کلیدواژه‌ها = تئاتر
تئاتر جنگ (تأثیر و تأثرات متقابل)

دوره 8، شماره 15، اسفند 1396، صفحه 23-39

10.30480/dam.2018.545

سعید کشن فلاح؛ محمد رضا حسنائی


از بداهه پردازی تا اجرا

دوره 1، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 38-21

10.30480/dam.2011.26

علی (محمدرضا) حاجی ملاعلی


بررسی دوازده اصل بازیگری در انیمیشن

دوره 2، شماره 3، شهریور 1390، صفحه 99-81

10.30480/dam.2011.38

محمدرضا حسنائی