نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 3
نگرهی کارکردی به جلوههای صوتی فیلم

دوره 5، شماره 9، آذر 1393، صفحه 65-82

10.30480/dam.2015.130

سیدمحسن هاشمی؛ مرتضی حسینی گلکار


موسیقی افتتاحیه در سینما

دوره 3، شماره 5، مهر 1391، صفحه 104-87

10.30480/dam.2012.54

سیّدمحسن هاشمی؛ هانی صباحی


گفتار روی تصویر و بررسی کارکردهای آن در فیلم های داستانی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 70-55

10.30480/dam.2011.28

مهدی بهپور؛ سیدمحسن هاشمی