نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
نقد جغرافیایی فضای کربلا در فیلم‌: «روز واقعه»، «کربلا»، «هیهات»

دوره 12، شماره 26، آذر 1400، صفحه 55-75

10.30480/dam.2022.2310.1495

ندا عظیمی؛ بهمن نامورمطلق؛ حسن بلخاری قهی؛ نسرین خطاط