نویسنده = حسن علی پورمند
"منجی در صبح نمناک" اکبر رادی به مثابه بازنمایی میدان تئاتر در سالهای پایانی دهه پنجاه شمسی

دوره 13، شماره 29، شهریور 1401، صفحه 129-145

10.30480/dam.2023.4367.1741

زهرا خسروی؛ حسن علی پورمند؛ فرهاد مهندس پور؛ هاشم آقاجری


بازتاب مفهوم کارناوالی باختین در نمایش های تخت حوضی

دوره 11، شماره 22، آذر 1399، صفحه 21-33

10.30480/dam.2021.1357.1316

محمدرضا حاجی ملا علی؛ حسن علی پورمند؛ سید مصطفی مختاباد؛ محمد حسین ناصربخت