نویسنده = ��������������������� �����������������
آیین نمایشی شیر در ششتمد سبزوار: بازنمایی جهان‌بینی‌ها و ارزش‌های فرهنگی در آیین

دوره 9، شماره 17، اسفند 1397، صفحه 35-48

10.30480/dam.2019.679

ولی‌الله ملکوتی‌فر؛ موسی‌الرضا غربی؛ محمدحسن موسوی