نویسنده = �������� �������������� ������ (��������������)
بازتاب مفهوم کارناوالی باختین در نمایش های تخت حوضی

دوره 11، شماره 22، آذر 1399، صفحه 21-33

10.30480/dam.2021.1357.1316

محمدرضا حاجی ملا علی؛ حسن علی پورمند؛ سید مصطفی مختاباد؛ محمد حسین ناصربخت


از بداهه پردازی تا اجرا

دوره 1، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 38-21

10.30480/dam.2011.26

علی (محمدرضا) حاجی ملاعلی