نویسنده = �������� ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
کنش متقابل مرد و زن در ژانر کمدی رمانتیک سینمای ایران ) 1390 - 1369

دوره 4، شماره 8، شهریور 1393، صفحه 97-83

10.30480/dam.2014.22

حمیدرضا مدقق؛ سید محمد مهدی زاده