نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
مقایسه ی اثربخشی طراحی محیط ها ی یادگیری تلفیقی به روش تئاتر پداگوژیک برنامه ای و خلاق

دوره 4، شماره 7، مهر 1392، صفحه 40-29

10.30480/dam.2013.75

حسین مرادی مخلص؛ سید مصطفی مختاباد امرائی؛ صادق رشیدی