نویسنده = سیدمصطفی مختاباد
بازتاب مفهوم کارناوالی باختین در نمایش های تخت حوضی

دوره 11، شماره 22، آذر 1399، صفحه 21-33

10.30480/dam.2021.1357.1316

محمدرضا حاجی ملا علی؛ حسن علی پورمند؛ سید مصطفی مختاباد؛ محمد حسین ناصربخت


چگونگی بازتاب شهر تهران در آثار سینمایی قبل از انقلاب اسلامی از منظر جامعه شناسی هنر

دوره 10، شماره 20، خرداد 1399، صفحه 35-50

10.30480/dam.2020.894.1220

سمیه روانشادنیا؛ سید مصطفی مختاباد؛ داراب دیبا


مطالعه‌ی جایگاه مکان در نمایشنامه‌ی ملودی شهر بارانی اثر اکبر رادی با رویکردی نشانه‌شناختی

دوره 6، شماره 12، شهریور 1395، صفحه 19-33

10.30480/dam.2016.297

صبورا شهابی باهر؛ سید مصطفی مختاباد؛ محمدجعفر یوسفیان کناری


بررسی امکان وقوع «رویداد حقیقت » در سینما در طریق تفکر هایدگر

دوره 4، شماره 8، شهریور 1393، صفحه 82-67

10.30480/dam.2014.21

سید مصطفی مختاباد؛ محمدصادق صادقی پور


مقایسه ی اثربخشی طراحی محیط ها ی یادگیری تلفیقی به روش تئاتر پداگوژیک برنامه ای و خلاق

دوره 4، شماره 7، مهر 1392، صفحه 40-29

10.30480/dam.2013.75

حسین مرادی مخلص؛ سید مصطفی مختاباد امرائی؛ صادق رشیدی


بررسی گونه های روایی در انسان شناسی تصویری

دوره 3، شماره 5، مهر 1391، صفحه 85-73

10.30480/dam.2012.53

سید مصطفی مختاباد؛ شهاب الدین عادل؛ فریبا رستمی جلیلیان


بررسی جنبه های نمایشی در آ یینها و رسم های مردم کمیجان ایران

دوره 2، شماره 3، شهریور 1390، صفحه 17-5

10.30480/dam.2011.33

محمد عارف؛ سیدمصطفی مختاباد؛ مژگان حیدری