه دهه نود خورشیدی، مطالعه موردی: فیلم «شبهای روشن» [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 37-53]
 • شبیه خوانی (تعزیه) گفت وگوی ادیان در شبیه خوانی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 17-5]
 • شخصیت نکاتی پیرامون بازیگری در انیمیشن [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 64-49]
 • شخصیت زبان جنسیتی و نقش آن در خلق کنش و شخصیت در درام‌های رادیویی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 5-16]
 • شخصیت اصلی بازخوانی وحدت شخصیت در ساختار فیلم‌نامه‌های مبتنی بر شاه‌پیرنگ؛ مطالعۀ سازوکارهای تغییر و جایگزینی شخصیت اصلی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 97-112]
 • شخصیت‌پردازی کارکردهای استفاده از نقاب و تمهید آندروژنی در پرداخت شخصیت در نمایشنامه‌های معاصر ایران [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 5-21]
 • شخصیت های انیمیشن بررسی ساختار فرمی انیمیشن‏های بی‏کلام در دوران طلایی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 83-96]
 • شدرغو روابط متقابل میان سازهای موسیقایی ایران و چین [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 113-126]
 • شر قشناسی مطالعه تطبیقی «سینمای معناگرای ایران » از دو منظر: بومی گرایی و شرق شناسی (با رویکردی به فیلمهای: “زندگی و دیگر هیچ“؛ “رنگ خدا“؛ و “خیلی دور، خیلی نزدیک“) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 34-19]
 • شرق شناسی رویکردهای شرق شناسانه در آثار دبوسی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 117-131]
 • ششتمد سبزوار آیین نمایشی شیر در ششتمد سبزوار: بازنمایی جهان‌بینی‌ها و ارزش‌های فرهنگی در آیین [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 35-48]
 • شعر موج نو «زیباشناسی موج‌نوی سینمای ایران» واکاوی دسته‌بندی‌های سبکی و زیباشناسانه موج‌نوی سینمای ایران و ارتباط با ادبیات و هنر نوگرای ایران. [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 47-63]
 • شعر و موسیقی تکیه و آهنگ در موسیقی آوازی ایران ضرورت‌ها و روش‌ها [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 117-131]
 • شکل نهادینه سازی بررسی ساز‏و‏کار خُرد قدرت فوکو در نمایش‏نامه‏ی تنها راه ممکن [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 1-13]
 • شگردهای بصری زیبایی‌شناسی فرم دیداری در فیلم‌های بهرام توکلی (با بررسی سه فیلم پرسه در مه، اینجا بدون من و آسمان زرد کم‌عمق) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 61-75]
 • شلومیت ریمون-کنان زمان و شخصیت در فیلم جدایی نادر از سیمین اثر اصغر فرهادی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 73-88]
 • شناخ تشناسی بازنمایی سینمایی واقعیت در دو رویکرد پدیدارشناسی و متافیزیک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 55-39]
 • شنیدار صحنه‌ای دراماتورژی صوتی: بدن های صوتی بر صحنه های شنیداری و شنیدار صحنه ای در تئاتر پست دراماتیک [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 19-33]
 • شهر برساخت هویت از طریق مکان در آثار فیلم‌سازان کرد [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 51-72]
 • شهر اشباح تلفیق تک اسطوره‏ ی سفر قهرمان و کهن الگوی زن وحشی در انیمیشن ژاپنی شهر اشباح (2001) [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 79-93]
 • شهر پساصنعت تحلیل شمایل شناسانه مفهوم شهر در سینمای مستقل و جریان اصلی جهان (2010-1980 میلادی) [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 89-75]
 • شهرتهران چگونگی بازتاب شهر تهران در آثار سینمایی قبل از انقلاب اسلامی از منظر جامعه شناسی هنر [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 35-50]
 • شهریار تأثیر آموزه‌های ماکیاولّی بر شکسپیر در ترسیم شخصیتِ شاه‌تَبارانِ نمایشنامۀ هملت [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 5-21]
 • شیزوآنالیز درآمدی بر فهم تئاتر از منظر شیزوآنالیز دلوز [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 5-20]
 • شیطان پژوهشی در ویژگی‌های نمادین نقاره در دیلمان (استان گیلان) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 135-153]
 • شیوه‌های اجرایی عناصر ارتباطی بررسی «کارکرد» و «شیوه‌های اجرایی» عناصر ارتباطی در گوشه‌های دستگاه همایون از ردیف میرزاعبدالله [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 123-141]
 • شیوۀ نوازندگی کسایی شیوۀ نوازندگی استاد حسن کسایی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 101-115]

ص

 • صحنه‌های آغاز کارکردهای بیانی مقدمه و صحنه‌های آغازین در فیلمنامه گذشته اثر اصغر فرهادی با رویکرد نئوفرمالیسم [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 53-72]
 • صحنه‌ی شنیداری دراماتورژی صوتی: بدن های صوتی بر صحنه های شنیداری و شنیدار صحنه ای در تئاتر پست دراماتیک [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 19-33]
 • صفویان مطالعه سازهای زهی-کمانی(آرشه‌ای) در عصر صفویان و گورکانیان با نگاهی بر نگارگری [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 95-113]
 • صنایع فرهنگی بنیان‌های سیاست‌گذاری رسانه‌ای در انیمیشن؛ مطالعه‌ای بر رویکرد ایران به انیمیشن به عنوان ابزار قدرت نرم [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 79-98]
 • صنایع فرهنگی تحلیل محتوای خط‌مشی‌های اقتصاد سینما در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی و ارزیابی اولویت‌ها و نتایج عملکرد آنها [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 35-55]
 • صنعت سینما عوامل موثر بر شکل گیری زنجیره ارزش در صنعت سینمای ایران [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 137-143]

ض

 • ضابطه‌مندی ضوابط موسیقایی فرامرز پایور [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 93-115]
 • ضد رئالیسم ضد رئالیسم، زبان، و امر مسلط در اولئانا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 47-33]

ط

 • طبقات اجتماعی بررسی نظریه های معاصر جامعه شناسی درباره ذوق هنری و لایه بندی اجتماعی و سنجش مصرف موسیقی دانشجویان دانشگاه های تهران [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 129-113]
 • طبقه‌بندی علوم سنخ‌شناسی متون موسیقایی ایران [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 45-60]
 • طبیعت بی جان سبک و ژانر در سینمای هنری ایران (موردکاوی فیلم‌های خشت و آینه، سیاوش در تخت جمشید، طبیعت بی‌جان و مرثیه) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 83-99]
 • طراحی شخصیت تأثیر تکنیک کات اوت در طراحی شخصیت و حرکت بخشی در انیمیشن ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 124-101]
 • طراحی صحنه اندیشه ی استعاری در طراحی صحنه [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 27-15]
 • طرح صنعتی مالکیت مشاع هنرهای نمایشی( عروسک) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 5-15]
 • طرح و نقش بررسی تصویر ساز عود و نوازندگان روی آثار سفالی و فلزی دورۀ سلجوقی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 117-126]
 • طرد تحلیلی بر سینمای دهه نود ایران به میانجی مفهوم طرد و ارتباط آن با امر زنانه مبتنی بر اندیشه ژولیا کریستوا [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 5-21]
 • طغیان سینمای ایرانی به‌مثابه محمل اندیشه‌ورزی سیاسی: مطالعۀ سینمای 1332-1357 [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 51-68]
 • طقطوقه به سوی نظریه ای تازه دربارة موسیقی مردم پسند [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 132-119]
 • طنز تولد تراژدی از روح طنز: هویت و ژانر در نمایشنامه های نجف بیگ وزیرف [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 22-5]
 • طنز برآمده از متن بازی طنز در بازی های ویدیویی خشن و ارزیابی مخاطب ایرانی از آن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 73-91]
 • طنز درون متن بازی طنز در بازی های ویدیویی خشن و ارزیابی مخاطب ایرانی از آن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 73-91]
 • طنز دوستانه طنز در بازی های ویدیویی خشن و ارزیابی مخاطب ایرانی از آن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 73-91]
 • طنز کلامی طنز کلامی در آثار نمایشی وودی آلن: رویکردی تحلیل گفتمانی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 51-69]

ع

 • عالم رهیافتی پدیدارشناختی - هرمنوتیک نسبت به سینما [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 62-47]
 • عباس کیارستمی تحلیل مناسبات نافرجام بِینافرهنگی در سه گانة روایی فیلم “ بلیتها" (اُلمی ، کیارستمی ،لوچ) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 86-71]
 • عباس کیارستمی مطالعه‌ای بر بازنمایی مرگ در سینمای عباس کیارستمی بر اساس مفهوم مرگ در اندیشه هایدگر [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 37-51]
 • عرفان اسلامی چگونگی بیان مضامین عرفان اسلامی در موسیقی اصیل ایرانی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 113-101]
 • عروسک مالکیت مشاع هنرهای نمایشی( عروسک) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 5-15]
 • عشق فائدرا تحلیل روانکاوانة نمایشنامه های عشق فائدرا و پاک شده از سارا کین با تأکید بر مراحل سه گانه در نظریات شخصیتی ژاک لکان [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 5-22]
 • عصر مشروطه تحلیل کارکرد اقتصادی سینما در عصر مشروطۀ ایران (۱۲۸۵ - ۱۳۰۵ ش/ ۱۹۰۶ - ۱۹۲۶ م) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 71-96]
 • عقلانیت ابزاری بحران عقلانیت ابزاری و نمود آن در سینمای استنلی کوبریک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 61-71]
 • علمی- تخیلی تاثیر نظریه‌های خوداگاهی ماشین ها بر بازنمایی هوش مصنوعی در فیلم ها و سریال ها: مورد مطالعاتی فیلم اکس -ماشینا، سریال دنیای غرب و مینی سریال دِوز [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 105-119]
 • علیرضا مشایخی واکاوی قطعه «در جست‌وجوی زمان از دست رفته» اثر علیرضا مشایخی با تکیه بر تئوری‌مکمل [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 61-78]
 • عمق میدان کارکردهای دراماتیک عمق میدان در سینمای ایران دهه ی 80 [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 66-51]
 • عناصر آواز ایرانی طبقه‌بندی الگوهای تحریر در ردیف آواز ایرانی بر اساس نمونه‌های اجرایی محمدرضا شجریان [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 89-101]
 • عوامل آموزشی بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش عالی هنر در ایران (از دیدگاه اعضای هیئت علمی هنرهای نمایشی) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 5-21]
 • عوامل تولید بررسی و تحلیل تطبیقی شاخص های تأثیرگذار بر مدیریت تولید فیلم انیمیشن و فیلم زنده )از منظر کارگردانی( [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 118-99]

غ

 • غرب حقیقی نمایشنامۀ غرب حقیقی و نسبت آن با گفتمان رؤیای آمریکایی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 21-34]
 • غنا تقابل گفتمانی در موسیقی قرن سوم: براساس کتاب الملاهی و اسمائها من قبل الموسیقی [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 111-125]

ف

 • فرافیلم خودبازتابی و کارکردهای آن در سینما [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 87-102]
 • فرامرز پایور ضوابط موسیقایی فرامرز پایور [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 93-115]
 • فرانسوا لیوتار تجلی ادبیات پست مدرن در نمایشنامه های علمی با تأکید بر نمایشنامه ‏ی آرکادیا اثر تام استوپارد [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 5-20]
 • فُرتینبراس تأثیر آموزه‌های ماکیاولّی بر شکسپیر در ترسیم شخصیتِ شاه‌تَبارانِ نمایشنامۀ هملت [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 5-21]
 • فردریش نیچه تحلیل و بررسی اپرای دیونیزُس اثر ولفگانگ ریم؛ روایت داستانی و نمادگزینی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 97-112]
 • فُرسی کاوشی در نمایشنامه ی آرامسایشگاهِ فُرسی از دریچه ی نوتاریخ‏گرایی (تاریخ‏گرایی نو) [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 17-30]
 • فرم بررسی فرم، مد و هارمونی در قطعه ی پروانه اثر امانوئل ملیک-اصلانیان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 127-142]
 • فرم اولیه شیوه های بکارگیری مجموعه های صوتی در موسیقی آتنال [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 112-105]
 • فرم دیداری زیبایی‌شناسی فرم دیداری در فیلم‌های بهرام توکلی (با بررسی سه فیلم پرسه در مه، اینجا بدون من و آسمان زرد کم‌عمق) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 61-75]
 • فرم فیلم بررسی ساختار فرمی انیمیشن‏های بی‏کلام در دوران طلایی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 83-96]
 • فرم نمایشی تحلیل ساختاری فرم‌های پیرنگ نمایشی نمونۀ مطالعاتی؛ هیولاخوانی (نغمه ثمینی) و کبوتری ناگهان (محمدچرمشیر) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 5-20]
 • فرم های موسیقی هورامان موسیقی هورامان [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 114-91]
 • فرهادی واکاوی نسبت میان چهره و اخلاق در سینما در چارچوب آرای امانوئل لویناس مطالعۀ موردی: دو فیلم کلوزآپ و جدایی نادر از سیمین [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 65-77]
 • فرهنگ بررسی جنبه های نمایشی در آ یینها و رسم های مردم کمیجان ایران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 17-5]
 • فرهنگ بررسی تطبیقی دو ترجمة اتللو با رو یکرد نشانه شناسی فرهنگی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 36-23]
 • فرهنگ دینی نسبت ماهیت سینما با دین و هویت ملی: رهیافتی انتقادی به دیدگاه‌های سید مرتضی آوینی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 45-60]
 • فرهنگ گیلان پژوهشی در ویژگی‌های نمادین نقاره در دیلمان (استان گیلان) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 135-153]
 • فروید بررسی نمایشنامه (جشن تولد)هارولد پینتر از منظر روانکاوی ژاک لکان [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 19-5]
 • فضا بررسی استحاله ی مکانی در نمایشنامه ی کانال کمیل: رویکرد نشانه-معناشناختی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 46-35]
 • فضا سه خوانش از ایده‌ی «گلدونه»، در نمایشنامه «گلدونه خانوم» اسماعیل خلج [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 49-62]
 • فضاـ زمان نقد جغرافیایی فضای کربلا در فیلم‌: «روز واقعه»، «کربلا»، «هیهات» [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 55-75]
 • فضاـ زمانمندی نقد جغرافیایی فضای کربلا در فیلم‌: «روز واقعه»، «کربلا»، «هیهات» [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 55-75]
 • فضاسازی فضاسازی در نمایش رادیویی؛ «تحلیل نشانه‌شناختی فضا در نمایش رادیویی» [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 5-22]
 • فضای ذهنی زیبایی‌شناسی فرم دیداری در فیلم‌های بهرام توکلی (با بررسی سه فیلم پرسه در مه، اینجا بدون من و آسمان زرد کم‌عمق) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 61-75]
 • فضای کربلا نقد جغرافیایی فضای کربلا در فیلم‌: «روز واقعه»، «کربلا»، «هیهات» [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 55-75]
 • فضای معماری خوانش مؤلفه‌های ترکیبی معماری در سینمای کیارستمی با نگاه پدیدارشناسانه [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 5-20]
 • فعل نقش مفهوم انتخاب مستقل و اصالت وجودی در نمایشنامه فعل از منظر هایدگر [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 5-21]
 • فقدان بررسی هویت شخصیت‌های نمایشنامۀ نفرین طبقۀ گرسنه اثر «سم شپرد» بر اساس نظریات «ژاک لکان» [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 21-36]
 • فلاکسوس نقش مفهوم همزمانی جان کیج در ترکیب هنرها در جنبش فلاکسوس (مطالعه ی موردی: 60-1950) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 89-107]
 • فلسفه تئاتر درآمدی بر فهم تئاتر از منظر شیزوآنالیز دلوز [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 5-20]
 • فلسفه سینما رهیافتی پدیدارشناختی - هرمنوتیک نسبت به سینما [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 62-47]
 • فلسفه و تئاتر سکوت یا اجتناب اجرایی دریدا؛ تأملی انتقادی بر فاصلة نظری تئاتر آرتو و بِکت [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 53-37]
 • فلسف هی فیلم بررسی امکان وقوع «رویداد حقیقت » در سینما در طریق تفکر هایدگر [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 82-67]
 • فلسفۀ غرب نسبت ماهیت سینما با دین و هویت ملی: رهیافتی انتقادی به دیدگاه‌های سید مرتضی آوینی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 45-60]
 • فن‌آوری نوین رسانه‌ای بررسی نقش فن‌آوری نوین رسانه‌ای در تولید فیلم‌های مستند با موضوع حیات وحش [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 65-79]
 • فناوری / تکنولوژی انیمیشن تأثیر فناوری رایانه بر زیبایی شناسی هنر انیمیشن [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 100-87]
 • فناوری و هنر تأثیر فناوری رایانه بر زیبایی شناسی هنر انیمیشن [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 100-87]
 • فن شعر جنبه‌های اخلاقی کاتارسیس تراژیک در پیوند با کاتارسیس موسیقایی نزد ارسطو [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 27-43]
 • فولدهای درهم تافته درهم تنیدگی فولدهای فضایی و جسمانی در سینمای باروک [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 71-85]
 • فیلم نگرهی کارکردی به جلوههای صوتی فیلم [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 65-82]
 • فیلم شناخت و تحلیل تن فیلم در سینمای کیارستمی از منظر پدیدارشناسی فیلم ویوین سوبچاک [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 65-77]
 • فیلم انیمیشن بررسی و تحلیل تطبیقی شاخص های تأثیرگذار بر مدیریت تولید فیلم انیمیشن و فیلم زنده )از منظر کارگردانی( [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 118-99]
 • فیلم تاریخی سینما و تاریخ‏نگاری: گفتمان «گونه‏ ی فیلم تاریخی» [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 31-44]
 • فیلم جویندگان روایت اسطورهای در فیلم داستانی با بررسی فیلم جویندگان [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 67-78]
 • فیلم داستانی بی پایانی، پایان بندی نوین در سینمای پسا مدرن با نگاهی به جاده مالهالند [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 87-109]
 • فیلم زنده بررسی و تحلیل تطبیقی شاخص های تأثیرگذار بر مدیریت تولید فیلم انیمیشن و فیلم زنده )از منظر کارگردانی( [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 118-99]
 • فیلم ژانری بررسی تطبیقی ویژگی ها و ابعاد نظریه‏ ی مؤلف و نظریه ژانر فیلم [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 33-48]
 • فیلم ساحره خوانش فیلم “ ساحره“ از منظر مباحث لکان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 46-35]
 • فیلم ساعتها پنجره های کانون شدگی: بررسی مکانیسم “پنجره های کانون شدگی” راوی در فیلم ساعتها اثر استفان دالدری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 76-65]
 • فیلم « سایه‌های بلند باد» روایت شناسی تطبیقی داستان معصوم اول هوشنگ گلشیری و فیلم سایه های بلند باد بهمن فرمان آرا بر اساس آراء ژرار ژنت [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 5-17]
 • فیلم شهری مطالعه پرسه زنیِ والتر بنیامین در فیلمهای بلند داستانی ایرانی از ابتدای دهه هفتاد تا نیمه دهه نود خورشیدی، مطالعه موردی: فیلم «شبهای روشن» [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 37-53]
 • فیلم قیصر رد پای گاو اسطوره ای در سینمای ایران: نمونه نقد اسطوره محور [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 111-126]
 • فیلم گاو رد پای گاو اسطوره ای در سینمای ایران: نمونه نقد اسطوره محور [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 111-126]
 • فیلم مستند بررسی نقش فن‌آوری نوین رسانه‌ای در تولید فیلم‌های مستند با موضوع حیات وحش [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 65-79]
 • فیلم مستند باستان شناختی سینمای مستند باستان شناختی ایران [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 99-83]
 • فیلم مستند حیات وحش بررسی نقش فن‌آوری نوین رسانه‌ای در تولید فیلم‌های مستند با موضوع حیات وحش [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 65-79]
 • فیلم‌نامه تحلیل روایت مکان و مناسبات سوژه با آن در برداشتی پدیدارشناسانه از متن فیلم‌نامه «داستان توکیو» [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 71-99]
 • فیلم نامه بازخوانی وحدت شخصیت در ساختار فیلم‌نامه‌های مبتنی بر شاه‌پیرنگ؛ مطالعۀ سازوکارهای تغییر و جایگزینی شخصیت اصلی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 97-112]
 • فیلمنامه بررسی اقتباس از متون ادبی در تصویر متحرک [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 54-39]
 • فیلم‌های فارسی راهبردهای زبانی در بازنمایی خشونت در ژانر درام اجتماعی فیلم‌های فارسی: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی (تحلیل موردی 3 فیلم سینمایی) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 27-47]

ق

 • قاجاریه تحلیل کارکرد اقتصادی سینما در عصر مشروطۀ ایران (۱۲۸۵ - ۱۳۰۵ ش/ ۱۹۰۶ - ۱۹۲۶ م) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 71-96]
 • قالی‌شویان مطالعۀ ریشه‌های مشارکت متناقض‌نما در نمایشگری‌های کاروانی نمونۀ موردی قالی‌شویان مشهد اردهال کاشان [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 5-19]
 • قدرت نرم بنیان‌های سیاست‌گذاری رسانه‌ای در انیمیشن؛ مطالعه‌ای بر رویکرد ایران به انیمیشن به عنوان ابزار قدرت نرم [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 79-98]
 • قرائت تنگاتنگ تحلیل زمان روایی و کانونی‌سازی در نمایشنامه قصهِ غریبِ سفرِ شادِ شینِ شادِ... براساس نظریات ژرار ژنت [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 23-35]
 • قرن‌بیست‌و‌یکم معناکاوی پرفورمنس‌آرت‌های غیرتکنولوژیک هنرمندان ایرانی مقیم امریکا بر مبنای دیدگاه ژولیا کریستوا (دو دهه اول قرن بیست و یک میلادی) [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 23-39]
 • قضاوت اخلاقی نقش دکوپاژ در سوگیری و قضاوت اخلاقی مخاطب با مطالعۀ دو فیلم آژانس شیشه‌ای و جدایی نادر از سیمین [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 47-65]
 • قضاوت موسیقایی سبکی بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فرهنگی و اقتصادی با قضاوت موسیقایی (با تأکید بر هنرجویان موسیقی شهر شیراز) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 111-129]
 • قضاوت موسیقایی محتوایی بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فرهنگی و اقتصادی با قضاوت موسیقایی (با تأکید بر هنرجویان موسیقی شهر شیراز) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 111-129]
 • قفس آهنین بحران عقلانیت ابزاری و نمود آن در سینمای استنلی کوبریک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 61-71]
 • قلندرخونه بررسی مفهوم قهرمان تراوئراشپیل از منظر والتر بنیامین در نمایشنامه‌های مرگ یزدگرد اثر بهرام بیضایی، خواب در فنجان خالی اثر نغمه ثمینی و قلندرخونه اثر ایرج صغیری [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 73-88]
 • قهرمان تراوئراشپیل بررسی مفهوم قهرمان تراوئراشپیل از منظر والتر بنیامین در نمایشنامه‌های مرگ یزدگرد اثر بهرام بیضایی، خواب در فنجان خالی اثر نغمه ثمینی و قلندرخونه اثر ایرج صغیری [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 73-88]
 • قوم کُرد واکاوی جایگاه نماد و نمادپردازی در مراسم آیینی-نمایشی «چَمر» (مطالعه ی موردی بر روی قوم کرد در غرب ایران) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 5-21]

ک

 • کاتارسیس بررسی تراژدی در اورتور فانتزی رومئو و ژولیت چایکوفسکی بر مبنای الگوی فریتاگ [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 101-115]
 • کاتارسیس تراژیک جنبه‌های اخلاقی کاتارسیس تراژیک در پیوند با کاتارسیس موسیقایی نزد ارسطو [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 27-43]
 • کاتارسیس موسیقایی جنبه‌های اخلاقی کاتارسیس تراژیک در پیوند با کاتارسیس موسیقایی نزد ارسطو [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 27-43]
 • کا ت اوت تأثیر تکنیک کات اوت در طراحی شخصیت و حرکت بخشی در انیمیشن ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 124-101]
 • کاراکتر بررسی دوازده اصل بازیگری در انیمیشن [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 99-81]
 • کاراکتر نکاتی پیرامون بازیگری در انیمیشن [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 64-49]
 • کارکرد تحلیل کارکرد اقتصادی سینما در عصر مشروطۀ ایران (۱۲۸۵ - ۱۳۰۵ ش/ ۱۹۰۶ - ۱۹۲۶ م) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 71-96]
 • کارکرد تنشی تحلیل بازنمایی سکوت بر اساس کارکرد تنشی گفتمان در سینمای کیشلوفسکی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 65-80]
 • کارکرد عناصر ارتباطی بررسی «کارکرد» و «شیوه‌های اجرایی» عناصر ارتباطی در گوشه‌های دستگاه همایون از ردیف میرزاعبدالله [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 123-141]
 • کارگاه نمایش تحلیل زمان روایی و کانونی‌سازی در نمایشنامه قصهِ غریبِ سفرِ شادِ شینِ شادِ... براساس نظریات ژرار ژنت [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 23-35]
 • کارگردانی بررسی و تحلیل تطبیقی شاخص های تأثیرگذار بر مدیریت تولید فیلم انیمیشن و فیلم زنده )از منظر کارگردانی( [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 118-99]
 • کارناوال بازتاب مفهوم کارناوالی باختین در نمایش های تخت حوضی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 21-33]
 • کاروان‌های نمایشی مطالعۀ ریشه‌های مشارکت متناقض‌نما در نمایشگری‌های کاروانی نمونۀ موردی قالی‌شویان مشهد اردهال کاشان [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 5-19]
 • کانسپت واکاوی انگاره‌ها و پنداره‌های معمارانه در سینمای ابرقهرمانی دنیای مارول [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 101-121]
 • کانون پنجره های کانون شدگی: بررسی مکانیسم “پنجره های کانون شدگی” راوی در فیلم ساعتها اثر استفان دالدری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 76-65]
 • کبوتری ناگهان تحلیل ساختاری فرم‌های پیرنگ نمایشی نمونۀ مطالعاتی؛ هیولاخوانی (نغمه ثمینی) و کبوتری ناگهان (محمدچرمشیر) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 5-20]
 • کتاب الملاهی تقابل گفتمانی در موسیقی قرن سوم: براساس کتاب الملاهی و اسمائها من قبل الموسیقی [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 111-125]
 • کردستان عراق بررسی مفهوم و ساختار مُدالِ مقام در موسیقی کردستان عراق (تجزیه وتحلیل دو مقام ا لله‌وَیسی و آی آی) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 99-123]
 • کریستین نوربرگ شولتز تحلیل و بررسی فضاهای مورد استفاده در سینمای کیارستمی ازمنظر روح مکان بر اساس رویکرد پدیدارشناسی کریستین نوربرگ شولتز (نمونۀ موردی: سه‌گانۀ کوکر) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 53-65]
 • کسوف شناخت و سینمای مدرن با نگاهی تحلیلی به سهگانهی میکلآنجلو آنتونیونی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 45-64]
 • کشتی روسی روایت‌شناسی سینمای نما - فصل در عصر دیجیتال با تاکید بر دو مفهوم ترتیب رویداد و دیرند مطالعه موردی: فیلم کشتی روسی [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 37-54]
 • کلادیوس تأثیر آموزه‌های ماکیاولّی بر شکسپیر در ترسیم شخصیتِ شاه‌تَبارانِ نمایشنامۀ هملت [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 5-21]
 • کلاریسا استس تلفیق تک اسطوره‏ ی سفر قهرمان و کهن الگوی زن وحشی در انیمیشن ژاپنی شهر اشباح (2001) [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 79-93]
 • کلیدداران تحلیل انگاره‌های پسااستعماری در نمایشنامۀ کلیدداران اثر میلان کوندرا [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 39-53]
 • کلید‏واژه‏ ها: آیزر خوانش عروسک‏های نمایشی بر اساس نظریه زیبایی‏ شناسی دریافت آیزر [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 21-31]
 • کلید واژه‏ها: انیمیشن های بدون کلام بررسی ساختار فرمی انیمیشن‏های بی‏کلام در دوران طلایی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 83-96]
 • کلید‏واژه ‏ها: پست‌مدرنیسم تجلی ادبیات پست مدرن در نمایشنامه های علمی با تأکید بر نمایشنامه ‏ی آرکادیا اثر تام استوپارد [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 5-20]
 • کلید واژه‏ ها: تاریخ‏گرایی نو کاوشی در نمایشنامه ی آرامسایشگاهِ فُرسی از دریچه ی نوتاریخ‏گرایی (تاریخ‏گرایی نو) [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 17-30]
 • کلید واژه ها: تفسیر چگونگی تاثیر مطالعات جانبی بر درک محتوای پارتیتور، تفسیر و باز خلق در اجرای ارکستر(با تمرکز بر باله پتروشکا اثر ایگور استراوینسکی) [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 111-127]
 • کلید‏واژه‏ ها: جوزف کمبل تلفیق تک اسطوره‏ ی سفر قهرمان و کهن الگوی زن وحشی در انیمیشن ژاپنی شهر اشباح (2001) [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 79-93]
 • کلیدواژه‏ ها: حرکت دوربین تحلیلی بر زیبایی شناسی حرکت دوربین در سینمای ایران دهه ‏ی 80 [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 49-66]
 • کلید‏واژه‏ها: دانش/قدرت بررسی ساز‏و‏کار خُرد قدرت فوکو در نمایش‏نامه‏ی تنها راه ممکن [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 1-13]
 • کلید‏واژه ‏ها: سینما سینما و تاریخ‏نگاری: گفتمان «گونه‏ ی فیلم تاریخی» [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 31-44]
 • کلید‏واژه ‏ها: سینما بررسی تطبیقی ویژگی ها و ابعاد نظریه‏ ی مؤلف و نظریه ژانر فیلم [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 33-48]
 • کلید‏واژهها: صنعت موسیقی ایران سنجش چگونگی تغییر ذائقه و سبک شنیداری عمومی موسیقایی در ایران بین سال‏های 1387تا 1389 بر مبنای آلبوم‏های منتشر شده و اجرای کنسرت‏ها [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 97-104]
 • کلید‏واژه‏ ها: کنسرت شکل‏ گیری کنسرت در دوران قاجار [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 95-109]
 • کلید‏واژه‏ ها: کول فرح بررسی تطبیقی سازها و نوازندگان در نقش ‏برجسته‏ های I، III و IV کول فرح در هزاره‏ ی اول پیش از میلاد (ایلامی نو) [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 111-127]
 • کلیدواژهها: مدرنیسم شناخت و سینمای مدرن با نگاهی تحلیلی به سهگانهی میکلآنجلو آنتونیونی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 45-64]
 • کلید‏واژه‏ها: مصرف موسیقایی تبیین جامعه‏شناختی گرایش جوانان تهرانی به مصرف موسیقی مردم‏پسند بر اساس سن و جنس [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 105-118]
 • کلید‏واژه ‏ها: مفهوم مبدأ روایت اسطورهای در فیلم داستانی با بررسی فیلم جویندگان [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 67-78]
 • کلیدواژه‏ها: نگرهی کارکردی نگرهی کارکردی به جلوههای صوتی فیلم [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 65-82]
 • کلیشه های جنسیتی تحلیل نشانه‌شناختی کلیشه‌های جنسیتی و پایگاه اجتماعی در دو فیلم برف روی کاج‌ها و یه حبه قند [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 49-64]
 • کمدی ریخت شناسی کهن الگویی شخصیتهای کمدی معاصر ایرانی بر اساس نظریات نورتروپ فرای [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 50-33]
 • کمدی تولد تراژدی از روح طنز: هویت و ژانر در نمایشنامه های نجف بیگ وزیرف [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 22-5]
 • کمدی گونه شناسی نمایش نامۀ «سلطان مار» بر اساس نظریۀ میتوس «فرای» [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 5-18]
 • کمدی رمانتیک کنش متقابل مرد و زن در ژانر کمدی رمانتیک سینمای ایران ) 1390 - 1369 [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 97-83]
 • کمیجان بررسی جنبه های نمایشی در آ یینها و رسم های مردم کمیجان ایران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 17-5]
 • کنترپوان تحلیل رویکرد محمدرضا درویشی در تنظیم قطعه‌ی گنبد مینا اثر پرویز مشکاتیان، از منظر تغییرات مُدال، هارمونی و کنترپوان [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 113-126]
 • کنسرت موسیقی در ایران سنجش چگونگی تغییر ذائقه و سبک شنیداری عمومی موسیقایی در ایران بین سال‏های 1387تا 1389 بر مبنای آلبوم‏های منتشر شده و اجرای کنسرت‏ها [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 97-104]
 • کنش بررسی تطبیقی اکسنت ها در کنش های پریودیک درام و موسیقی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 106-93]
 • کنش زبان جنسیتی و نقش آن در خلق کنش و شخصیت در درام‌های رادیویی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 5-16]
 • کنش مبتنی بر هدف بحران عقلانیت ابزاری و نمود آن در سینمای استنلی کوبریک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 61-71]
 • کهن الگوی زن وحشی تلفیق تک اسطوره‏ ی سفر قهرمان و کهن الگوی زن وحشی در انیمیشن ژاپنی شهر اشباح (2001) [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 79-93]
 • کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر تأثیر نمایش خلاق در بازیابی و توسعه مهارت و نگرش خلاق کودکان کم ‏توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 8-21]
 • کوکر خوانش مؤلفه‌های ترکیبی معماری در سینمای کیارستمی با نگاه پدیدارشناسانه [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 5-20]
 • کیارستمی شناخت و تحلیل تن فیلم در سینمای کیارستمی از منظر پدیدارشناسی فیلم ویوین سوبچاک [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 65-77]
 • کیارستمی واکاوی نسبت میان چهره و اخلاق در سینما در چارچوب آرای امانوئل لویناس مطالعۀ موردی: دو فیلم کلوزآپ و جدایی نادر از سیمین [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 65-77]
 • کیشلوفسکی تحلیل بازنمایی سکوت بر اساس کارکرد تنشی گفتمان در سینمای کیشلوفسکی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 65-80]
 • کیفیت بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش عالی هنر در ایران (از دیدگاه اعضای هیئت علمی هنرهای نمایشی) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 5-21]
 • کیم کی‌دوک بررسی کارکرد هنرهای آیینی ذن در فیلم بهار، تابستان، پاییز، زمستان و دوباره بهار [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 51-63]
 • کینگ کونگ تحول بیانی سینمای هایبرید و بازتولید واقعیت مطالعه موردی: فیلم های کینگ کونگ ساخته شده در(1933)و (2005) [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 71-55]
 • کینگ کونگ پاستیش، پست‌مدرنیسم، و سینمای تجاری نمونه مطالعاتی: سری سینمایی فیلم کینگ‌کونگ (King Kong) تهیه‌شده در سال‌های 1933، 1976، 2005 و2017 [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 65-81]
 • کینه استتیک نظریه‌های مونتاژ اسلاوکو ورکاپیچ و سرگئی آیزنشتاین [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 53-63]

گ

 • گالونُف بازشناسی نخستین نسخۀ مکتوبِ خیمه‌شب‌بازی در ایران [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 17-34]
 • گاملان رویکردهای شرق شناسانه در آثار دبوسی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 117-131]
 • گاو یکتاآفریده رد پای گاو اسطوره ای در سینمای ایران: نمونه نقد اسطوره محور [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 111-126]
 • گذشته کارکردهای بیانی مقدمه و صحنه‌های آغازین در فیلمنامه گذشته اثر اصغر فرهادی با رویکرد نئوفرمالیسم [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 53-72]
 • گرافیتی انیمیشن پست مدرن مطالعه ای بر انیمیشن های خارج از استودیو [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 89-75]
 • گراند هتل شکل‏ گیری کنسرت در دوران قاجار [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 95-109]
 • گراوورسازی غرب بررسی تأثیرات روان‌پالایی در موسیقی و ادبیات نمایشی و بازتاب آن درنقاشی و گراوورسازی غرب [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 113-133]
 • گستره ی سه نغمه ای ساختار بحرِ طویل در موسیقی و شعر )بررسی تطبیقی سه گونه بحر طویل در حوز ه ی موسیقی نواحی و موسیقی عامه پسند ایران( [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 141-121]
 • گسترۀ صوتی تعدد گستره ها و ناحیه های صوتی در محدودۀ صوتی آوازخوانان مرد موسیقی ایرانی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 61-77]
 • گفتار روی تصویر گفتار روی تصویر و بررسی کارکردهای آن در فیلم های داستانی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 70-55]
 • گفتمان بررسی استحاله ی مکانی در نمایشنامه ی کانال کمیل: رویکرد نشانه-معناشناختی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 46-35]
 • گفتمان کاوشی در نمایشنامه ی آرامسایشگاهِ فُرسی از دریچه ی نوتاریخ‏گرایی (تاریخ‏گرایی نو) [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 17-30]
 • گفتمان بازنمایی گفتمان زن باوری در قهرمان پردازی انیمیشن های دلیر(2012) و موآنا (2016) [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 101-117]
 • گفتمان فوکویی بررسی تطبیقی دو فیلم اینک آخرالزمان و راننده تاکسی بر اساس مفهوم خشونت در گفتمان فوکویی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 67-81]
 • گفت و واگفت «گفت و واگفت» در ساز‌آرایی سازهای ایرانی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 41-63]
 • گلدونه‌خانوم سه خوانش از ایده‌ی «گلدونه»، در نمایشنامه «گلدونه خانوم» اسماعیل خلج [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 49-62]
 • گورکانیان مطالعه سازهای زهی-کمانی(آرشه‌ای) در عصر صفویان و گورکانیان با نگاهی بر نگارگری [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 95-113]
 • گوشه‌های پرده‌گردان ریشه‌یابی ایجاد و کارکرد نت‌های متغیّر در گوشه‌های دستگاه همایون از ردیف میرزاعبدالله (نت نگاری داریوش طلایی) [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 35-47]
 • گونه های موسیقی خیابانی مطالعه تغییرات گونه‌های موسیقی خیابانی در تهران از سال 1380 تا 1395 [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 77-93]

ل

 • لارس فون تریه بررسی تطبیقی اقتباس از نمایشنامه ی مد هآ (مطالعه ی موردی: فیلم های پی یر پائولو پازولینی و لارس فون تریه) [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 56-41]
 • لایه‌نگاری نقد جغرافیایی فضای کربلا در فیلم‌: «روز واقعه»، «کربلا»، «هیهات» [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 55-75]
 • لبخند باشکوه آقای گیل دلقک واژگون به مثابه ی گونه ی تغییر یافته ی دلقک ایرانی (بررسی موردی شخصیت داود در نمایشنامه لبخند باشکوه آقای گیل) [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 13-5]
 • لکان بررسی نمایشنامه (جشن تولد)هارولد پینتر از منظر روانکاوی ژاک لکان [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 19-5]
 • لکچر- پرفورمنس لکچر-پرفورمنس و خلق معنا: چگونگی شکل‌گیری معنا در دوگانۀ سخنرانی و اجرا با تکیه بر نقد رتوریکی [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 21-36]
 • لهجة فردی بررسی تطبیقی دو ترجمة اتللو با رو یکرد نشانه شناسی فرهنگی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 36-23]
 • لودویگ ویتگنشتاین بررسی ساختار زبانی نمایشنامه های هملت ِ داگ، مکبث کاهوت تام استوپارد از منظر ویتگنشتاین [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 5-18]
 • لویناس واکاوی نسبت میان چهره و اخلاق در سینما در چارچوب آرای امانوئل لویناس مطالعۀ موردی: دو فیلم کلوزآپ و جدایی نادر از سیمین [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 65-77]

م

 • ماجرا شناخت و سینمای مدرن با نگاهی تحلیلی به سهگانهی میکلآنجلو آنتونیونی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 45-64]
 • ماخولیا ماخولیا از فروید تا کریستوا در خوانش دو اثر از ساموئل بکت، همه افتادگان و دست آخر [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 6-26]
 • مادرانگی گفتمان مادرانگی: بررسی مادرهراسی در نمایشنامه‌ی «سرگذشت هایدی» اثر «وندی واسراشتاین» [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 5-18]
 • مادر‏هراسی گفتمان مادرانگی: بررسی مادرهراسی در نمایشنامه‌ی «سرگذشت هایدی» اثر «وندی واسراشتاین» [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 5-18]
 • مارتین هایدگر بررسی امکان وقوع «رویداد حقیقت » در سینما در طریق تفکر هایدگر [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 82-67]
 • مارتین هایدگر هایدگر و درام امر گشوده؛ خوانشی تئاتری از «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 19-32]
 • مارتین هایدگر مطالعه‌ای بر بازنمایی مرگ در سینمای عباس کیارستمی بر اساس مفهوم مرگ در اندیشه هایدگر [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 37-51]
 • مارتین هایدگر تحلیل روایت مکان و مناسبات سوژه با آن در برداشتی پدیدارشناسانه از متن فیلم‌نامه «داستان توکیو» [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 71-99]
 • ماکس وبر بحران عقلانیت ابزاری و نمود آن در سینمای استنلی کوبریک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 61-71]
 • ما کیل دوفران مایکل دوفران: یک نگاه پدیدارشناختی به اپرای تریستان و ایزولده اثر واگنر [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 100-91]
 • مالکیت صنعتی مالکیت مشاع هنرهای نمایشی( عروسک) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 5-15]
 • مایکروپلی فونی بررسی رنگهای صوتی، مایکرو پلی فونی و هرج و مرج در آثار دهه ی 1960 لیگتی با تمرکز بر کنسرتو برای ویولنسل [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 125-115]
 • مبارک بازشناسی نخستین نسخۀ مکتوبِ خیمه‌شب‌بازی در ایران [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 17-34]
 • متن مطالعه ی تطبیقی «الگو »های ارتباطی میان متن و اجرا و تأثیر آن بر چگونگی درک و دریافت تماشاگر [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 31-17]
 • متن سنخ‌شناسی متون موسیقایی ایران [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 45-60]
 • متن ادبی بررسی اقتباس از متون ادبی در تصویر متحرک [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 54-39]
 • مجموعه های مادر شیوه های بکارگیری مجموعه های صوتی در موسیقی آتنال [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 112-105]
 • مجموعه‌ی مستند تلویزیونی سیاره‌ی زمین بررسی نقش فن‌آوری نوین رسانه‌ای در تولید فیلم‌های مستند با موضوع حیات وحش [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 65-79]
 • محدوده‌بندیِ اصوات موسیقایی تعدد گستره ها و ناحیه های صوتی در محدودۀ صوتی آوازخوانان مرد موسیقی ایرانی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 61-77]
 • محمدرضا درویشی راهکارهای آهنگسازی بر اساس موسیقی ایرانی برای پیانو با نگاهی بر قطعه پردازش روی یک نت، یک آکورد، یک موتیف، یک تم (پنج قطعه برای پیانو ) از محمدرضا درویشی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 99-110]
 • محمدرضا درویشی تحلیل رویکرد محمدرضا درویشی در تنظیم قطعه‌ی گنبد مینا اثر پرویز مشکاتیان، از منظر تغییرات مُدال، هارمونی و کنترپوان [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 113-126]
 • محیط یادگیری تلفیقی مقایسه ی اثربخشی طراحی محیط ها ی یادگیری تلفیقی به روش تئاتر پداگوژیک برنامه ای و خلاق [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 40-29]
 • محیطی و ساختار نظام آموزشی بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش عالی هنر در ایران (از دیدگاه اعضای هیئت علمی هنرهای نمایشی) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 5-21]
 • مخاطب سواد رسانه ای و تئاتر (بررسی مفاهیم بنیادین سواد رسانه ای در دیدگاه و شگردهای نمایشنامه نویسی برشت) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 33-49]
 • مخالف مطالعه‌ی تحلیلی و تطبیقی ساختار «سه‌گاه» در موسیقی دستگاهی ایران و موغامی جمهوری آذربایجان [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 23-41]
 • مُد بررسی مفهوم و ساختار مُدالِ مقام در موسیقی کردستان عراق (تجزیه وتحلیل دو مقام ا لله‌وَیسی و آی آی) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 99-123]
 • مدرنیت جستاری بر هستی شناسی مفهوم نمادین خانه در فیلم های داریوش مهرجویی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 41-53]
 • مدرنیته مطالعه پرسه زنیِ والتر بنیامین در فیلمهای بلند داستانی ایرانی از ابتدای دهه هفتاد تا نیمه دهه نود خورشیدی، مطالعه موردی: فیلم «شبهای روشن» [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 37-53]
 • مدرنیسم تبیین مولفه‌های جامعه‌شناسانه تقابل سنت و مدرنیسم در خانواده ایرانی و نمود آن در آثار سینمایی دهه هفتاد (مورد پژوهی: دو فیلم زیر پوست شهر و دو زن) [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 73-93]
 • مده آ بررسی تطبیقی اقتباس از نمایشنامه ی مد هآ (مطالعه ی موردی: فیلم های پی یر پائولو پازولینی و لارس فون تریه) [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 56-41]
 • مراحل تولید بررسی و تحلیل تطبیقی شاخص های تأثیرگذار بر مدیریت تولید فیلم انیمیشن و فیلم زنده )از منظر کارگردانی( [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 118-99]
 • مراسم آیینی واکاوی جایگاه نماد و نمادپردازی در مراسم آیینی-نمایشی «چَمر» (مطالعه ی موردی بر روی قوم کرد در غرب ایران) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 5-21]
 • مرثیه سبک و ژانر در سینمای هنری ایران (موردکاوی فیلم‌های خشت و آینه، سیاوش در تخت جمشید، طبیعت بی‌جان و مرثیه) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 83-99]
 • مرد م شناسی بررسی گونه های روایی در انسان شناسی تصویری [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 85-73]
 • مرد م نگاری بررسی گونه های روایی در انسان شناسی تصویری [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 85-73]
 • مرگ مطالعه‌ای بر بازنمایی مرگ در سینمای عباس کیارستمی بر اساس مفهوم مرگ در اندیشه هایدگر [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 37-51]
 • مرگ یزدگرد بررسی مفهوم قهرمان تراوئراشپیل از منظر والتر بنیامین در نمایشنامه‌های مرگ یزدگرد اثر بهرام بیضایی، خواب در فنجان خالی اثر نغمه ثمینی و قلندرخونه اثر ایرج صغیری [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 73-88]
 • مزومیوزیک به سوی نظریه ای تازه دربارة موسیقی مردم پسند [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 132-119]
 • مستندانعکاسی زیبایی‌شناسی مستند انعکاسی با تاکید بر آثار ارول موریس [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 39-50]
 • مستندنمایی تأثیر کارکرد رسانه‌ای سینما بر ویژگی‌های فرمی و محتوایی سینمای مستندنما* [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 89-103]
 • مسیحی گفت وگوی ادیان در شبیه خوانی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 17-5]
 • مشارکت مطالعۀ ریشه‌های مشارکت متناقض‌نما در نمایشگری‌های کاروانی نمونۀ موردی قالی‌شویان مشهد اردهال کاشان [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 5-19]
 • مشروطه بررسی رابطه دولت-ملت با ظهور نهاد درام در دوره پهلوی اول در جستجوی جائی میان رمان ایرانی و درام مشروطه [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 34-21]
 • مشروطه ‏خواهان شکل‏ گیری کنسرت در دوران قاجار [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 95-109]
 • مصرف موسیقی بررسی نظریه های معاصر جامعه شناسی درباره ذوق هنری و لایه بندی اجتماعی و سنجش مصرف موسیقی دانشجویان دانشگاه های تهران [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 129-113]
 • مطالعات بی نرشته ای موسیقی تفوق بستر اجتماعی بر مکتب آموزشی، در درک و دریافت موسیقی (مطالعه موردی: نوازندگان سازهای غربی ساکن در ایران) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 135-125]
 • مطالعات تئاتر درآمدی بر فهم تئاتر از منظر شیزوآنالیز دلوز [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 5-20]
 • مطالعة بینافرهنگی تحلیل مناسبات نافرجام بِینافرهنگی در سه گانة روایی فیلم “ بلیتها" (اُلمی ، کیارستمی ،لوچ) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 86-71]
 • مطالعه تطبیقی بررسی تطبیقی اکسنت ها در کنش های پریودیک درام و موسیقی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 106-93]
 • معانی ضمنی خوانش فیلم “ ساحره“ از منظر مباحث لکان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 46-35]
 • معرفت‌شناسی موزیکاپوئتیکا؛ واکاوی یک مفهوم در آفرینشِ موسیقی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 111-128]
 • معماری تعامل دراماتیک فضا و معماری با تصویر سینمایی بر پایه‌ی بررسی تطبیقی آراء هانس بلتینگ در رسانه‌ی سینما مطالعه‌ی موردی: ادوارددست‌قیچی ساخته‌ی تیم برتون [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 63-81]
 • معماری واکاوی انگاره‌ها و پنداره‌های معمارانه در سینمای ابرقهرمانی دنیای مارول [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 101-121]
 • معماری مدرن بررسی تاثیر معماری مدرن بر میزانسن های فیلم وقت بازی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 65-85]
 • معنی شناسی طنز کلامی در آثار نمایشی وودی آلن: رویکردی تحلیل گفتمانی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 51-69]
 • مفاهیم لکانی خوانش فیلم “ ساحره“ از منظر مباحث لکان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 46-35]
 • مفهوم مجموعه شیوه های بکارگیری مجموعه های صوتی در موسیقی آتنال [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 112-105]
 • مقام بررسی مفهوم و ساختار مُدالِ مقام در موسیقی کردستان عراق (تجزیه وتحلیل دو مقام ا لله‌وَیسی و آی آی) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 99-123]
 • مقاومت بررسی داغ ننگ ایروینگ گافمن و داغ شرافت در نمایشنامه‌های منتخب درام معاصر ایران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 23-44]
 • مقاومت سینمای ایرانی به‌مثابه محمل اندیشه‌ورزی سیاسی: مطالعۀ سینمای 1332-1357 [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 51-68]
 • مقدمه کارکردهای بیانی مقدمه و صحنه‌های آغازین در فیلمنامه گذشته اثر اصغر فرهادی با رویکرد نئوفرمالیسم [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 53-72]
 • مکان بررسی استحاله ی مکانی در نمایشنامه ی کانال کمیل: رویکرد نشانه-معناشناختی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 46-35]
 • مکان دوم خوانش عروسک‏های نمایشی بر اساس نظریه زیبایی‏ شناسی دریافت آیزر [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 21-31]
 • مکان محور ساختمندی درام آپارتمانی (مکان محور) در تلویزیون [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 23-43]
 • مکان نمادین برساخت هویت از طریق مکان در آثار فیلم‌سازان کرد [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 51-72]
 • مکبث کاهوت بررسی ساختار زبانی نمایشنامه های هملت ِ داگ، مکبث کاهوت تام استوپارد از منظر ویتگنشتاین [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 5-18]
 • ملال مطالعه ملال هایدگری در سینمای بلاتار ؛مطالعات موردی: «تانگوی شیطان» و «اسب تورین» [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 25-49]
 • ملال اگزیستانسیال «ملال اگزیستانسیال » در کاراکتر «ایوانف»؛ خوانشی بر اساس آراء مارتین هایدگر [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 23-41]
 • ملودی شهر بارانی مطالعه‌ی جایگاه مکان در نمایشنامه‌ی ملودی شهر بارانی اثر اکبر رادی با رویکردی نشانه‌شناختی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 19-33]
 • منجی در صبح نمناک "منجی در صبح نمناک" اکبر رادی به مثابه بازنمایی میدان تئاتر در سالهای پایانی دهه پنجاه شمسی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 129-145]
 • منِ راوی منِ راوی؛ بررسی حالت های گوناگون من مؤلف در انیمیشن، با تکیه بر نظریه ی تحلیل رفتار متقابل اریک برن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 93-109]
 • منفرد یان ساز و کار نظریۀ پنجره‌های کانونی‌شدگیِ منفرد یان در شکل‌گیری روایت‌های تازه از متون نئوکلاسیک (مورد مطالعاتی: نمایشنامۀ روزنکرانتز و گیلدنسترن مرده‌اند اثر تام استوپارد) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 15-27]
 • مهاجرت هنر دایاسپورایی به مثابة عامل هویت سازی جماعتی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-5]
 • مهارت از بداهه پردازی تا اجرا [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 38-21]
 • موریس مرلوپونتی درهم تنیدگی فولدهای فضایی و جسمانی در سینمای باروک [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 71-85]
 • موزیکاپوئتیکا موزیکاپوئتیکا؛ واکاوی یک مفهوم در آفرینشِ موسیقی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 111-128]
 • موزیکال ساختار و کارکرد روایی صحنه‌های ترانه در انیمیشن‌های بلند دیزنی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 81-98]
 • موسیقی جایگاه بانوان موسیقی دان در دورة صفوی، با نگاهی بر تصاویر نگارگری [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 132-115]
 • موسیقی بررسی تطبیقی اکسنت ها در کنش های پریودیک درام و موسیقی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 106-93]
 • موسیقی بررسی تأثیرات روان‌پالایی در موسیقی و ادبیات نمایشی و بازتاب آن درنقاشی و گراوورسازی غرب [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 113-133]
 • موسیقی بررسی تصویر ساز عود و نوازندگان روی آثار سفالی و فلزی دورۀ سلجوقی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 117-126]
 • موسیقی تقابل گفتمانی در موسیقی قرن سوم: براساس کتاب الملاهی و اسمائها من قبل الموسیقی [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 111-125]
 • موسیقی آتنال ساختار و تکنیک های آهنگسازی «دیالوگ ها» اثر الیوت کارتر [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 109-125]
 • موسیقی آوازی ساختار بحرِ طویل در موسیقی و شعر )بررسی تطبیقی سه گونه بحر طویل در حوز ه ی موسیقی نواحی و موسیقی عامه پسند ایران( [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 141-121]
 • موسیقی آوازی تکیه و آهنگ در موسیقی آوازی ایران ضرورت‌ها و روش‌ها [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 117-131]
 • موسیقی اصیل چگونگی بیان مضامین عرفان اسلامی در موسیقی اصیل ایرانی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 113-101]
 • موسیقی اصیل ایرانی پدیدارشناسی بداهه‌پردازی در موسیقی اصیل ایرانی با رویکرد هرمنوتیک فلسفی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 69-88]
 • موسیقی ایرانی بررسی نشانه شناسی موسیقی ایرانی در نمایش تعزیه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 121-107]
 • موسیقی ایرانی راهکارهای آهنگسازی بر اساس موسیقی ایرانی برای پیانو با نگاهی بر قطعه پردازش روی یک نت، یک آکورد، یک موتیف، یک تم (پنج قطعه برای پیانو ) از محمدرضا درویشی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 99-110]
 • موسیقی ایرانی «گفت و واگفت» در ساز‌آرایی سازهای ایرانی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 41-63]
 • موسیقی ایلامیان بررسی تطبیقی سازها و نوازندگان در نقش ‏برجسته‏ های I، III و IV کول فرح در هزاره‏ ی اول پیش از میلاد (ایلامی نو) [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 111-127]
 • موسیقی پاپ و سنتی در ایران سنجش چگونگی تغییر ذائقه و سبک شنیداری عمومی موسیقایی در ایران بین سال‏های 1387تا 1389 بر مبنای آلبوم‏های منتشر شده و اجرای کنسرت‏ها [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 97-104]
 • موسیقی ترکمنی مطالعۀ سیر تحولِ نقش و مفهومِ باغشی در فرهنگ موسیقایی ترکمن‌های ترکمن‌صحرا [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 117-130]
 • موسیقی تصویر قابلیت های هنر اسلامی در موسیقی تصویر در بررسی نمونه ای دو اثر ساخته شده در ایران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 80-63]
 • موسیقی خیابانی در تهران مطالعه تغییرات گونه‌های موسیقی خیابانی در تهران از سال 1380 تا 1395 [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 77-93]
 • موسیقی در بستر فرهنگی تفوق بستر اجتماعی بر مکتب آموزشی، در درک و دریافت موسیقی (مطالعه موردی: نوازندگان سازهای غربی ساکن در ایران) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 135-125]
 • موسیقی روایی ساختار بحرِ طویل در موسیقی و شعر )بررسی تطبیقی سه گونه بحر طویل در حوز ه ی موسیقی نواحی و موسیقی عامه پسند ایران( [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 141-121]
 • موسیقی سکانس افتتاحیه موسیقی افتتاحیه در سینما [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 104-87]
 • موسیقی سنتی ایرانی ارکان بداهه در موسیقی سنتی ایران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 97-111]
 • موسیقی‌شناسی سنخ‌شناسی متون موسیقایی ایران [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 45-60]
 • موسیقی فیلم موسیقی افتتاحیه در سینما [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 104-87]
 • موسیقی کُردی. دیاسپورای کُردی. دگرفرهنگ‌پذیری. تغییرات موسیقایی. مهاجرت موسیقایی موسیقی دیاسپورایی کُردهای ایرانی مقیم سوئد: کارکرد موسیقی درجامعه‌ی کُردهای ایرانی مقیم سوئد و بررسی روند دگر فرهنگ‌پذیری موسیقایی آنان. [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 95-111]
 • موسیقی کلاسیک به سوی نظریه ای تازه دربارة موسیقی مردم پسند [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 132-119]
 • موسیقی کلاسیک فرم ترکیبیِ نوبت در موسیقی مردمی فرهنگ های ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 91-77]
 • موسیقی محلی مطالعه ی برخی از رویکردهای بلابارتوک در آهنگسازی، بر اساس ملودیهای محلی مجار [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 120-99]
 • موسیقی مردم‌پسند مطالعه تغییرات گونه‌های موسیقی خیابانی در تهران از سال 1380 تا 1395 [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 77-93]
 • موسیقی مردم‏پسند تبیین جامعه‏شناختی گرایش جوانان تهرانی به مصرف موسیقی مردم‏پسند بر اساس سن و جنس [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 105-118]
 • موسیقی مردم پسند به سوی نظریه ای تازه دربارة موسیقی مردم پسند [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 132-119]
 • موسیقی مردم پسند نشانه شناسی موسیقی مردم پسند و ابعاد رسان های آن [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 115-101]
 • موسیقی مردمی فرم ترکیبیِ نوبت در موسیقی مردمی فرهنگ های ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 91-77]
 • موسیقیِ مقامی بررسی مفهوم و ساختار مُدالِ مقام در موسیقی کردستان عراق (تجزیه وتحلیل دو مقام ا لله‌وَیسی و آی آی) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 99-123]
 • موغام مطالعه‌ی تحلیلی و تطبیقی ساختار «سه‌گاه» در موسیقی دستگاهی ایران و موغامی جمهوری آذربایجان [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 23-41]
 • موقعیت ناشناخته اشتراک و هویت پسامدرن: رویکرد جامعه‌شناسانه به «تئاتر باز » امریکا [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 21-39]
 • مونتاژ نظریه‌های مونتاژ اسلاوکو ورکاپیچ و سرگئی آیزنشتاین [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 53-63]
 • میتوس بهار گونه شناسی نمایش نامۀ «سلطان مار» بر اساس نظریۀ میتوس «فرای» [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 5-18]
 • میدان تولید درام تکوینِ میدانِ تولیدِ درامِ ایران پیش از انقلاب مشروطه و نقش میرزاآقا تبریزی در ساخت‌یابیِ آن [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 95-110]
 • میدان نمایشنامه‌نویسی ایران در دهه 50 "منجی در صبح نمناک" اکبر رادی به مثابه بازنمایی میدان تئاتر در سالهای پایانی دهه پنجاه شمسی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 129-145]
 • میرزاآقا تبریزی تکوینِ میدانِ تولیدِ درامِ ایران پیش از انقلاب مشروطه و نقش میرزاآقا تبریزی در ساخت‌یابیِ آن [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 95-110]
 • میرزا حسینقلی منابع ردیف فروتن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 131-145]
 • میرزا عبدالله منابع ردیف فروتن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 131-145]
 • میرزا فتحعلی آخوندزاده تکوینِ میدانِ تولیدِ درامِ ایران پیش از انقلاب مشروطه و نقش میرزاآقا تبریزی در ساخت‌یابیِ آن [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 95-110]
 • میزانسن تحلیلی بر زیبایی شناسی حرکت دوربین در سینمای ایران دهه ‏ی 80 [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 49-66]
 • میزانسن بررسی تاثیر معماری مدرن بر میزانسن های فیلم وقت بازی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 65-85]
 • میلان کوندرا تحلیل انگاره‌های پسااستعماری در نمایشنامۀ کلیدداران اثر میلان کوندرا [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 39-53]
 • میمسیس بازگویی در برابر بازنمایی؛ تحلیل جلوه‌های روایتگری در منتخبی از نمایشنامه‌های بهرام بیضایی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 37-53]

ن

 • نئوفرمالیسم تأثیرات حذف بلاغی در تدوین برخی از فیلم‌های سینمای ایران [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 95-110]
 • نئوفرمالیسم کارکردهای بیانی مقدمه و صحنه‌های آغازین در فیلمنامه گذشته اثر اصغر فرهادی با رویکرد نئوفرمالیسم [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 53-72]
 • نبود انطباق بین کمیت هجا و لحن تعاملات ریتمیک شعر و موسیقی در تصنیف‏ های دوره‌ی قاجار [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 117-136]
 • نت‌های متغیر ریشه‌یابی ایجاد و کارکرد نت‌های متغیّر در گوشه‌های دستگاه همایون از ردیف میرزاعبدالله (نت نگاری داریوش طلایی) [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 35-47]
 • نجات سرباز رایان اقتباس عکاسانه در فیلم نجات سرباز رایان [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 79-94]
 • نشانه نشانه شناسی موسیقی مردم پسند و ابعاد رسان های آن [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 115-101]
 • نشانه‌شناسی فضاسازی در نمایش رادیویی؛ «تحلیل نشانه‌شناختی فضا در نمایش رادیویی» [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 5-22]
 • نشانه شناسی وضعیت واقعیت در گذر از سینمای آنالوگ به دیجیتال [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 68-55]
 • نشانه شناسی تحلیل نشانه‌شناختی کلیشه‌های جنسیتی و پایگاه اجتماعی در دو فیلم برف روی کاج‌ها و یه حبه قند [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 49-64]
 • نشانه شناسی واکاوی انگاره‌ها و پنداره‌های معمارانه در سینمای ابرقهرمانی دنیای مارول [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 101-121]
 • نشانه شناسی فرهنگی بررسی تطبیقی دو ترجمة اتللو با رو یکرد نشانه شناسی فرهنگی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 36-23]
 • نشانه‌شناسی لایه‌ای نشانه‌شناسی مکان در تئاتر معاصر ایران با تأکید بر اجرای سیندرلا [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 23-38]
 • نشانه‌شناسی لایه‌ای فضاسازی در نمایش رادیویی؛ «تحلیل نشانه‌شناختی فضا در نمایش رادیویی» [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 5-22]
 • نشانه شناسی لایه ای بررسی نشانه شناسی موسیقی ایرانی در نمایش تعزیه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 121-107]
 • نشانه‌شناسی مکان مطالعه‌ی جایگاه مکان در نمایشنامه‌ی ملودی شهر بارانی اثر اکبر رادی با رویکردی نشانه‌شناختی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 19-33]
 • نشانه‌شناسی مکان تئاتر نشانه‌شناسی مکان در تئاتر معاصر ایران با تأکید بر اجرای سیندرلا [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 23-38]
 • نشانه-معناشناسی تحلیل بازنمایی سکوت بر اساس کارکرد تنشی گفتمان در سینمای کیشلوفسکی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 65-80]
 • نشریه خروس جنگی «زیباشناسی موج‌نوی سینمای ایران» واکاوی دسته‌بندی‌های سبکی و زیباشناسانه موج‌نوی سینمای ایران و ارتباط با ادبیات و هنر نوگرای ایران. [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 47-63]
 • نظام خوراک نقش نظام خوراک به مثابه‌ی یک نظام نشانه‌ای با نگاهی به 10 فیلم از سینمای ایران [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 35-51]
 • نظام زبان نقش نظام خوراک به مثابه‌ی یک نظام نشانه‌ای با نگاهی به 10 فیلم از سینمای ایران [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 35-51]
 • نظام گفتمانی تحلیل بازنمایی سکوت بر اساس کارکرد تنشی گفتمان در سینمای کیشلوفسکی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 65-80]
 • نظریه کنش "منجی در صبح نمناک" اکبر رادی به مثابه بازنمایی میدان تئاتر در سالهای پایانی دهه پنجاه شمسی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 129-145]
 • نظریۀ پسااستعماری پیوندخوردگی هویّت در نظریۀ پسااستعماری: مطالعۀ موردی فیلم پیانیست ا ثر رومن پُلانسکی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 73-63]
 • نغمه‌های بالفعل بررسی آکوستیکی نغمات بالقوه و بالفعل نی با تأملی بر امکان افزایش نغمات بالقوه [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 77-97]
 • نغمه‌های بالقوه بررسی آکوستیکی نغمات بالقوه و بالفعل نی با تأملی بر امکان افزایش نغمات بالقوه [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 77-97]
 • نقاب کارکردهای استفاده از نقاب و تمهید آندروژنی در پرداخت شخصیت در نمایشنامه‌های معاصر ایران [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 5-21]
 • نقاره پژوهشی در ویژگی‌های نمادین نقاره در دیلمان (استان گیلان) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 135-153]
 • نقاشی بررسی تأثیرات روان‌پالایی در موسیقی و ادبیات نمایشی و بازتاب آن درنقاشی و گراوورسازی غرب [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 113-133]
 • نقد اسطوره گرا رد پای گاو اسطوره ای در سینمای ایران: نمونه نقد اسطوره محور [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 111-126]
 • نقد اسطوره محور رد پای گاو اسطوره ای در سینمای ایران: نمونه نقد اسطوره محور [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 111-126]
 • نقد جغرافیایی نقد جغرافیایی فضای کربلا در فیلم‌: «روز واقعه»، «کربلا»، «هیهات» [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 55-75]
 • نقد رتوریکی لکچر-پرفورمنس و خلق معنا: چگونگی شکل‌گیری معنا در دوگانۀ سخنرانی و اجرا با تکیه بر نقد رتوریکی [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 21-36]
 • نقد و تحلیل.) تحلیل مناسبات نافرجام بِینافرهنگی در سه گانة روایی فیلم “ بلیتها" (اُلمی ، کیارستمی ،لوچ) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 86-71]
 • نقد و نظریه سکوت یا اجتناب اجرایی دریدا؛ تأملی انتقادی بر فاصلة نظری تئاتر آرتو و بِکت [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 53-37]
 • نقش نقش نظام خوراک به مثابه‌ی یک نظام نشانه‌ای با نگاهی به 10 فیلم از سینمای ایران [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 35-51]
 • نقشهای جنسیتی کنش متقابل مرد و زن در ژانر کمدی رمانتیک سینمای ایران ) 1390 - 1369 [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 97-83]
 • نقطة دید ساختارهای زمانی نو در سینما، با رو یکرد به روایت شبکه ای فیلم [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 82-69]
 • نقوش برجسته ‏ی ایلامی بررسی تطبیقی سازها و نوازندگان در نقش ‏برجسته‏ های I، III و IV کول فرح در هزاره‏ ی اول پیش از میلاد (ایلامی نو) [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 111-127]
 • نگارگری جایگاه بانوان موسیقی دان در دورة صفوی، با نگاهی بر تصاویر نگارگری [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 132-115]
 • نگارگری مطالعه سازهای زهی-کمانی(آرشه‌ای) در عصر صفویان و گورکانیان با نگاهی بر نگارگری [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 95-113]
 • نماد واکاوی جایگاه نماد و نمادپردازی در مراسم آیینی-نمایشی «چَمر» (مطالعه ی موردی بر روی قوم کرد در غرب ایران) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 5-21]
 • نمادشناسی تصویری تحلیل شمایل شناسانه مفهوم شهر در سینمای مستقل و جریان اصلی جهان (2010-1980 میلادی) [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 89-75]
 • نمادگرایی ساز بررسی تطبیقی سازها و نوازندگان در نقش ‏برجسته‏ های I، III و IV کول فرح در هزاره‏ ی اول پیش از میلاد (ایلامی نو) [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 111-127]
 • نمادگزینی تحلیل و بررسی اپرای دیونیزُس اثر ولفگانگ ریم؛ روایت داستانی و نمادگزینی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 97-112]
 • نمایش بررسی جنبه های نمایشی در آ یینها و رسم های مردم کمیجان ایران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 17-5]
 • نمایش بازتاب مفهوم کارناوالی باختین در نمایش های تخت حوضی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 21-33]
 • نمایش آکروپولیس خوانش پسا ساختارگرایانه نمایش آکروپلیس [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 141-5]
 • نمایش ایرانی بازشناسی نخستین نسخۀ مکتوبِ خیمه‌شب‌بازی در ایران [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 17-34]
 • نمایش درمانی تأثیر نمایش خلاق در بازیابی و توسعه مهارت و نگرش خلاق کودکان کم ‏توان ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 8-21]
 • نمایش رادیویی زبان جنسیتی و نقش آن در خلق کنش و شخصیت در درام‌های رادیویی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 5-16]
 • نمایش رادیویی فضاسازی در نمایش رادیویی؛ «تحلیل نشانه‌شناختی فضا در نمایش رادیویی» [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 5-22]
 • نمایش عروسکی خوانش عروسک‏های نمایشی بر اساس نظریه زیبایی‏ شناسی دریافت آیزر [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 21-31]
 • نمایش عروسکی بازشناسی نخستین نسخۀ مکتوبِ خیمه‌شب‌بازی در ایران [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 17-34]
 • نمایشنامه تئاتر جنگ (تأثیر و تأثرات متقابل) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 23-39]
 • نمایشنامه تحلیل انگاره‌های پسااستعماری در نمایشنامۀ کلیدداران اثر میلان کوندرا [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 39-53]
 • نمایشنامه عملکردِ «انتخاب» و «دیگری در خویش» در نمایشنامه‌ی «بانوی دریایی» اثر هنریک ایبسن براساسِ گفتمانِ پل والری [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 85-100]
 • نمایشنامه جشن تولد بررسی نمایشنامه (جشن تولد)هارولد پینتر از منظر روانکاوی ژاک لکان [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 19-5]
 • نمایشنامه نویسی سواد رسانه ای و تئاتر (بررسی مفاهیم بنیادین سواد رسانه ای در دیدگاه و شگردهای نمایشنامه نویسی برشت) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 33-49]
 • نمایشنامه‌های معاصر ایران کارکردهای استفاده از نقاب و تمهید آندروژنی در پرداخت شخصیت در نمایشنامه‌های معاصر ایران [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 5-21]
 • نمایشنامه‌های معاصر ایران بررسی داغ ننگ ایروینگ گافمن و داغ شرافت در نمایشنامه‌های منتخب درام معاصر ایران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 23-44]
 • نمایشنامه ی ایرانی دلقک واژگون به مثابه ی گونه ی تغییر یافته ی دلقک ایرانی (بررسی موردی شخصیت داود در نمایشنامه لبخند باشکوه آقای گیل) [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 13-5]
 • نمایشنامه ‏ی علمی تجلی ادبیات پست مدرن در نمایشنامه های علمی با تأکید بر نمایشنامه ‏ی آرکادیا اثر تام استوپارد [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 5-20]
 • نمایشنامه ی کانال کمیل بررسی استحاله ی مکانی در نمایشنامه ی کانال کمیل: رویکرد نشانه-معناشناختی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 46-35]
 • نمایشنامۀ رادیویی ویژگی های زبانی گفتمان درام رادیویی: نمونه موردی نمایشنامه پل آلبر [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 38-19]
 • نوازندگان و رقصندگان زن جایگاه بانوان موسیقی دان در دورة صفوی، با نگاهی بر تصاویر نگارگری [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 132-115]
 • نوازندگی پیانو تکنیک‌های به‌خاطر‌سپاری قطعات موسیقی و بررسیِ تأثیر آن‌ها بر عملکرد نوازندگان پیانو، مطالعه موردی: هنرجویان شهر تهران [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 83-103]
 • نوازندگی موسیقی غربی در ایران تفوق بستر اجتماعی بر مکتب آموزشی، در درک و دریافت موسیقی (مطالعه موردی: نوازندگان سازهای غربی ساکن در ایران) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 135-125]
 • نوازندگی نی شیوۀ نوازندگی استاد حسن کسایی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 101-115]
 • نوبت فرم ترکیبیِ نوبت در موسیقی مردمی فرهنگ های ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 91-77]
 • نورثروپ فرای گونه شناسی نمایش نامۀ «سلطان مار» بر اساس نظریۀ میتوس «فرای» [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 5-18]
 • نوستالژی پاستیش، پست‌مدرنیسم، و سینمای تجاری نمونه مطالعاتی: سری سینمایی فیلم کینگ‌کونگ (King Kong) تهیه‌شده در سال‌های 1933، 1976، 2005 و2017 [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 65-81]
 • نوگرائی «زیباشناسی موج‌نوی سینمای ایران» واکاوی دسته‌بندی‌های سبکی و زیباشناسانه موج‌نوی سینمای ایران و ارتباط با ادبیات و هنر نوگرای ایران. [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 47-63]
 • نی شیوۀ نوازندگی استاد حسن کسایی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 101-115]
 • نی بررسی آکوستیکی نغمات بالقوه و بالفعل نی با تأملی بر امکان افزایش نغمات بالقوه [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 77-97]
 • نیچه پـژوهشی بر فـیلم «اسـب تورین» با رویـکرد بیـنامتنیت (دیـدگاه خلقی و خوانشی) [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 43-62]
 • نی کلیددار بررسی آکوستیکی نغمات بالقوه و بالفعل نی با تأملی بر امکان افزایش نغمات بالقوه [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 77-97]
 • نیکولو ماکیاولّی تأثیر آموزه‌های ماکیاولّی بر شکسپیر در ترسیم شخصیتِ شاه‌تَبارانِ نمایشنامۀ هملت [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 5-21]
 • نی‌نوازی شیوۀ نوازندگی استاد حسن کسایی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 101-115]

و

 • واسازی خوانش پسا ساختارگرایانه نمایش آکروپلیس [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 141-5]
 • واقع گرایی تحول بیانی سینمای هایبرید و بازتولید واقعیت مطالعه موردی: فیلم های کینگ کونگ ساخته شده در(1933)و (2005) [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 71-55]
 • واقعیت وضعیت واقعیت در گذر از سینمای آنالوگ به دیجیتال [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 68-55]
 • والتر بنیامین مطالعه پرسه زنیِ والتر بنیامین در فیلمهای بلند داستانی ایرانی از ابتدای دهه هفتاد تا نیمه دهه نود خورشیدی، مطالعه موردی: فیلم «شبهای روشن» [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 37-53]
 • والتر بنیامین بررسی مفهوم قهرمان تراوئراشپیل از منظر والتر بنیامین در نمایشنامه‌های مرگ یزدگرد اثر بهرام بیضایی، خواب در فنجان خالی اثر نغمه ثمینی و قلندرخونه اثر ایرج صغیری [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 73-88]
 • وجه های ابزاری بررسی ساز‏و‏کار خُرد قدرت فوکو در نمایش‏نامه‏ی تنها راه ممکن [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 1-13]
 • وحدت شخصیت بازخوانی وحدت شخصیت در ساختار فیلم‌نامه‌های مبتنی بر شاه‌پیرنگ؛ مطالعۀ سازوکارهای تغییر و جایگزینی شخصیت اصلی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 97-112]
 • وزیروف تولد تراژدی از روح طنز: هویت و ژانر در نمایشنامه های نجف بیگ وزیرف [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 22-5]
 • وضعیت آستانه ای خوانش پسا ساختارگرایانه نمایش آکروپلیس [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 141-5]
 • وضعیت استثنا بررسی تنیّت انعکاسی و سیاسی در آخرین نوار کراپ و فاجعة ساموئل بکت [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 21-36]
 • وقت بازی بررسی تاثیر معماری مدرن بر میزانسن های فیلم وقت بازی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 65-85]
 • ولفگانگ ریم تحلیل و بررسی اپرای دیونیزُس اثر ولفگانگ ریم؛ روایت داستانی و نمادگزینی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 97-112]
 • وندی واسراشتاین گفتمان مادرانگی: بررسی مادرهراسی در نمایشنامه‌ی «سرگذشت هایدی» اثر «وندی واسراشتاین» [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 5-18]
 • ویدیوکلیپ قابلیت های هنر اسلامی در موسیقی تصویر در بررسی نمونه ای دو اثر ساخته شده در ایران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 80-63]
 • ویلیام شکسپیر تأثیر آموزه‌های ماکیاولّی بر شکسپیر در ترسیم شخصیتِ شاه‌تَبارانِ نمایشنامۀ هملت [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 5-21]
 • ویوین سوبچاک شناخت و تحلیل تن فیلم در سینمای کیارستمی از منظر پدیدارشناسی فیلم ویوین سوبچاک [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 65-77]
 • ویوین سوبچاک خوانش مؤلفه‌های ترکیبی معماری در سینمای کیارستمی با نگاه پدیدارشناسانه [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 5-20]

ه

 • هارمونی بررسی فرم، مد و هارمونی در قطعه ی پروانه اثر امانوئل ملیک-اصلانیان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 127-142]
 • هارمونی تحلیل رویکرد محمدرضا درویشی در تنظیم قطعه‌ی گنبد مینا اثر پرویز مشکاتیان، از منظر تغییرات مُدال، هارمونی و کنترپوان [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 113-126]
 • هارولد پینتر زیبایی شناسی کانت و زیبایی ” جشن تولد” پینتر به کاربردن زیبایی شناسی ذهنی کانت در “ جشن تولد” به مثابة عین مدعی زیبایی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-5]
 • هارولدپینتر بررسی نمایشنامه (جشن تولد)هارولد پینتر از منظر روانکاوی ژاک لکان [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 19-5]
 • هامارتیا بررسی تراژدی در اورتور فانتزی رومئو و ژولیت چایکوفسکی بر مبنای الگوی فریتاگ [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 101-115]
 • هانری برگسون نظریه ی خاطره-زمان هانری برگسون و تأثیر آن بر روایت در سینمای معاصر ایران [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 55-72]
 • هانس بلتینگ تعامل دراماتیک فضا و معماری با تصویر سینمایی بر پایه‌ی بررسی تطبیقی آراء هانس بلتینگ در رسانه‌ی سینما مطالعه‌ی موردی: ادوارددست‌قیچی ساخته‌ی تیم برتون [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 63-81]
 • هایدگر نقش مفهوم انتخاب مستقل و اصالت وجودی در نمایشنامه فعل از منظر هایدگر [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 5-21]
 • هایدگر «ملال اگزیستانسیال » در کاراکتر «ایوانف»؛ خوانشی بر اساس آراء مارتین هایدگر [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 23-41]
 • هایدگر مطالعه ملال هایدگری در سینمای بلاتار ؛مطالعات موردی: «تانگوی شیطان» و «اسب تورین» [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 25-49]
 • هرج و مرج ریتمیک بررسی رنگهای صوتی، مایکرو پلی فونی و هرج و مرج در آثار دهه ی 1960 لیگتی با تمرکز بر کنسرتو برای ویولنسل [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 125-115]
 • هِرَم فریتاگ بررسی تراژدی در اورتور فانتزی رومئو و ژولیت چایکوفسکی بر مبنای الگوی فریتاگ [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 101-115]
 • هرمنوتیک فلسفی پدیدارشناسی بداهه‌پردازی در موسیقی اصیل ایرانی با رویکرد هرمنوتیک فلسفی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 69-88]
 • هست یشناسی بازنمایی سینمایی واقعیت در دو رویکرد پدیدارشناسی و متافیزیک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 55-39]
 • هستی‌شناسی بازی ویدیویی جایگاه رسانه بازی ویدیویی در هنر معاصر [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 115-128]
 • هگزاکورد تمام ترایکوردی ساختار و تکنیک های آهنگسازی «دیالوگ ها» اثر الیوت کارتر [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 109-125]
 • همدلی سینمایی نقش دکوپاژ در سوگیری و قضاوت اخلاقی مخاطب با مطالعۀ دو فیلم آژانس شیشه‌ای و جدایی نادر از سیمین [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 47-65]
 • همذات‌پنداری بررسی تأثیرات روان‌پالایی در موسیقی و ادبیات نمایشی و بازتاب آن درنقاشی و گراوورسازی غرب [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 113-133]
 • همزمانی نقش مفهوم همزمانی جان کیج در ترکیب هنرها در جنبش فلاکسوس (مطالعه ی موردی: 60-1950) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 89-107]
 • همزیستی زمان برگسون: زیر بنای فلسفه ی سینمای دلوز [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 63-47]
 • هملت تأثیر آموزه‌های ماکیاولّی بر شکسپیر در ترسیم شخصیتِ شاه‌تَبارانِ نمایشنامۀ هملت [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 5-21]
 • هملت داگ بررسی ساختار زبانی نمایشنامه های هملت ِ داگ، مکبث کاهوت تام استوپارد از منظر ویتگنشتاین [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 5-18]
 • همه‌ی افتادگان ماخولیا از فروید تا کریستوا در خوانش دو اثر از ساموئل بکت، همه افتادگان و دست آخر [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 6-26]
 • هُمی بابا پیوندخوردگی هویّت در نظریۀ پسااستعماری: مطالعۀ موردی فیلم پیانیست ا ثر رومن پُلانسکی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 73-63]
 • هنر تحلیل کارکرد اقتصادی سینما در عصر مشروطۀ ایران (۱۲۸۵ - ۱۳۰۵ ش/ ۱۹۰۶ - ۱۹۲۶ م) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 71-96]
 • هنر اسلامی قابلیت های هنر اسلامی در موسیقی تصویر در بررسی نمونه ای دو اثر ساخته شده در ایران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 80-63]
 • هنر خیابانی مطالعه تغییرات گونه‌های موسیقی خیابانی در تهران از سال 1380 تا 1395 [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 77-93]
 • هنر دورۀ سلجوقی بررسی تصویر ساز عود و نوازندگان روی آثار سفالی و فلزی دورۀ سلجوقی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 117-126]
 • هنر سیاسی هنر دایاسپورایی به مثابة عامل هویت سازی جماعتی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-5]
 • هنر عامه ‏پسند بررسی تطبیقی ویژگی ها و ابعاد نظریه‏ ی مؤلف و نظریه ژانر فیلم [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 33-48]
 • هنر عرفانی قابلیت های هنر اسلامی در موسیقی تصویر در بررسی نمونه ای دو اثر ساخته شده در ایران [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 80-63]
 • هنر محیطی انیمیشن پست مدرن مطالعه ای بر انیمیشن های خارج از استودیو [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 89-75]
 • هنر معاصر جایگاه رسانه بازی ویدیویی در هنر معاصر [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 115-128]
 • هنرمندان ایرانی‌تبار امریکا معناکاوی پرفورمنس‌آرت‌های غیرتکنولوژیک هنرمندان ایرانی مقیم امریکا بر مبنای دیدگاه ژولیا کریستوا (دو دهه اول قرن بیست و یک میلادی) [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 23-39]
 • هنرهای آیینی بررسی کارکرد هنرهای آیینی ذن در فیلم بهار، تابستان، پاییز، زمستان و دوباره بهار [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 51-63]
 • هنریک ایبسن عملکردِ «انتخاب» و «دیگری در خویش» در نمایشنامه‌ی «بانوی دریایی» اثر هنریک ایبسن براساسِ گفتمانِ پل والری [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 85-100]
 • هوش مصنوعی تاثیر نظریه‌های خوداگاهی ماشین ها بر بازنمایی هوش مصنوعی در فیلم ها و سریال ها: مورد مطالعاتی فیلم اکس -ماشینا، سریال دنیای غرب و مینی سریال دِوز [دوره 13، شماره 31، 1401، صفحه 105-119]
 • هوشنگ گلشیری روایت شناسی تطبیقی داستان معصوم اول هوشنگ گلشیری و فیلم سایه های بلند باد بهمن فرمان آرا بر اساس آراء ژرار ژنت [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 5-17]
 • هومولوژی تکوینِ میدانِ تولیدِ درامِ ایران پیش از انقلاب مشروطه و نقش میرزاآقا تبریزی در ساخت‌یابیِ آن [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 95-110]
 • هویت بررسی هویت شخصیت‌های نمایشنامۀ نفرین طبقۀ گرسنه اثر «سم شپرد» بر اساس نظریات «ژاک لکان» [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 21-36]
 • هویت برساخت هویت از طریق مکان در آثار فیلم‌سازان کرد [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 51-72]
 • هویّت پیوندخوردگی هویّت در نظریۀ پسااستعماری: مطالعۀ موردی فیلم پیانیست ا ثر رومن پُلانسکی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 73-63]
 • هویت پسامدرن اشتراک و هویت پسامدرن: رویکرد جامعه‌شناسانه به «تئاتر باز » امریکا [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 21-39]
 • هیولاخوانی تحلیل ساختاری فرم‌های پیرنگ نمایشی نمونۀ مطالعاتی؛ هیولاخوانی (نغمه ثمینی) و کبوتری ناگهان (محمدچرمشیر) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 5-20]

ی

 • یاتوغان روابط متقابل میان سازهای موسیقایی ایران و چین [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 113-126]
 • یاد برگسون: زیر بنای فلسفه ی سینمای دلوز [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 63-47]
 • یادداری مقایسه ی اثربخشی طراحی محیط ها ی یادگیری تلفیقی به روش تئاتر پداگوژیک برنامه ای و خلاق [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 40-29]
 • یادگیری مقایسه ی اثربخشی طراحی محیط ها ی یادگیری تلفیقی به روش تئاتر پداگوژیک برنامه ای و خلاق [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 40-29]
 • یهودی گفت وگوی ادیان در شبیه خوانی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 17-5]