نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 7
درآمدی بر فهم تئاتر از منظر شیزوآنالیز دلوز

دوره 12، شماره 24، خرداد 1400، صفحه 5-20

10.30480/dam.2022.1598.1372

شیرین بزرگمهر؛ سجاد شفیعی فر


خوانش پسا ساختارگرایانه نمایش آکروپلیس

دوره 4، شماره 8، شهریور 1393، صفحه 141-5

10.30480/dam.2014.17

شیرین بزرگمهر؛ زهرا فولادوند