نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
تئاتر جنگ (تأثیر و تأثرات متقابل)

دوره 8، شماره 15، اسفند 1396، صفحه 23-39

10.30480/dam.2018.545

سعید کشن فلاح؛ محمد رضا حسنائی


بررسی اقتباس از متون ادبی در تصویر متحرک

دوره 3، شماره 5، مهر 1391، صفحه 54-39

10.30480/dam.2012.51

محمّدرضا حسنائی؛ سعید کشن فلاح