نویسنده = �������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
ساختار و کارکرد روایی صحنه‌های ترانه در انیمیشن‌های بلند دیزنی

دوره 6، شماره 12، شهریور 1395، صفحه 81-98

10.30480/dam.2016.301

مهدی حیدریان کرویه؛ فاطمه حسینی شکیب