نویسنده = �������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
خوانش عروسک‏های نمایشی بر اساس نظریه زیبایی‏ شناسی دریافت آیزر

دوره 5، شماره 10، خرداد 1394، صفحه 21-31

10.30480/dam.2015.135

فهیمه میرزاحسین؛ پوپک عظیم پور تبریزی