نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
روایت اسطورهای در فیلم داستانی با بررسی فیلم جویندگان

دوره 5، شماره 10، خرداد 1394، صفحه 67-78

10.30480/dam.2015.138

مسعود نقاش زاده؛ سیدمصطفی مختاباد