تعداد مقالات: 165
1. بررسی ساز‏و‏کار خُرد قدرت فوکو در نمایش‏نامه‏ی تنها راه ممکن

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-13

10.30480/dam.2015.126

فرزان سجودی؛ محمد فتحی


4. گفتمان مادرانگی: بررسی مادرهراسی در نمایشنامه‌ی «سرگذشت هایدی» اثر «وندی واسراشتاین»

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-18

10.30480/dam.2016.296

شیرین بزرگمهر؛ تالین آبادیان دوگیدرق


9. زبان جنسیتی و نقش آن در خلق کنش و شخصیت در درام‌های رادیویی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-16

10.30480/dam.2019.677

مجید شریف‌خدایی؛ فردوس آقاگل‌زاده؛ مونا شکری


10. فضاسازی در نمایش رادیویی؛ «تحلیل نشانه‌شناختی فضا در نمایش رادیویی»

دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-22

10.30480/dam.2019.692

شایسته حالی؛ سیدمصطفی مختاباد


12. دلقک واژگون به مثابه ی گونه ی تغییر یافته ی دلقک ایرانی (بررسی موردی شخصیت داود در نمایشنامه لبخند باشکوه آقای گیل)

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1392، صفحه 13-5

10.30480/dam.2013.73

نغمه ثمینی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ محمد باقر قهرمانی؛ شیوا مسعودی؛ رضا صمدپور


13. بررسی جنبه های نمایشی در آ یینها و رسم های مردم کمیجان ایران

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 17-5

10.30480/dam.2011.33

محمد عارف؛ سیدمصطفی مختاباد؛ مژگان حیدری


14. گفت وگوی ادیان در شبیه خوانی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1391، صفحه 17-5

10.30480/dam.2012.49

رضا کوچک زاده؛ فرهاد مهندس پور


16. بررسی نمایشنامه (جشن تولد)هارولد پینتر از منظر روانکاوی ژاک لکان

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 19-5

10.30480/dam.2013.57

شیرین بزرگمهر؛ سپید قائمی


17. تولد تراژدی از روح طنز: هویت و ژانر در نمایشنامه های نجف بیگ وزیرف

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1391، صفحه 22-5

10.30480/dam.2012.41

محمد سپاهی؛ کامران سپهران


18. هنر دایاسپورایی به مثابة عامل هویت سازی جماعتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 23-5

10.30480/dam.2010.65

ناصر فکوهی


19. خوانش پسا ساختارگرایانه نمایش آکروپلیس

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1393، صفحه 141-5

10.30480/dam.2014.17

شیرین بزرگمهر؛ زهرا فولادوند


21. بازشناسی نخستین نسخۀ مکتوبِ خیمه‌شب‌بازی در ایران

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-34

10.30480/dam.2019.678

شهرام حبیب‌الله زرگر


22. مطالعه‌ی جایگاه مکان در نمایشنامه‌ی ملودی شهر بارانی اثر اکبر رادی با رویکردی نشانه‌شناختی

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1395، صفحه 19-33

10.30480/dam.2016.297

صبورا شهابی باهر؛ سید مصطفی مختاباد؛ محمدجعفر یوسفیان کناری


23. هایدگر و درام امر گشوده؛ خوانشی تئاتری از «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر»

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1396، صفحه 19-32

10.30480/dam.2017.519

شیرین بزرگمهر؛ مهدی فیضی


24. خوانش عروسک‏های نمایشی بر اساس نظریه زیبایی‏ شناسی دریافت آیزر

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1394، صفحه 21-31

10.30480/dam.2015.135

فهیمه میرزاحسین؛ پوپک عظیم پور تبریزی