نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
خوانش پسا ساختارگرایانه نمایش آکروپلیس

دوره 4، شماره 8، شهریور 1393، صفحه 141-5

10.30480/dam.2014.17

شیرین بزرگمهر؛ زهرا فولادوند