نمایه نویسندگان

ا

 • افشار، حمید رضا بررسی «امر واقع» در سینمای اصغر فرهادی بر اساس آرای اسلاوی ژیژک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 45-59]

ب

 • بزرگمهر، شیرین هایدگر و درام امر گشوده؛ خوانشی تئاتری از «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 19-32]

پ

 • پیراوی ونک، مرضیه درهم تنیدگی فولدهای فضایی و جسمانی در سینمای باروک [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 71-85]

ج

ح

 • حسنائی، محمد رضا طنز در بازی های ویدیویی خشن و ارزیابی مخاطب ایرانی از آن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 73-91]
 • حسینی شکیب، فاطمه منِ راوی؛ بررسی حالت های گوناگون من مؤلف در انیمیشن، با تکیه بر نظریه ی تحلیل رفتار متقابل اریک برن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 93-109]

خ

 • خلیلی، سارا منِ راوی؛ بررسی حالت های گوناگون من مؤلف در انیمیشن، با تکیه بر نظریه ی تحلیل رفتار متقابل اریک برن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 93-109]
 • خیاطی، حسن بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فرهنگی و اقتصادی با قضاوت موسیقایی (با تأکید بر هنرجویان موسیقی شهر شیراز) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 111-129]

د

 • دستور، مجتبی بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش عالی هنر در ایران (از دیدگاه اعضای هیئت علمی هنرهای نمایشی) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 5-21]
 • دهقانپور، حمید طنز کلامی در آثار نمایشی وودی آلن: رویکردی تحلیل گفتمانی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 51-69]

ر

 • رجب زاده طهماسبی، علی ساختمندی درام آپارتمانی (مکان محور) در تلویزیون [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 23-43]
 • روحانی، علی بحران عقلانیت ابزاری و نمود آن در سینمای استنلی کوبریک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 61-71]
 • رویین، علی سواد رسانه ای و تئاتر (بررسی مفاهیم بنیادین سواد رسانه ای در دیدگاه و شگردهای نمایشنامه نویسی برشت) [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 33-49]

ز

 • زیورعالم، احسان بررسی ساختار زبانی نمایشنامه های هملت ِ داگ، مکبث کاهوت تام استوپارد از منظر ویتگنشتاین [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 5-18]

س

 • سجودی، فرزان بررسی ساختار زبانی نمایشنامه های هملت ِ داگ، مکبث کاهوت تام استوپارد از منظر ویتگنشتاین [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 5-18]

ش

ص

 • صابری، افسانه تأثیر‌ آموزش‌ موسیقی‌ بر‌ خلاقیت‌ دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 103-116]
 • صیاد، علیرضا درهم تنیدگی فولدهای فضایی و جسمانی در سینمای باروک [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 71-85]

ف

 • فرمانی، راضیه طنز کلامی در آثار نمایشی وودی آلن: رویکردی تحلیل گفتمانی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 51-69]
 • فیروزی، مریم خودبازتابی و کارکردهای آن در سینما [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 87-102]
 • فیضی، مهدی هایدگر و درام امر گشوده؛ خوانشی تئاتری از «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 19-32]

ق

 • قهرمانی، محمد باقر درهم تنیدگی فولدهای فضایی و جسمانی در سینمای باروک [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 71-85]

ک

 • کوثری، مسعود سواد رسانه ای و تئاتر (بررسی مفاهیم بنیادین سواد رسانه ای در دیدگاه و شگردهای نمایشنامه نویسی برشت) [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 33-49]

م

 • محرم زاده، ناتاشا بررسی «امر واقع» در سینمای اصغر فرهادی بر اساس آرای اسلاوی ژیژک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 45-59]
 • مختاباد، سید مصطفی سواد رسانه ای و تئاتر (بررسی مفاهیم بنیادین سواد رسانه ای در دیدگاه و شگردهای نمایشنامه نویسی برشت) [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 33-49]
 • مظاهریان، حامد درهم تنیدگی فولدهای فضایی و جسمانی در سینمای باروک [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 71-85]
 • ملکیان، امین منِ راوی؛ بررسی حالت های گوناگون من مؤلف در انیمیشن، با تکیه بر نظریه ی تحلیل رفتار متقابل اریک برن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 93-109]

ن

 • نورانی، محسن رویکردهای شرق شناسانه در آثار دبوسی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 117-131]

ه

 • هاشمی، سید محسن خودبازتابی و کارکردهای آن در سینما [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 87-102]

ی

 • یزدانی، مهناز طنز در بازی های ویدیویی خشن و ارزیابی مخاطب ایرانی از آن [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 73-91]