زبان جنسیتی و نقش آن در خلق کنش و شخصیت در درام‌های رادیویی

دوره 9، شماره 17، اسفند 1397، صفحه 5-16

10.30480/dam.2019.677

مجید شریف‌خدایی؛ فردوس آقاگل‌زاده؛ مونا شکری


دلقک واژگون به مثابه ی گونه ی تغییر یافته ی دلقک ایرانی (بررسی موردی شخصیت داود در نمایشنامه لبخند باشکوه آقای گیل)

دوره 4، شماره 7، مهر 1392، صفحه 13-5

10.30480/dam.2013.73

نغمه ثمینی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ محمد باقر قهرمانی؛ شیوا مسعودی؛ رضا صمدپور


بررسی جنبه های نمایشی در آ یینها و رسم های مردم کمیجان ایران

دوره 2، شماره 3، شهریور 1390، صفحه 17-5

10.30480/dam.2011.33

محمد عارف؛ سیدمصطفی مختاباد؛ مژگان حیدری


گفت وگوی ادیان در شبیه خوانی

دوره 3، شماره 5، مهر 1391، صفحه 17-5

10.30480/dam.2012.49

رضا کوچک زاده؛ فرهاد مهندس پور


خوانش پسا ساختارگرایانه نمایش آکروپلیس

دوره 4، شماره 8، شهریور 1393، صفحه 141-5

10.30480/dam.2014.17

شیرین بزرگمهر؛ زهرا فولادوند


مطالعه‌ی جایگاه مکان در نمایشنامه‌ی ملودی شهر بارانی اثر اکبر رادی با رویکردی نشانه‌شناختی

دوره 6، شماره 12، شهریور 1395، صفحه 19-33

10.30480/dam.2016.297

صبورا شهابی باهر؛ سید مصطفی مختاباد؛ محمدجعفر یوسفیان کناری