کلیدواژه‌ها = سینما. تکنولوژی. سایبورگ فیزیکی. سایبورگ ذهنی
تعداد مقالات: 1
تجـلی سایبـورگ در سیـنما

دوره 9، شماره 18، شهریور 1398، صفحه 77-90

10.30480/dam.2019.696

مرضیه اشرفیان؛ مهدی فدائی