نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
نسبت ماهیت سینما با دین و هویت ملی: رهیافتی انتقادی به دیدگاه‌های سید مرتضی آوینی

دوره 9، شماره 18، شهریور 1398، صفحه 45-60

10.30480/dam.2019.694

شهاب اسفندیاری؛ مرضیه پیراوی ونک؛ سیدعماد حسینی؛ سناء شایان