نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
انیمیشن پست مدرن مطالعه ای بر انیمیشن های خارج از استودیو

دوره 4، شماره 7، مهر 1392، صفحه 89-75

10.30480/dam.2013.78

سعیده سادات موسوی؛ کامبیز موسوی اقدم؛ حسن توکلی آبدانسری